Aukcja nr 6

USD/PLN: 2.057 | EUR/PLN: 2.350 | data: 20-11-1993
Jesteś w: A6  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
384 Polska
medal niesygnowany wybity w 1833 r. w Krakowie z okazji powołania trzyosobo-wej komisji złożonej z przedstawicieli trzech zaborców, która to komisja miała nacelu upor..
II
EF
150 zł
385 Polska
medal autorstwa Barre’a wydany przez Komitet Brukselski w 1831 r., Aw: Dwiepostacie kobiece symbolizujące Polskę i Belgię, wokół napis: TU NE MOURRASPAS, w odcinku da..
I
UNC
70 zł
null image
386 Polska
zestaw 7 żeliwnych medali lanych, stanowiących XIX kopie medali świtykrólewskiej wykonanej na zlecenie króla Stanisława Augusta. Stemple pierwszych11 medali wykonał J..
I
UNC
150 zł
120 zł
387 Polska
medal sygnowany przez J. Minheymera wybity z okazji otwarcia AkademiiMedyczno-Chirurgicznej w Warszawie w roku 1857, Aw: Głowa cara AleksandraIII i wokół napis, Rw: N..
I
UNC
150 zł
150 zł
388 Polska
pamiątkowy krzyż sygnowany G. Loos Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu z 1857r., Aw: W centrum krzyża herb Poznania otoczony winną latoroślą i dwomaaniołkami, u góry nap..
I
UNC
100 zł
100 zł
389 Polska
medal sygnowany P. TASSET wybity w 1869 r. z okazji 300-lecia Unii Lubelskiej,Aw: Tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi i wokół napis: RÓWNI Z RÓWNYMI,WOLNI Z WOLNYMI..
II
EF
80 zł
115 zł
390 Polska
medal niesygnowany autorstwa Simeona Puscha z okazji 100. rocznicy rozpoczęciabudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, Aw: Fasada kościoławokół napis, R..
I
UNC
120 zł
391 Polska
medal niesygnowany wybity w 1886 roku z okazji srebrnego wesela Jana i ZofiiSzeptyckich, Aw: Napis: NA PAMIĄTKĘ SREBRNEGO WESELA D 1/10 1886R W PRZYŁBICACH, Rw: Tarcz..
I
UNC
50 zł
392 Polska
medal sygnowany L.Chr.Lauer wybity w Norymberdze z okazji 100. rocznicyuchwalenia Konstytucji 3 Maja, Aw: W wieńcu laurowym poziomy napis: W STU-LETNIĄ ROCZNICĘ KONST..
I
UNC
1 400 zł
2 050 zł
393 Polska
zestaw medali rodziny Tyszkiewiczów skomponowanych i wykonanych w woskuprzez Józefa Tyszkiewicza:a/ medal dwustronny z popiersiem Michała Tyszkiewicza (1828-1897), or..
I
UNC
2 000 zł
394 Polska
medal niesygnowany wybity w 1903 r. w Poznaniu z okazji zawodów strzeleckichi 650. rocznicy powstania Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu, Aw: Tarcza herbowaz herbem Poz..
I
UNC
100 zł
395 Polska
medal sygnowany KL (Konstanty Laszczka) wybity w 1909 r. z okazji ustąpieniaStanisława Tarnowskiego z katedry filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aw:Głowa Tarnows..
I-
UNC-
120 zł
96 zł
396 Polska
medal niesygnowany projektu Tadeusza Błotnickiego wybity w 1911 r. w Wiedniuz okazji 250. rocznicy założenia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Aw:Popiersie król..
I
UNC
80 zł
397 Polska
odznaka oficerska 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, srebro puncowane, emalio-wana, nakrętka J.Knedler R2
I-
UNC-
150 zł
120 zł
398 Polska
odznaka oficerska 2. Pułku Lotniczego Kraków, srebro puncowane, emaliowana,bez nakrętki R2
II
EF
200 zł
200 zł
399 Polska
odznaka żołnierska 43. Pułku Piechoty Legionu Bajończyków, nakrętka W.Gontar-czyk R
I-
UNC-
50 zł
400 Polska
odznaka ZA WALKĘ O SZKOŁĘ POLSKĄ wraz z miniaturką, srebro puncowane,emaliowana, nakrętka W.Gontarczyk
II
EF
100 zł
401 Polska
odznaka Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (L.O.P.P.), Mennica Warszaw-ska
I
UNC
70 zł
402 Polska
odznaka Liceum Morskiego, mosiądz
II
EF
50 zł
403 Polska
Order Budowniczy Polski Ludowej, w pudełku, złoto 87 g.
I
UNC
2 800 zł
2 240 zł