Aukcja nr 6

USD/PLN: 2.057 | EUR/PLN: 2.350 | data: 20-11-1993
Jesteś w: A6  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
404 Polska
plakieta jednostronna, Fryderyk Chopin, mennica warszawska, srebro 26 x 40 mm
I-
UNC-
20 zł
18 zł
405 Pomorze
medal sygnowany W.Kullrich, Berlin, wybity w 1860 na pamiątkę nadania prawmiejskich Tczewowi, Aw: Postać księcia pomorskiego Sambora z tarczą z gryfempomorskim w jedn..
I-
UNC-
60 zł
85 zł
406 Śląsk
tłok pieczętny, Legnica. Siedząca na tronie postać w tiarze na głowie, z kluczemw dłoni, druga dłoń wzniesiona do góry, niżej klęcząca postać, po bokach herby:skrzyżo..
I
UNC
200 zł
380 zł
407 Śląsk
medal niesygnowany wybity w 1786 r. we Wrocławiu z okazji hołdu StanówŚląskich królowi Fryderykowi Wilhelmowi II, Aw: Monogram Fryderyka Wilhel-ma, Rw: Wąż oplatający..
II
EF
120 zł
408 Austria
medal odlewany i cyzelowany na pamiątkę zaślubin księcia Karola Lotaryńskiegoi Eleonory Marii, siostry cesarza Leopolda I i wdowy po królu polskim MichaleKorybucie Wi..
I-
UNC-
2 200 zł
1 760 zł
409 Austria
medal śrubowy niesygnowany (medalier Abraham Remshard z Augsburga) nawypędzenie protestantów z Salzburga, Aw: Grupa emigrantów na tle gór, nad nimiChrystus w obłokach..
I
UNC
5 000 zł
null image
410 Austria
medal sygnowany C.Radnitzky, poświęcony baronowi Carlowi von Scheuchens-tuel 1864 r, Aw: Głowa i wokół napis, Rw: W ozdobnym kartuszu herb barona inapis: DEM TREUEN F..
I
UNC
80 zł
411 Austria
medal sygnowany R. Neuberger, wybity w 1899 r dla uczczenia 10. rocznicybudowy Niemieckiego Teatru Ludowego w Wiedniu, Aw: Popiersie i napis:LUDWIG ANZENGRUBER oraz d..
II
EF
100 zł
412 Austria
jednostronny medal sygnowany F. Mazura, Aw: Żołnierz na koniu przed grobamizabitych towarzyszy broni, wokół napis: FÜR DIE GRABSTÄTTEN DERGEFALLENEN HELDEN VON 1914-L..
I-
UNC-
40 zł
413 FRANCJA
medal sygnowany A.M.S.V. (Anna Maria St-Urbain) wybity w 1755 r. z okazjiwzniesienia w Nancy pomnika Ludwika XV, Aw: Popiersie Stanisława Leszczyńs-kiego i wokół napi..
I
UNC
80 zł
414 FRANCJA
medal sygnowany De Puymaurin i Depaulis wybity w 1822 r. z okazji wystawysztuki egipskiej i greckiej, Aw: Głowa króla Ludwika XVIII i wokół napis, Rw:Posąg Wenus z Mi..
I-
UNC-
50 zł
46 zł
415 HOLANDIA
medal sygnowany N.V. Swinderen, wybity w 1738 r. z okazji 25. rocznicy zawarciaPokoju Utrechtskiego, Aw: Siedem ukoronowanych tarcz herbowych i wokół napis,Rw: Person..
I
UNC
1 500 zł
1 200 zł
416 NIEMCY
medal niedatowany, sygnowany S.D. (Sebastian Dadler- z okresu pobytu na dworzesaskim, prawdopodobnie 1628 r.), Aw: Na rozrzuconych trofeach wojennychpersonifikacja Wo..
III
VF
600 zł
417 NIEMCY
medal sygnowany C.W. (Christian Wermuth) wybity w 1709 r. w Berlinie z okazjizjazdu królów Prus, Polski i Danii na chrzest córki króla pruskiego ZofiiWilhelminy, Aw: ..
I-
UNC-
240 zł
195 zł
418 NIEMCY
medal sygnowany I.ABRAHAM i syn wybity ku czci Mojżesza Mendelssohna,Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Czaszka i motyl nad którą napis: PHAEDONw odcinku NATUS MDCCXXI..
II
EF
280 zł
245 zł
419 NIEMCY
medal niesygnowany chrzcielny (XVIII-wieczny), Aw: Nagie dziecko przed trzemaniewiastami personifikacjami Wiary, Nadziei i Miłości, wokół napis: HIERGLAENTZT DER CHRI..
II
EF
250 zł
420 NIEMCY
medal sygnowany LESR, wybity w 1817 r. w trzechsetną rocznicę Reformacji, Aw:Popiersie Lutra i wokół napis, Rw: Napis w wieńcu z gałązek laurowychi dębowych, srebro 2..
I-
UNC-
50 zł
421 NIEMCY
medal sygnowany Loos wybity w 1817 r. ku czci dr Johanna Goercke, generalnegochirurga armii pruskiej, Aw: Popiersie w mundurze wojskowym i wokół napisyw dwóch rzędach..
I
UNC
240 zł
230 zł
422 NIEMCY
medal sygnowany C. PFEUFFER wybity w 1840 r. z okazji koronacji królapruskiego Fryderyka Wilhelma IV, Aw: Głowa króla i napis wokół, Rw: Insygniakoronacyjne na tle uk..
I-
UNC-
100 zł
423 NIEMCY
medal sygnowany A.B. (Börsch), wybity w 1894 r. na czterechsetną rocznicępoświęcenia kościoła Marii Panny w Monachium, Aw: Widok kościoła i wokółnapis, Rw: Maria Pann..
I
UNC
100 zł
80 zł