Aukcja nr 9

USD/PLN: 2.420 | EUR/PLN: 3.210 | data: 20-05-1995
Jesteś w: A9  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1023 POLSKA
medal nie sygnowany wybity w 1861 r. z okazji śmierci arcybiskupa Antoniego Fijałkowskiego, Aw: Popiersie i napis,Rw: Insygnia arcybiskupie i kapelusz kardynalski ora..
II
EF
120 zł
1024 POLSKA
medal owalny z uszkiem b.d., sygnowany CAQUE FECIT A PARIS (medalier francuski). Aw: Matka BoskaOstrobramska i napis, Rw: Święty Józef z Dzieciątkiem i napis, Rewol.6..
I
UNC
200 zł
160 zł
1025 POLSKA
medal sygnowany W. KULLRICH (medalier berliński), wybity w 1870 r. ku czci Fryderyka Wilhelma Radziwiłła,prezesa Towarzystwa Numizmatycznego w Berlinie, właściciela G..
II
EF
360 zł
1026 POLSKA
medal pamiątkowy nie sygnowany wybity w 1872 r., Aw: Symbole żałoby narodowej i data 1872, Rw: Otwarta księgai hasła Bóg z nami, Módl się i pracuj, cyna 33.5 mm. 13.5..
II
EF
40 zł
null image
1027 POLSKA
medal sygnowana BARRE, wybity i ofiarowany Janowi Matejce w 1875 r. dla uczczenia artysty, Aw: PopiersieMatejki i napis, Rw: Wieniec laurowy i napisy, H-Cz.8104 R (sr..
I-
UNC-
100 zł
1028 POLSKA
medal wybity w 1879 r., z okazji 50 rocznicy działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aw: Popiersiepisarza i napis, Rw: Pamiątkowy napis, H-Cz.-, brąz ..
I-
UNC-
100 zł
115 zł
1029 POLSKA
medal wybity w Krakowie w 1883 r., przez Wacława Głowackiego z okazji 200-lecia oswobodzenia Wiednia przezJana III Sobieskiego, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Ukoro..
I-
UNC-
120 zł
210 zł
null image
1030 POLSKA
medal z uszkiem wybity w 1883 r. dla uczczenia 200-lecia odsieczy wiedeńskiej, Aw: Popiersie króla Jana IIISobieskiego i napis, Rw: Matka Boska z Dzieciątkiem i napis..
II
EF
35 zł
28 zł
1031 POLSKA
medal proj. F. Witkowskiego wykonany w warszawskim zakładzie medalierskim M. Drascha w 1885 r. z okazjiwystawy rolniczo-przemysłowej, Aw: Ozdobna tarcza z godłem Wars..
I-
UNC-
60 zł
null image
1032 POLSKA
medal proj. F. Witkowskiego wybity w 1888 r. z okazji 50 rocznicy ślubu Bronisława i Karoliny ze SławoszewskichSkarżyńskich, Aw: Ręce małżonków złączone stułą i napis..
I-
UNC-
90 zł
120 zł
null image
1033 POLSKA
medalik patriotyczny z uszkiem, nie sygnowany, wybity w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w 1891 r.,Aw: Na nagiej skale orzeł ze związanymi skrzydłami pró..
I
UNC
40 zł
32 zł
1034 POLSKA
medal sygnowany L. CH. LAUER NURNBERG, wybity w Norymberdze w 1891 r. z okazji 100 rocznicyKonstytucji 3 Maja, Aw: Wieniec laurowy i napisy, Rw: Tarcze czteropolowa z..
I
UNC
300 zł
240 zł
1035 POLSKA
medal sygnowany FERNAND DVBOIS (medalier paryski i brukselski) wybity w 1891 r. poświęcony JoachimowiLelewelowi i Renier Chalonowi prezesom honorowym Królewsko- Belgi..
II
EF
200 zł
260 zł
1036 POLSKA
medal autorstwa Henri Eugene Nocq’a (medalier paryski), wybity w 1894 r. z okazji Powszechnej Wystawy weLwowie, Aw: Scena alegoryczna gloryfikująca pracę, Rw: Gałązka..
I-
UNC-
200 zł
160 zł
1037 POLSKA
medalik z uszkiem nie sygnowany wybity z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r., Aw: Halawystawowa i napis, Rw: Postacie kobiety i mężczyzny na tle r..
I-
UNC-
50 zł
1038 POLSKA
medal nagrodowy z uszkiem wybity 1896 r. z okazji 350 rocznicy nadania praw Lwowskiemu Bractwu Strzeleckiemu,Aw: Fragment fortyfikacji Lwowa z herbem miasta i symbole..
I-
UNC-
100 zł
250 zł
1039 POLSKA
medalik owalny z uszkiem wybity w 1897 r. z okazji wizyty cara Mikołaja II z małżonką w Warszawie, Aw: HerbWarszawy i cztery widoki Warszawy, Rw: Monogram carski na t..
I-
UNC-
60 zł
70 zł
1040 POLSKA
medal projektu Wacława Szymanowskiego, rytowany przez Paulina Ernesta Tasseta w 1898 r., Aw: Popiersie AdamaMickiewicza i napis, Rw: Postać poety i dwa geniusze natch..
I
UNC
100 zł
80 zł
1041 POLSKA
medal b.d. (koniec XIX w. ?) z okazji uwolnienia Warszawy od Szwedów w 1657 r., Aw: Barokowe popiersie JanaKazimierza i wokół napis, Rw: Napis w sześciu poziomych wie..
II
EF
1 000 zł
1042 POLSKA
medal wybity w 1901 r. z okazji zaślubin Franciszka Kwileckiego i Jadwigi Lubomirskiej, Aw: Dwie tarcze herbowe,nad nimi orzeł w koronie, poniżej gałązki laurowe i wo..
II+
EF+
60 zł