Aukcja nr 78

USD/PLN: 4.460 | EUR/PLN: 4.640 | data: 14-05-2022
Jesteś w: A78  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
343 POLSKA / August III (1733–1763)
Medal na pamiątkę osiągnięcia pełnoletniości przez Fryderyka Krystiana Wettyna, 1739 lub 1740, autorstwa Lorenzo Maria Webera, Florencja; Aw: Popiersie Fryderyka Krys..
II
EF
2 000 zł
3 200 zł
344 POLSKA / Ksawery (1763–1768)
Medal na pamiątkę założenia Akademii Artylerii w Dreźnie, 1767, autorstwa Johanna Friedricha Stielera, Drezno; Aw: Popiersie księcia w prawo, w kirysie ze wstęgą i Or..
I-
UNC-
4 000 zł
5 500 zł
345 POLSKA / Stanisław August Poniatowski (1764–1795)
Medal pamiątkowy dla Antoniego Marii Portalupiego, 1774, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera, Warszawa; Aw: Popiersie Portalupiego w prawo, niżej sygnatura HOLZHÆUSSE..
I-
UNC-
2 500 zł
4 800 zł
346 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy, 1824, Warszawa, projektu Karola Emanuela Baerenda; Aw: Popiersie Adama Kazimierza Czartoryskiego w lewo, na przecięciu sygnatura C. BÆREND; Rw: ADAM..
II
EF
600 zł
480 zł
347 POLSKA / Mikołaj I (1825–1855)
Medal na pamiątkę śmierci cara Aleksandra I, 1826; Aw: Głowa władcy w prawo, w wieńcu laurowym, nad głową sześciopromienna gwiazda, ALEXANDER I• WSKRZESICIEL KRÓLES: ..
II/II+
EF/EF+
400 zł
320 zł
348 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy, 1832, projektu Władysława Tomasza Kazimierza Oleszczyńskiego, Paryż; Aw: Głowa Roberta Cutlara Fergussona w lewo, niżej sygnatura WL• OLESZCZYNSKI• ..
II
EF
450 zł
850 zł
349 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal wybity w uznaniu zasług Samuela Bogumiła Lindego, 1842, Warszawa, projektu Józefa Majnerta; Aw: Głowa w lewo, na przecięciu szyi IOS:MAYNERT, SAMUEL THEOPHILUS ..
I
UNC
3 000 zł
4 000 zł
350 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal – Aleksander Fredro, 1865, Paryż, projektu Jana Rudzkiego; Aw: Popiersie lekko w lewo, ALEXANDER HRABIA FREDRO URODZ : R : 1793; Rw: Kartusz z głową Chimery, ni..
II-
EF-
500 zł
500 zł
351 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę Wystawy Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie, 1877, Wiedeń, projektu Karola Radnitzky’ego; Aw: Popiersie Włodzimierza Dzieduszyckiego w prawo, na prze..
I
UNC
1 250 zł
3 000 zł
352 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy, 1884, Wiedeń, projektu Antona Scharffa; Aw: Popiersie lekko w lewo, na przecięciu ramienia sygnatura A•Scharff, FRANCISZEK - SMOLKA, Rw: Wieniec lau..
II/III
EF/VF
1 000 zł
1 300 zł
353 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy, 1884, Wiedeń, projektu Antona Scharffa; Aw: Popiersie lekko w lewo, na przecięciu ramienia sygnatura A•Scharff, FRANCISZEK - SMOLKA, Rw: Wieniec lau..
I
UNC
600 zł
2 100 zł
354 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja, 1891, Norymberga; Aw: W wieńcu W STULETNIĄ ROCZNICĘ / KONSTYTUCYI / 3 MAJA 1791. / MDCCCXCI., w otoku ..
I-
UNC-
1 500 zł
4 300 zł
355 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 1909, projektu Stanisława Romana Lewandowskiego; Aw: Popiersie Fryderyka Chopina w lewo, z prawej sygnatura..
I-
UNC-
500 zł
0 zł
356 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 1910, projektu Stanisława Romana Lewandowskiego; Aw: Popiersie Fryderyka Chopina w lewo, z prawej sygnatura..
I-
UNC-
800 zł
650 zł
357 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska (1918–1939)
Medal na pamiątkę 25. rocznicy biskupstwa Józefa Teodorowicza (1864–1938), 1927, projektu Wojciecha Przedwojewskiego, Warszawa; Aw: Popiersie w lewo, w dolnej części ..
II
EF
500 zł
480 zł
358 ŚLĄSK / Fryderyk II (1740–1786)
Medal na pamiątkę zawarcia traktatu pokojowego w Hubertsburgu, 1763, sygnowany IK; Aw: Fryderyk na galopującym koniu, w lewo, dmuchający w trąbę, z której wydostaje s..
II+
EF+
300 zł
700 zł
359 FRANCJA / Ludwik XV (1715–1774)
Żeton, 1756, Paryż; Aw: Popiersie Marii Leszczyńskiej w lewo, na dole sygnatura DV VIVIER• F•, MARIA D • G • FR • - ET NAV • REGINA •; Rw: Gaj, w którym drzewo porośn..
I-/II+
UNC-/EF+
300 zł
600 zł
360 NIEMCY / Brandenburgia-Prusy, Fryderyk Wilhelm (1640–1688)
Medal pamiątkowy, bez daty (po 1677?), Gdańsk (?), autorstwa Jana Höhna; Aw: Popiersie władcy w prawo, FRID•WILH•D•G•M•&EL•BR•SUP•DOM•DUX PRUSS.; Rw: Na klifie gniazd..
II-
EF-
2 000 zł
4 200 zł
361 NIEMCY / Prusy, Fryderyk Wilhelm IV (1840–1861)
Medal na pamiątkę odsłonięcia pomnika konnego Fryderyka Wielkiego, 1851, projektu Friedricha Wilhelma Kullricha, Aw: Fryderyk Wielki na koniu w prawo, Rw: Pomnik konn..
II+
EF+
5 000 zł
5 500 zł
362 ROSJA / Katarzyna II (1762–1796)
Medal upamiętniający I i II rozbiór Polski, 1793, Petersburg, autorstwa Carla Leberechta (awers) i Jana Baptisty Gassa (rewers); Aw: Popiersie carycy Katarzyny w praw..
II+/I-
EF+/UNC-
60 000 zł
58 000 zł