Aukcja nr 28

USD/PLN: 3.650 | EUR/PLN: 4.300 | data: 24-05-2003
24-05-2003
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Hotel Holiday Inn
sale Scherzo i Ballada
ul. Złota 48/54
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 340, wartość szacunkowa pozycji: 838 695 zł