Aukcja nr 9

USD/PLN: 2.420 | EUR/PLN: 3.210 | data: 20-05-1995
Jesteś w: A9  MONETY OBCE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1156 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Arcyksiążę Ferdynand 1564-1595
talar b.d., Hall, Aw: Półpostać, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa z orderem Złotego Runa, w otoku napis, Dav.8097
III
VF
250 zł
1157 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Rudolf 1576-1612
talar 1605, Hall, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa z orderem Złotego Runa, w otoku napis, Dav.3005
III+
VF+
300 zł
320 zł
1158 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Ferdynand II 1619-1637
talar 1627, Wrocław, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł, poniżej litera W dzieląca napis w otoku, Dav.3156,rzadki
III
VF
1 750 zł
1159 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Ferdynand II 1619-1637
1/2 talara kiperowego (60 krajcarów) 1621, Praga, Aw: Popiersie, poniżej liczba 60, Rw: Orzeł Habsburski, poniżejznak menniczy Paula Skrety przedzielający napis w oto..
III
VF
300 zł
240 zł
1160 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Fryderyk von der Pfalz 1619-1621
odbitka w srebrze 3-dukatówki wybitej w 1619 r. z okazji koronacji Fryderyka (tzw. Króla Zimowego) na króla Czech,Aw: Napis w wieńcu, Rw: Dłonie podtrzymujące koronę ..
II+
EF+
100 zł
210 zł
null image
1161 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Fryderyk von der Pfalz 1619-1621
odbitka w srebrze dukata bitego w 1619 r. z okazji koronacji na króla Czech, Aw: Ukoronowany monogram królaw wieńcu, Rw: Napis w wieńcu, Fr.28, srebro 19.0 mm, 1,94 g..
I-
UNC-
50 zł
85 zł
1162 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Ferdynand IV 1637-1657
1/2 talara 1655, Krzemnica, Aw: Popiersie i w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski w otoku napis, Her.591
II-
EF-
250 zł
340 zł
null image
1163 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1673, Wrocław, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, poniżej litery SHS przedzielającenapis w otoku, Her. 1203
I
UNC
100 zł
1164 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1675, Wrocław, j.w., Her. 1205
I
UNC
100 zł
1165 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1675, Opole, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, poniżej litery FIK przedzielające napisw otoku, Her. 1224
I
UNC
100 zł
140 zł
1166 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1676, Opole, j.w., Her.1225
I
UNC
100 zł
110 zł
1167 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1676, Wrocław, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, poniżej litery SHS przedzielającenapis w otoku, Her. 1206
I
UNC
100 zł
null image
1168 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1677, Wrocław, j.w., Her. 1207
I
UNC
100 zł
1169 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1677, Nagybanya, Aw: Popiersie, poniżej VI, w otoku napis, Rw: Madonna stojąca na półksiężycu,w polu litery N-B i L-M, w otoku napis, Her. 1254
I
UNC
100 zł
180 zł
null image
1170 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1678, Wrocław (SHS), Her. 1208
I
UNC
100 zł
null image
1171 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1683, Wrocław (SHS), Her. 1213
I
UNC
100 zł
1172 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Leopold I 1657-1705
VI krajcarów 1684, Wrocław (SHS), Her.1214
I
UNC
100 zł
1173 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Karol VI 1711-1740
1/4 dukata 1725, Praga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł Habsburski, w otoku napis, Her.239, Fr.232
III
VF
500 zł
560 zł
1174 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Karol VI 1711-1740
talar 1714, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł Habsburski, w otoku napis i data, Her.402, Dav. 1090
III
VF
350 zł
null image
1175 AUSTRIA I KRAJE HABSBURSKIE / Maria Teresa 1740-1780
talar 1780 (bity w XIX w.), Aw: Popiersie, poniżej litery S.F., w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, w otoku napis,Dav. 1151
III-
VF-
25 zł