Aukcja nr 6

USD/PLN: 2.057 | EUR/PLN: 2.350 | data: 20-11-1993
Jesteś w: A6  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
424 NIEMCY
medal sygnowany Lauer, wybity w 1899 r. z okazji wzniesienia pomnika Ernesta IIksięcia Sachsen-Coburg-Gotha (sasko-kobursko-gotajskiego), Aw: Fragment po-mnika przeds..
I-
UNC-
600 zł
425 NIEMCY
medal sygnowany G. LOOS D. BERLIN, Krüger SC. SCHULTZ FEC, wybityw Berlinie poświęcony Auguście Wiktorii von Schleswig-Holstein-Sonder-burg-Augustenburg, żonie cesarz..
I-
UNC-
150 zł
170 zł
426 NIEMCY
medal sygnowany E. WEIGAND SC, poświęcony jubileuszowi pary cesarskiejWilhelmowi II i Auguście Wiktorii, Aw: Popiersia pary cesarskiej i wokół napis,Rw: Napis, srebro..
II+
EF+
80 zł
427 NIEMCY
medal sygnowany L. CHR LAUER NUERNBERG, wybity w 1914 r. z okazjiwygłoszenia mowy tronowej 4 sierpnia 1914 r. przez cesarza Wilhelma II, Aw:Głowa cesarza i wokół napi..
II+
EF+
40 zł
428 NIEMCY
medal sygnowany BALL BERLIN, wybity w 1915 r. z okazji zdobycia Warszawyprzez wojska niemieckie pod dowództwem księcia Leopolda Bawarskiego, Aw:Popiersie księcia Leop..
I-
UNC-
100 zł
125 zł
429 NIEMCY
medal sygnowany BALL BERLIN, Fr.ELIE, wybity w 1915 r. z okazji zdobyciaprzez armię niemiecką Brześcia Litewskiego, Aw: Popiersie dowódcy generałavon Mackensena, gałą..
I-
UNC-
100 zł
80 zł
430 NIEMCY
medal sygnowany L CHR. LAUER NUERNBERG, wybity w 1924 r. dla upamięt-nienia przelotu sterowca Zeppelin z Niemiec do Ameryki, Aw: Popiersie dr HugoEckenera i napis, Rw..
I-
UNC-
100 zł
80 zł
null image
431 ROSJA
medal niesygnowany wybity w 1861 r. z okazji uwłaszczenia włościan przez caraAleksandra II, Aw: Głowa cara i napis, Rw: Postać włościanina, po bokach data,powyżej nap..
II
EF
30 zł
432 ROSJA
odznaka pristawa z zawieszką. Owalny medal, w środku na kolumnie pod koronąnapis w języku rosyjskim: PRAWO, wokół napis i data 20.11.1864, rewers gładki,srebro 50 x 6..
I
UNC
100 zł
433 ROSJA
odznaka sędziowska na nakrętce. Całość złożona z kilku polutowanych części,w środku pod koroną kolumna z napisem rosyjskim PRAWO, wokół wieńce z liści,z tyłu dolutowa..
I-
UNC-
100 zł
80 zł
434 ROSJA
medal Czerwonego Krzyża, sygnowany A. Zakar z okresu I Wojny Światowejwybity przez Rosyjskie Towarzystwo Numizmatyczne, Aw: Popiersie żołnierzarosyjskiego w papasze n..
I-
UNC-
100 zł
80 zł
435 SZWECJA
medal sygnowany SD (Sebastian Dadler) wybity w 1631 r. na zlecenie elektorasaskiego z okazji zwycięstwa koalicji szwedzko-saskiej nad wojskami cesarskimiw bitwie pod ..
II
EF
500 zł
436 SZWECJA
medal niesygnowany, b.d., Aw: Popiersie barona Pehra Adolfa Tamma, trzyczwarte w lewo i napis, Rw: W wieńcu z liści dębowych poziomy napis o treścimówiącej o nagrodzi..
II
EF
70 zł
437 WŁOCHY
emaliowany medal brązowy 1602, Aw: Kościół przed którym stoi żołnierzw antycznej zbroi, wokół napis: FEDER. BORR. S.R.E.P. CARD. ARCH. MED.CLEM VIII P. M. PHIL.III HI..
II
EF
250 zł