Aukcja nr 6

USD/PLN: 2.057 | EUR/PLN: 2.350 | data: 20-11-1993
Jesteś w: A6  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
364 Polska
medal sygnowany V. (Vestner) wybity z okazji poddania się Gdańska AugustowiIII w 1734 r. (Gdańsk opowiedział się za Stanisławem Leszczyńskim przeciwkoSasowi), Aw: Gen..
I
UNC
1 400 zł
2 250 zł
365 Polska
medal sygnowany H.F. Wermuth b.d., wybity na cześć pary królewskiej, Aw:Popiersie Augusta III w zbroi, wokół napis: AUGUSTUS III D G REXPOLONIARUM, Rw: Popiersie król..
II-
EF-
1 600 zł
1 900 zł
366 Polska
medal sygnowany C.S. Wermuth wybity w 1749 r. ku czci hrabiego HenrykaBrühla, Aw: Popiersie w zbroi i płaszczu, wokół napis: HENRICVS BRVHLS R I COM... Rw: Muza z trą..
I-
UNC-
1 800 zł
2 400 zł
367 Polska
medal sygnowany Wermuth, wybity w 1750 r. z okazji święta Orderu Orła Białego,Aw: Popiersie Augusta III i napis: AUGUSTUS III D G REX..., Rw: InsygniaOrderu i napis: ..
II
EF
750 zł
900 zł
368 Polska
medal niesygnowany wybity w 1754 r. w Toruniu na pamiątkę 300 rocznicypowrotu Prus Królewskich do Polski, Aw: Wielki Mistrz Krzyżacki z orszakiem natle zamku w Malbor..
I
UNC
1 200 zł
1 200 zł
369 Polska
medal jak poz. 367 ale data 1760, H-Cz.5997 R2, srebro 53 mm, 70,4 g.
II
EF
800 zł
880 zł
370 Polska
medal sygnowany F.A. Schega (medalier monachijski) wybity w 1763 roku napamiątkę śmierci króla, Aw: Popiersie króla i wokół napis: FRIDERIC CHRISTD G REG POL ET LITH ..
III+
VF+
1 400 zł
1 700 zł
371 Polska
medal pamiątkowy niesygnowany (Maria Lorenzo Weber) ku czci FryderykaChristiana, syna Augusta III, Aw: Popiersie Fryderyka Christiana w zbroi i płasz-czu, wokół napis..
I
UNC
2 500 zł
2 800 zł
372 Polska
medal sygnowany I P Holzhauesser wybity w 1766 r. na zlecenie KomisjiMonetarnej na pamiątkę reformy monetarnej, Aw: Siedząca Minerwa z portretemkróla, rogiem obfitośc..
II
EF
1 800 zł
1 440 zł
373 Polska
medal sygnowany OEXLEIN (Johann Leonhard Oexlein- medalier norymberski)wybity w 1768 r. z okazji przywrócenia praw dysydentom, Aw: Popiersie króla trzyczwarte w lewo,..
I
UNC
800 zł
960 zł
374 Polska
medal sygnowany I L Oexlein wybity w 1772 r. w Norymberdze na pamiątkęporwania i uwolnienia króla Stanisława Augusta, Aw: Scena porwania, wokółnapis NOLITE TANGERE CH..
II
EF
350 zł
375 Polska
medal sygnowany I.P. Holzhaeusser dedykowany architektowi Szymonowi Zugowi,twórcy kościoła protestanckiego w Warszawie 1781 r, Aw: Popiersie architektai napis: SIMON ..
III
VF
600 zł
376 Polska
medal sygnowany H ( Holtzhey- medalier amsterdamski) wybity w 1791 r dlauczczenia Konstytucji 3 Maja, Aw: Głowa króla i wokół napis: STANISLAUSAUGUST D G REX POLON M ..
III
VF
320 zł
540 zł
377 Polska
medal sygn. IPH (Holzhaeusser) wybity w 1792 r. z okazji pierwszej rocznicyKonstytucji 3 Maja, Aw: Głowa króla i napis wokół: STANISLAUS AUGUSTUSDG REX..., Rw: Napis,..
II+
EF+
120 zł
260 zł
378 Polska
medal Holzhaeussera (świta królewska)- Bolesław Chrobry, Aw: Popiersie królaw wokół napis, Rw: Napis, H-Cz.3418 R3, Racz.596, srebro 45 mm, 42,9 g.
III
VF
240 zł
310 zł
379 Polska
medal Holzhaeussera - Władysław Łokietek, Aw: Popiersie króla i napis wokół, Rw:Napis, H-Cz.3420 R3 (srebro), Racz.598, brąz 45 mm, 44,7 g.
II
EF
200 zł
160 zł
380 Polska
medal Holzhaeussera - Kazimierz Wielki, Aw: Popiersie króla i wokół napis, Rw:Napis, H-Cz.3421 R3, Racz.599, srebro 45 mm, 25,5 g.
III+
VF+
400 zł
320 zł
381 Polska
medal nagrodowy za dobre wyniki w nauce fizyki, niedatowany nadawany przezTowarzystwo Jabłonowskich, Aw: Popiersie księcia Józefa Aleksandra Jabłonows-kiego i wokół n..
II
EF
800 zł
640 zł
382 Polska
medal nagrodowy za dobre wyniki w nauce historii, niedatowany nadawany przezTowarzystwo Jabłonowskich, Aw: j.w., Rw: j.w., odmienny napis: MONV-MENTVM AVRO CARIVS AER..
II
EF
300 zł
240 zł
383 Polska
medal sygnowany X. Stuckhart wybity w 1818 r., dedykowany trzem komisarzomWolnego Miasta Krakowa, Aw: Herb Krakowa, wokół napis SENATUS POPULU-SQUE CRACOVIENSIS D VI ..
II+
EF+
1 100 zł
880 zł