Aukcja nr 48 (47-48)

USD/PLN: 3.130 | EUR/PLN: 4.330 | data: 05-11-2011
Jesteś w: A48  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1292 Władysław IV, medal koronacyjny (żeton) 1633 r., Aw: W prostokącie napis poziomy VLADISLAVS IV CORO- NATVS.., u góry miecz, berło, korona i jabłko, Rw: Przy obelisku .. III+
VF+
1 000 zł
1 600 zł
1293 medal zaślubiny Władysława IV z Cecylią Renatą 1637 r., Aw: Monogramy młodej pary i napis w otoku: IN MEMORIAM REGIARVM NVPTIARVM, Rw: W kartuszach herby Polski i Aus.. III
VF
1 000 zł
1 600 zł
1294 Jan Kazimierz, żeton koronacyjny 1649, Aw: Zbrojna ręka wychodząca z obłoku trzyma herb Wazów zwieńczony koroną, wokół napis DOMINVS ASSVMPSIT ME, Rw: Ręka zbrojna wy.. III+
VF+
1 000 zł
2 100 zł
1295 medal z okazji bitwy pod Beresteczkiem 1651, nieznanego autora, Aw: W wieńcu laurowym spiętym dwiema koronami napis poziomy HOC /NEXV/ 1651, Rw: Napis poziomy w dzies.. III+
VF+
1 000 zł
1 800 zł
1296 medal autorstwa Jana Höhna młodszego, wybity w 1659 w Gdańsku dla uczczenia zdobycia przez wojska polskie pod wodzą Jerzego Lubomirskiego twierdzy Haupt okupowanej od.. II-
EF-
35 000 zł
31 000 zł
1297 medal autorstwa Jana Buchheim’a wybity z okazji Pokoju w Oliwie w 1660 r., Aw: Panorama Gdańska, nad którą unosi się ukoronowany orzeł z wieńcem laurowym gałązką oliw.. II-
EF-
15 000 zł
28 000 zł
1298 medal autorstwa J. Höhna młodszego wybity z okazji Pokoju w Oliwie w 1660 r. Aw: Popiersie króla w prawo i napis w otoku IOANNES CASIMIR9 D G POL & SUEC REX, Rw: Wido.. II-/III+
EF-/VF+
2 500 zł
3 800 zł
1299 Michał Korybut Wiśniowiecki, medal zaślubinowy Michała Korybuta z Eleonorą Marią 1670 r., Aw: Personifikacja Religii w powozie ciągnionych przez Sprawiedliwość i Pokó.. III+
VF+
1 000 zł
1300 Jan III Sobieski, medal autorstwa J. Höhna młodszego, wybity z okazji zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem, Aw: Popiersie króla w zbroi antycznej i n.. II
EF
20 000 zł
28 000 zł
1301 August III, medal Ch. Wermutha wybity z okazji 200-Lecia Gimnazjum Gdańskiego 1758 r., Aw: Ogród w stylu francuskim z fontanną w środku; wokół napis: GRATA VENIT GEDA.. III
VF
2 500 zł
1302 Stanisław Lubomirski - marszałek wielki koronny, medal autorstwa J. F. Holzhaeussera, około 1771 r, Aw: Półpostać z laską marszałkowską w lewo i napis w otoku STANIS... III+
VF+
5 000 zł
6 200 zł
1303 Stanisław Małachowski - marszałek Sejmu Czteroletniego, medal autorstwa J. F. Holzhaeussera 1790 r. Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku STANISL MALACHOWSKI REFFEREND.. II+
EF+
4 000 zł
3 800 zł
1304 Fryderyk August, medal autorstwa Jana Ligbera wybity w 1808 r. i dedykowany księciu warszawskiemu przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Aw: Popiersie w mundurze w lewo i.. I-
UNC-
10 000 zł
8 000 zł
1305 Jan Zamojski, przeniesienie Akademii z Zamościa do Szczebrzeszyna- medal autorstwa E. Gatteaux 1822 r. Aw: Popiersie założyciela Akademii Jana Zamoskiego i napis, Rw:.. II+
EF+
250 zł
200 zł
1306 Aleksander I, medal 1826 r, Aw: Popiersie cara w prawo i napis, Rw: W wieńcu oliwnym napis DOBROCZYŃCĘ SWOIEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, srebro 9.69 g, 26 mm, H-Cz. 360.. II+
EF+
400 zł
660 zł
1307 Dudley C. Stuart, medal autorstwa A.Bovy’ego wybity w 1859 r. staraniem Komitetu Emigracyjnego dla uczczenia pamięci sir Dudleya C. Stuarta wiernego przyjaciela Polsk.. II+
EF+
3 000 zł
3 100 zł
1308 medal z uszkiem niesygnowany Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894, Aw: Postacie wieśniaków w strojach ludowych wokół nich narzędzia i napis polski w otoku, Rw: P.. II
EF
200 zł
1309 medal autorstwa J. Aumillera z okazji Złotych Godów Małżeńskich, Aw: Popiersie prezydenta w lewo i napis: PROFESOR IGNACY MOŚCICKI, Rw: Orzeł, w otoku: PREZYDENT RZPL.. II
EF
400 zł
1310 Kolekcja medali wystawowych
Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim - medal autorstwa W. Oleszczyńskiego i I. Minheymera, Aw: Stojąca postać kobiety z rogiem obfitości w prawym ręku, po bokach..
II+
EF+
1 000 zł
800 zł
1311 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa w Szamotułach 13 i 14 maja 1868, medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Postać kobiety na postumencie nagradzająca wieńcami hodowcę koni i hodowcę bydła, poniżej w od..
I-
UNC-
600 zł
800 zł