Aukcja nr 28

USD/PLN: 3.650 | EUR/PLN: 4.300 | data: 24-05-2003
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1008 CZECHOSŁOWACJA
Cywilny Krzyż Wielki z Gwiazdą Orderu Białego Lwa, srebro złocone, emalia, punce, krzyż 66 mm, gwiazda 90 mm, na rewersie nazwa wytwórcy KARNET KYSELY∑ PRAHA, order w..
I
UNC
2 500 zł
2 800 zł
1009 CZECHOSŁOWACJA
Cywilny Krzyż Komandorski Orderu Białego Lwa, srebro, złocone, punce, 60 mm, emalia, brak wstęgi, order był nadany ministrowi Hilaremu Mincowi
I
UNC
1 500 zł
1 850 zł