Aukcja nr 6

USD/PLN: 2.057 | EUR/PLN: 2.350 | data: 20-11-1993
Jesteś w: A6  MEDALE  NIEMCY
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
416 NIEMCY
medal niedatowany, sygnowany S.D. (Sebastian Dadler- z okresu pobytu na dworzesaskim, prawdopodobnie 1628 r.), Aw: Na rozrzuconych trofeach wojennychpersonifikacja Wo..
III
VF
600 zł
417 NIEMCY
medal sygnowany C.W. (Christian Wermuth) wybity w 1709 r. w Berlinie z okazjizjazdu królów Prus, Polski i Danii na chrzest córki króla pruskiego ZofiiWilhelminy, Aw: ..
I-
UNC-
240 zł
195 zł
418 NIEMCY
medal sygnowany I.ABRAHAM i syn wybity ku czci Mojżesza Mendelssohna,Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Czaszka i motyl nad którą napis: PHAEDONw odcinku NATUS MDCCXXI..
II
EF
280 zł
245 zł
419 NIEMCY
medal niesygnowany chrzcielny (XVIII-wieczny), Aw: Nagie dziecko przed trzemaniewiastami personifikacjami Wiary, Nadziei i Miłości, wokół napis: HIERGLAENTZT DER CHRI..
II
EF
250 zł
420 NIEMCY
medal sygnowany LESR, wybity w 1817 r. w trzechsetną rocznicę Reformacji, Aw:Popiersie Lutra i wokół napis, Rw: Napis w wieńcu z gałązek laurowychi dębowych, srebro 2..
I-
UNC-
50 zł
421 NIEMCY
medal sygnowany Loos wybity w 1817 r. ku czci dr Johanna Goercke, generalnegochirurga armii pruskiej, Aw: Popiersie w mundurze wojskowym i wokół napisyw dwóch rzędach..
I
UNC
240 zł
230 zł
422 NIEMCY
medal sygnowany C. PFEUFFER wybity w 1840 r. z okazji koronacji królapruskiego Fryderyka Wilhelma IV, Aw: Głowa króla i napis wokół, Rw: Insygniakoronacyjne na tle uk..
I-
UNC-
100 zł
423 NIEMCY
medal sygnowany A.B. (Börsch), wybity w 1894 r. na czterechsetną rocznicępoświęcenia kościoła Marii Panny w Monachium, Aw: Widok kościoła i wokółnapis, Rw: Maria Pann..
I
UNC
100 zł
80 zł
424 NIEMCY
medal sygnowany Lauer, wybity w 1899 r. z okazji wzniesienia pomnika Ernesta IIksięcia Sachsen-Coburg-Gotha (sasko-kobursko-gotajskiego), Aw: Fragment po-mnika przeds..
I-
UNC-
600 zł
425 NIEMCY
medal sygnowany G. LOOS D. BERLIN, Krüger SC. SCHULTZ FEC, wybityw Berlinie poświęcony Auguście Wiktorii von Schleswig-Holstein-Sonder-burg-Augustenburg, żonie cesarz..
I-
UNC-
150 zł
170 zł
426 NIEMCY
medal sygnowany E. WEIGAND SC, poświęcony jubileuszowi pary cesarskiejWilhelmowi II i Auguście Wiktorii, Aw: Popiersia pary cesarskiej i wokół napis,Rw: Napis, srebro..
II+
EF+
80 zł
427 NIEMCY
medal sygnowany L. CHR LAUER NUERNBERG, wybity w 1914 r. z okazjiwygłoszenia mowy tronowej 4 sierpnia 1914 r. przez cesarza Wilhelma II, Aw:Głowa cesarza i wokół napi..
II+
EF+
40 zł
428 NIEMCY
medal sygnowany BALL BERLIN, wybity w 1915 r. z okazji zdobycia Warszawyprzez wojska niemieckie pod dowództwem księcia Leopolda Bawarskiego, Aw:Popiersie księcia Leop..
I-
UNC-
100 zł
125 zł
429 NIEMCY
medal sygnowany BALL BERLIN, Fr.ELIE, wybity w 1915 r. z okazji zdobyciaprzez armię niemiecką Brześcia Litewskiego, Aw: Popiersie dowódcy generałavon Mackensena, gałą..
I-
UNC-
100 zł
80 zł
430 NIEMCY
medal sygnowany L CHR. LAUER NUERNBERG, wybity w 1924 r. dla upamięt-nienia przelotu sterowca Zeppelin z Niemiec do Ameryki, Aw: Popiersie dr HugoEckenera i napis, Rw..
I-
UNC-
100 zł
80 zł