Aukcja nr 74

USD/PLN: 4.180 | EUR/PLN: 4.520 | data: 16-05-2020
Jesteś w: A74  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
385 POLSKA / Zygmunt III Waza 1587-1632
medal z serii medali królów Szwecji, bez daty (ok. 1700), autorstwa Arvida Karlsteena; Aw: Popiersie króla w prawo, w zbroi i szacie, na dole monogram AK, SIGISMVND ..
I-
UNC-
6 000 zł
6 000 zł
386 POLSKA / Władysław IV Waza 1632-1648
żeton koronacyjny, 1633, mennica Bydgoszcz; Aw: Insygnia królewskie, pod którymi, w ozdobnym prostokącie, VLADISLAVS / IV. CORONATVS / IN REGEM • POL / ET • M • D • ..
II
EF
1 500 zł
4 600 zł
387 POLSKA / Władysław IV Waza 1632-1648
medal o wadze 40 dukatów wybity na pamiątkę zaślubin Władysława z Cecylią Renatą, arcyksiężniczką austriacką, 1637, medal autorstwa Sebastiana Dadlera; Aw: Para król..
III
VF
200 000 zł
232 500 zł
388 POLSKA / Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673
medal zaślubinowy wagi 4 dukatów, bez daty (1670), Wrocław lub Bydgoszcz, autorstwa Jana Buchheima; Aw: Popiersie Michała w prawo, MICHAEL D.G•REX POL•M•D•LIT.RUS.PR..
III
VF
15 000 zł
22 000 zł
389 POLSKA / Maria Klementyna Sobieska 1702-1735
medal wybity na pamiątkę ucieczki księżniczki Klementyny z zamku Ambras nad Innem (Innsbruck) do Rzymu, 1719, Rzym, autorstwa Otto Hameraniego; Aw: Popiersie księżni..
II+
EF+
3 500 zł
6 000 zł
390 POLSKA / Maria Klementyna Sobieska 1702-1735
medal wybity na pamiątkę zaślubin księżniczki Klementyny z Jakubem Stuartem, 1719, autorstwa Otto Hameraniego; Aw: Popiersia Klementyny i Jakuba w prawo, na odcięciu..
II
EF
750 zł
1 600 zł
391 POLSKA / Maria Leszczyńska - córka Stanisława Leszczyńskiego
medal wybity na pamiątkę zaślubin Ludwika XV z Marią Leszczyńską, 1725, autorstwa Georga Wilhelma Vestnera; Aw: Popiersie Ludwika XV w prawo, niżej sygnatura V., LUD..
II
EF
1 000 zł
3 000 zł
392 POLSKA / August II 1697-1733
medal pośmiertny, 1733, autorstwa Georga Wilhelma Vestnera; Aw: Popiersie Augusta II w prawo, niżej sygnatura VESTNER.F., za głową punca z herbem Pilawa, D • G • AVG..
II+
EF+
7 500 zł
9 500 zł
393 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal upamiętniający reformę monetarną, 1766, Warszawa, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera; Aw: Siedząca Junona Moneta, trzymająca portret króla i róg obfitości, z ..
I-/II+
UNC-/EF+
5 000 zł
13 000 zł
394 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal upamiętniający reformę monetarną, 1766, Warszawa, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera; Aw: Siedząca Junona Moneta, trzymająca portret króla i róg obfitości, z ..
I-
UNC-
4 500 zł
5 000 zł
395 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal na pamiątkę przywrócenia praw dysydentom, 1768, Norymberga, autorstwa Johanna Leonharda Oexleina; Aw: Popiersie władcy 3/4 w lewo, na odcięciu ramienia sygnatu..
II-
EF-
2 000 zł
3 300 zł
396 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal na pamiątkę przekopania kanału Prypeć-Bug, 1786, Warszawa, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera; Aw: Głowa władcy w prawo, na odcięciu głowy sygnatua I.P.H., na..
II
EF
1 000 zł
2 400 zł
397 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1791, Amsterdam, medal autorstwa Johanna Georga Holtzheya; Aw: Popiersie władcy w prawo, z Orderem Orła Białego, na ..
II+
EF+
3 000 zł
15 000 zł
398 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
żeton barona Piotra Mikołaja von Gartenberga Sadogórskiego, ok. 1772, Sadogóra; Aw: Monogram BvG pod koroną, niżej wstęga z napisem IETTON; Rw: Herb własny von Garte..
II
EF
1 500 zł
2 500 zł
399 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal nagrodowy Towarzystwa Naukowego Jabłonowskiego za naukę fizyki, ok. 1767; Aw: Popiersie w prawo, IOS • ALEX • DVX • DE • PRVSS • VINDIS • A • VIHOLTZ • IN • IA..
II+
EF+
5 000 zł
5 500 zł
400 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal wybity na pamiątkę narodzin Jana Maurycego Brühla, 1781, Warszawa, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera; Aw: Na podium król siedzący na tronie przekazuje szarfę..
II
EF
2 000 zł
2 200 zł
401 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal wybity na pamiątkę narodzin Jana Maurycego Brühla, 1781, Warszawa, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera; Aw: Na podium król siedzący na tronie przekazuje szarfę..
II+
EF+
1 000 zł
1 400 zł
402 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal dla Stanisława Małachowskiego, 1790, Warszawa, autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera; Aw: Popiersie Stanisława Małachowskiego w lewo, z Orderem Orła Białego i Or..
II+
EF+
3 500 zł
3 800 zł
403 POLSKA / Medale z okresu zaborów i emigracji w XIX wieku
medal pamiątkowy - Robert Cutlar Fergusson, 1832, Paryż (?), projektu Władysława Oleszczyńskiego; Aw: Głowa w lewo, niżej sygnatura WL•OLESZCZYNSKI•F., NEC DEERUNT Q..
II+
EF+
600 zł
800 zł
404 POLSKA / Medale z okresu zaborów i emigracji w XIX wieku
medal wybity w uznaniu zasług Samuela Teofila Linde, 1842, Warszawa, medal projektu Józefa Majnerta; Aw: Głowa w lewo, na odcięciu szyi IOS:MAYNERT, SAMUEL THEOPHILU..
I
UNC
3 000 zł
7 000 zł