Aukcja nr 8

USD/PLN: 2.370 | EUR/PLN: 3.010 | data: 19-11-1994
Jesteś w: A8  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
655 Polska
medal sygnowany BARRE wybity i ofiarowany Janowi Matejce w 1875 roku dla uczczenia artysty, Aw; Głowai napis, Rw: Wieniec laurowy i napisy, H-Cz.8104 R, srebro 55,0 m..
II
EF
200 zł
210 zł
null image
656 Polska
kubek srebrny zdobiony czteroma monetami Zygmunta III Wazy (trzy trojaki krakowskie i jeden ort bydgoski)wykonany dla upamiętnienia wydobycia skarbu monet. Na spodzie..
I-
UNC-
1 500 zł
657 Polska
medal nie sygnowany wybity w Petersburgu w 1879 roku z okazji 25 rocznicy małżeństwa hrabiego EmerykaHutten-Czapskiego, Aw: Tarcze herbowe Czapskich i Meyendorffów i ..
II-
EF-
120 zł
115 zł
658 Polska
medal sygnowany J.SCH (Johann Schwerdtner- medalier wiedeński), wybity w 1879 roku z okazji 50-tejrocznicy twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aw: Popiersie i n..
I
UNC
80 zł
70 zł
null image
659 Polska
medal sygnowany W.A. MALINOWSKI (medalier monachijski), wybity w 1880 roku dla uczczenia 50-rocz-nicy Powstania Listopadowego, Aw: Postać kobieca na tle sztandaru, na..
I-
UNC-
150 zł
660 Polska
medal sygnowany M KURNATOWSKI, wybity w 1884 roku dla uczczenia IV Zjazdu Polskich Przyrodnikówi Lekarzy w 1884 r. w Poznaniu, Aw: W wieńcu z gałązek laurowych i dębo..
I
UNC
80 zł
145 zł
661 Polska
medal nagrodowy z uszkiem, nie sygnowany Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego nadany EdmundowiTrzasce za wyścig wodny w dniu 18 lipca 1886 roku, Aw: Ukoronowany he..
II-
EF-
60 zł
100 zł
662 Polska
medal sygnowany L.CHR. LAUER, NURNBERG, wybity w Norymberdze z okazji setnej rocznicy uchwaleniaKonstytucji 3-go Maja, Aw: W wieńcu laurowym napis w czterech wierszac..
I
UNC
1 800 zł
2 500 zł
663 Polska
medal nagrodowy nie sygnowany b.d., Aw: Popiersie cesarza Franciszka Józefa I, napis wokół, Rw: Napisw czterech wierszach, Strzał.879 RR, srebro 34,0 mm, 18,48 g., ła..
I-
UNC-
80 zł
64 zł
664 Polska
medal nie sygnowany wybity w 1894 roku w setną rocznicę bitwy pod Racławicami, Aw: Scena ślubowaniaTadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim i daty, Rw: Kościuszko na k..
I
UNC
50 zł
80 zł
null image
665 Polska
medal nie sygnowany wybity w 1899 roku dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, Aw: GłowaChopina w lewo i napis: F.F.CHOPIN 22.II.1810 i 17.X.1849, Rw: Ga..
II+
EF+
25 zł
20 zł
666 Polska
medal nie sygnowany nagrodowy z uszkiem, Aw: Tarcza z symbolami Warszawskiego TowarzystwaWioślarskiego, Rw: Dwie gałązki laurowe i napis, złoto 22,0 mm, 5,13 g.
I
UNC
900 zł
667 Polska
medal nie sygnowany projektu Henryka Kunzka ku czci Marcelego Nenckiego w 1901 roku, Aw: Popiersiei napis, Rw: Postać nagiej kobiety i napis w jedenastu wierszach, St..
I
UNC
50 zł
80 zł
668 Polska
medalik z uszkiem nie sygnowany wybity w 1913 roku w setną rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego,Aw: Półpostać księcia Poniatowskiego i napis, Rw: Dwie skrzy..
I-
UNC-
80 zł
110 zł
669 Polska
jednostronny medal sygnowany LEWANDOWSKI wybity w 1916 roku dedykowany legionistom poległym napolu chwały, postać wojownika greckiego składającego wianek na piersi po..
II
EF
100 zł
80 zł
670 Polska
medal sygnowany J.WYSOCKI wybity w 1916 roku upamiętniający powstanie Legionów, Aw: Żołnierze1 Kompanii Kadrowej w ataku na bagnety i napis, Rw: Dwie nagie postacie p..
II
EF
120 zł
230 zł
null image
671 Polska
medal sygnowany J. RASZKA, wybity w 1916 roku poświęcony legionistom pochodzącym ze Śląska, Aw;Szereg żołnierzy na tle wieży zamku w Cieszynie i napis, Rw: Postać żoł..
II
EF
40 zł
45 zł
672 Polska
medal nie sygnowany projektu Stanisława Witkowskiego wybity w 1916 roku staraniem WarszawskiegoTowarzystwa Numizmatycznego w warsztacie Jana Knedlera, Aw: Tarcza herb..
I-
UNC-
60 zł
85 zł
null image
673 Polska
medal sygnowany K. CHODZIŃSKI wybity w Wiedniu w 1916 roku w nakładzie 1.000 egz., w darze dlaarcyksiężnej Izabelli, Aw: Popiersie Izabelli i napis w otoku, Rw: Dwaj ..
II
EF
30 zł
24 zł
null image
674 Polska
medal sygnowany K. LASZCZKA wybity w 1917 roku w Wiedniu i poświęcony Józefowi Piłsudskiemuaresztowanemu i przewiezionemu do twierdzy w Magdeburgu, Aw: Głowa Piłsudsk..
II+
EF+
30 zł
30 zł