Aukcja nr 6

USD/PLN: 2.057 | EUR/PLN: 2.350 | data: 20-11-1993
Jesteś w: A6  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
344 Polska
medal królowej Bony 1546, Aw: Popiersie królowej w czepcu na głowie, po bokachdata 15-46 i wokół napis: BONA SFORCIA REGINA POLONIAE INCLITIS-SIMA ETA ANNO XLVI, Rw: ..
I-
UNC-
1 200 zł
345 Polska
medal b.d. wybity z okazji odzyskania przez Stefana Batorego Inflant i Połockaw 1582 r., Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Pod palmą jeńcy moskiewscy- żołnierz,kobieta..
III-
VF-
2 000 zł
346 Polska
medal warcabowy Stefana Batorego 1576-1586, Aw: Popiersie króla i wokół napis:STEPHANVS D G REX POLON, Rw: Orzeł w tarczy i wokół napis: DOMINVSPROTECTOR MEVS 1591, d..
II
EF
300 zł
347 Polska
medal owalny b.d., poświęcony Piotrowi Myszkowskiemu podskarbiemu wiel-kiemu koronnemu i biskupowi krakowskiemu (zmarł w 1591 r.), Aw: Popiersiei napis: PET MYSZKOWSK..
I
UNC
1 800 zł
1 440 zł
348 Polska
medal sygnowany S.A. (Samuel Ammon), Gdańsk 1619, Aw: Popiersie królaZygmunta III i napis, Rw: Widok Gdańska, u góry herb miasta i napis: CIVITASGEDANENSIS F F, na ra..
III+
VF+
1 250 zł
349 Polska
medal sygnowany A.K. (A. Karlsteen) b. d., wybity z okazji utraty tronu szwedz-kiego przez króla Zygmunta III, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Owalna tarczaz herbami..
I-
UNC-
1 250 zł
350 Polska
medal sygnowany A.G. ( nieznany medalier) i I.R. (Johann Rethe) wybityw Gdańsku ku czci króla 1635, Aw: Popiersie króla na wprost i wokół napis, naprzecięciu ramienia..
II-
EF-
2 000 zł
2 250 zł
351 Polska
medal sygnowany S.D. (Sebastian Dadler) wybity w 1636 r. dla upamiętnienia uwolnienia Smoleńska z oblężenia Moskali, zawarcia pokoju z Turcją w 1636 r.oraz podpisania..
I
UNC
4 500 zł
5 600 zł
352 Polska
medal sygn. S.D. (Sebastian Dadler) wybity w Gdańsku w 1646 r z okazji zaślubin króla Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi oraz pobytu pary królewskiej w tymmieście,..
I
UNC
1 600 zł
2 150 zł
353 Polska
medal sygnowany IH (Jan Höhn senior) wybity w 1658 r. w Toruniu z okazjiuwolnienia miasta Torunia od wojsk szwedzkich, Aw: Popiersie króla JanaKazimierza i napis, Rw:..
I
UNC
3 500 zł
4 200 zł
null image
354 Polska
medal niesygnowany wybity z okazji ślubu króla Michała Korybuta Wiśniowiec-kiego z Eleonorą Marią w 1670 r., Aw: Popiersie króla i wokół napis, Rw: Popiersiekrólowej ..
I
UNC
8 000 zł
7 000 zł
null image
355 Polska
medal niesygnowany podobny do poprzedniego, Aw: j.w., Rw: Popiersie królowej w lewo, H-Cz.2393 R4, Racz.-, dobra stara patyna, srebro 38,5 mm, 27,8 g.
I
UNC
700 zł
1 120 zł
null image
356 Polska
medal niesygnowany (Jan Höhn-junior) wybity w 1675 r. z okazji śmierci rodzicówksiężniczki Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pozo-stawiony w ..
I
UNC
800 zł
800 zł
null image
357 Polska
medal niesygnowany b.d., ku czci królowej Eleonory Marii, Aw: Popiersiekrólowej i napis, Rw: Personifikacja Wiary w wozie ciągniętym przez dwie kobietysymbolizujące S..
I-
UNC-
2 000 zł
1 600 zł
null image
358 Polska
medal niesygnowany wybity w 1688 r. na pamiątkę wyprawy wojennej przeciwkoTurkom podjętej przez synów króla Jana III, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Orzełz tarczą h..
I
UNC
2 500 zł
4 450 zł
null image
359 Polska
medal sygnowany M.B. (Martin Brunner) wybity w 1684 r. w Norymberdzez okazji zwycięstwa Koalicji Antytureckiej, Aw: Na trzech liściach stojące postacieprzywódców Koal..
II-
EF-
1 500 zł
1 200 zł
null image
360 Polska
medal niesygnowany, b.d., wybity w Niemczech na pamiątkę zwycięstwa królaJana III Sobieskiego pod Wiedniem, Aw: Czterech klęczących władców i napis:WANN DIESE HELDEN...
II
EF
1 600 zł
3 250 zł
null image
361 Polska
medal niesygnowany (Peter Paul Werner-medalier norymberski) wybity w 1703 r.na pamiątkę zwycięstw króla szwedzkiego Karola XII w Wojnie Północnej, Aw:Półpostać króla ..
II-
EF-
900 zł
720 zł
null image
362 Polska
medal niesygnowany z okazji zawarcia układu pokojowego w Altranstadt w 1706r., Aw: Herkules podający rękę Marsowi, u góry napis: COGNATO SANGUINEVICTA (krwią spowinow..
II
EF
350 zł
280 zł
363 Polska
żeton koronacyjny Augusta III 1734, Aw: Korona z napisem MERVIT ETTVEBITVR (zasłużył i będzie jej strzegł), Rw: Napis, H-Cz.2753 R1, Racz.374,srebro 26 mm, 3,5 g
II+
EF+
60 zł
105 zł