Regulamin

  1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest firma Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 43/49 lokal 6; NIP: 522-250-92-38 (w dalszej części nazywana WCN).

  2. Dane osobowe klientów przechowywane w naszym serwisie są wykorzystywane jedynie do celów realizacji zamówień i nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy klient zarejestrowany w serwisie ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych zapisanych w naszym serwisie.

  3. Wszystkie opisy, zdjęcia i informacje dodatkowe dotyczące oferowanych pozycji są przedstawiane w dobrej wierze. WCN zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek w ich treści. W przypadku zastrzeżeń klienta co do wiarygodności opisu lub autentyczności zakupionych pozycji, klient ma prawo do ich zwrotu. Jeśli w opisie przedmiotu nie zaznaczono inaczej, WCN daje dożywotnią gwarancję autentyczności.

  4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto w PLN lub w innej walucie wybranej przez klienta, dostępnej w serwisie.

  5. Koszty transportu zamówionych pozycji oraz koszty bankowe (np. przy przelewie PayPal) pokrywa kupujący.

  6. Za zamówione pozycje klient zobowiązany jest do zapłaty według ustalonego sposobu płatności w termnie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Wydłużenie terminu płatności musi być uzgodnione z WCN przed upływem powyższego terminu.

  7. Zamówione pozycje niewykupione w terminie zostaną ponownie wystawione do sprzedaży a zamówienie zostanie anulowane. WCN zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zamówień od klientów nie stosujących się do regulaminu sklepu.

  8. Zarejestrowanie się w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.