Aukcja nr 78

USD/PLN: 4.460 | EUR/PLN: 4.640 | data: 14-05-2022
Jesteś w: A78  BANKNOTY
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
270 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
10 złotych polskich, 8.06.1794; seria C, numeracja 27157, podpisy: Michał Pągowski (dowódca Regimentu Grenadierów Lubelskich) oraz Tomasz Staniszewski (kupiec warszaw..
II
EF
2 500 zł
5 500 zł
271 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
25 złotych polskich, 8.06.1794; seria A, numeracja 5961, podpisy: Piotr Grozmani (radca miasta Wilna) oraz Michał Zakrzewski (regent metryki koronnej), papier bez zna..
I
UNC
4 000 zł
8 000 zł
272 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
25 złotych polskich, 8.06.1794; seria B, numeracja 34076, podpisy: Piotr Grozmani (radca miasta Wilna) oraz Michał Zakrzewski (regent metryki koronnej), papier bez fi..
II+
EF+
2 500 zł
4 700 zł
273 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
50 złotych polskich, 8.06.1794; seria B, numeracja 22746, podpisy: Jan Klemens Gaczkowski (kupiec warszawski) oraz Jan Klek (kupiec warszawski), papier bez znaku wodn..
II
EF
4 000 zł
4 700 zł
274 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
50 złotych polskich, 8.06.1794; seria C, numeracja 30283, podpisy: Jan Klemens Gaczkowski (kupiec warszawski) oraz Jan Klek (kupiec warszawski), widoczny firmowy znak..
II+
EF+
3 500 zł
6 250 zł
275 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
100 złotych polskich, 8.06.1794, seria B, numeracja 11015, podpisy: Jan Klemens Gaczkowski (kupiec warszawski), Jan Klek (kupiec warszawski) i Antoni Michałowski (rew..
III-
VF-
5 000 zł
8 000 zł
276 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
5 groszy miedziane, 13.08.1794; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 38 (R1), Miłczak A8a; piękny stan zachowania banknotu.
I-
UNC-
800 zł
2 200 zł
277 POLSKA / Księstwo Warszawskie (1807–1815)
1 talar 1.12.1810; litera A, numeracja 30032, podpis komisarza: Jan Nepomucen Małachowski (herbu Nałęcz, poseł na Sejm Czteroletni oraz na Sejm Rzeczypospolitej w Sak..
III
VF
1 500 zł
5 500 zł
278 POLSKA / Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego
10 marek polskich, 9.12.1916; z napisem „Generał” i „biletów”, seria A, numeracja 6211087; Lucow 292 (R3), Miłczak 13b, Ros. 453; zaniedbywalna zagniotka na górnym ma..
I
UNC
1 250 zł
5 500 zł
279 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
20 marek polskich, 17.05.1919; seria K, numeracja 291772; Lucow 333 (R3), Miłczak 21a; lewy górny rożek złamany, piękny banknot w opakowaniu PMG nr 1907471-028 z ocen..
I
UNC
4 000 zł
18 000 zł
280 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
5.000.000 marek polskich, 20.11.1923; obustronnie czerwony nadruk Bez wartości / WZÓR / Bez wartości, seria A 1234500 / A 6789000, dwukrotnie perforowane; Lucow 454 (..
II
EF
1 000 zł
2 400 zł
281 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
Bilet zdawkowy – 1 grosz, 28.04.1924; nadruk na lewej części banknotu 500.000 mkp, seria AO, numeracja 9117392; Lucow 695 (R1), Miłczak 42eL; minimalne ugięcie na gór..
I
UNC
250 zł
525 zł
282 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
Bilet zdawkowy – 5 groszy, 28.04.1924; nadruk na lewej części banknotu 10.000.000 mkp, bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 699 (R2), Miłczak 43a; pięknie zachowan..
I
UNC
600 zł
1 300 zł
283 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
Bilet zdawkowy – 5 groszy, 28.04.1924; nadruk na lewej części banknotu 10.000.000 mkp, bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 699 (R2), Miłczak 43a; dwukrotnie złama..
I-
UNC-
500 zł
1 050 zł
284 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
Bilet zdawkowy – 5 groszy, 28.04.1924; nadruk na prawej części banknotu 10.000.000 mkp, bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 700 (R2), Miłczak 43b; minimalne zagni..
I/I-
UNC/UNC-
600 zł
1 200 zł
285 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
10 groszy, 28.04.1924; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 701 (R2), Miłczak 44; wyśmienity banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1907739-014 z oceną 65 Gem Uncircula..
I
UNC
500 zł
1 250 zł
286 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
10 groszy, 28.04.1924; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 701 (R2), Miłczak 44; małe ugięcie na marginesie, pięknie zachowany egzemplarz.
I
UNC
400 zł
800 zł
287 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
20 groszy, 28.04.1924; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 702 (R2), Miłczak 45; wyśmienity banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1800559-003 z oceną 65 Gem Uncircula..
I
UNC
500 zł
1 500 zł
288 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
20 groszy, 28.04.1924; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 702 (R2), Miłczak 45; piękne.
I
UNC
400 zł
950 zł
289 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
1 złoty, 28.02.1919; czerwony nadruk Bez wartości / WZÓR / Bez wartości, dwukrotnie perforowane w poziomie, seria 46 B, numeracja 061945, dodatkowa numeracja 3745; Lu..
II/II-
EF/EF-
600 zł
1 900 zł