Aukcja nr 48 (47-48)

USD/PLN: 3.130 | EUR/PLN: 4.330 | data: 05-11-2011
Jesteś w: A48  POLSKA  Kolekcja medali wystawowych
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1310 Kolekcja medali wystawowych
Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim - medal autorstwa W. Oleszczyńskiego i I. Minheymera, Aw: Stojąca postać kobiety z rogiem obfitości w prawym ręku, po bokach..
II+
EF+
1 000 zł
800 zł
1311 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa w Szamotułach 13 i 14 maja 1868, medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Postać kobiety na postumencie nagradzająca wieńcami hodowcę koni i hodowcę bydła, poniżej w od..
I-
UNC-
600 zł
800 zł
1312 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa w Szamotułach 13 i 14 maja 1868, medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Postać kobiety na postumencie nagradzająca wieńcami hodowcę koni i hodowcę bydła, poniżej w od..
I
UNC
300 zł
480 zł
1313 Kolekcja medali wystawowych
Towarzystwo Rolnicze powiatów pleszewskiego i odolanowskiego - medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Napis w wieńcu z płodów rolnych, Rw: Rolnik na tle płodów rolnych, zwier..
II+
EF+
400 zł
680 zł
1314 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Horodence 1869 r, C. K. Gal.Towarzystwa Gospodarskiego Oddział Kołomyjsko- Horodeński, medal sygnowany JAUNER, Aw: W wieńcu napis CZEŚĆ..
I-
UNC-
1 000 zł
1 600 zł
1315 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Toruniu 1874 r. - medal autorstwa Below’a, Aw: Wieniec laurowo-dębowy poprzeplatany atrybutami rolnictwa i przemysłu, w centrum napis..
II+
EF+
400 zł
400 zł
1316 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r. - medal sygnowany O.Radnitzki, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku WŁODZIMIERZ HRABIA DZIEDUSZYCKI, Rw: Poziomy nap..
I
UNC
1 250 zł
1 000 zł
1317 Kolekcja medali wystawowych
Krajowa Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r. - medal autorstwa O. Radnitzkiego, Aw: W wieńcu laurowo-dębowym głowa kobiety z wieńcem z kłosów zboża i sygn..
II-
EF-
500 zł
700 zł
1318 Kolekcja medali wystawowych
Krajowa Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r., pamiątkowy medal autorstwa Schapira, Aw: W wieńcu laurowym dwa herby, poniżej sygnatura, w otoku napis PAMIĄ..
II+
EF+
250 zł
520 zł
1319 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Przemysłu Budowlanego we Lwowie 1892 r., medal autorstwa A. Schindlera, Aw: Biegnąca kobieta z kielnią i pionem po bokach dwa geniusze, poniżej sygnatura, Rw:..
II+
EF+
1 500 zł
3 600 zł
1320 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Przemyślu 1882, medal sygnowny F. Leisek, Aw: Kobieta z uniesionym wieńcem w lewym ręku w otoczeniu sprzętu przemysłowego i rolniczeg..
II-
EF-
300 zł
440 zł
1321 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r, medal nieznanego autora, Aw: Głowa cara Aleksandra III w lewo w otoku napis po rosyjsku, poniżej cztery punce, Rw: ..
II
EF
3 000 zł
15 000 zł
1322 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal autorstwa F. Witkowskiego, Aw: Postacie chłopki i robotnika podające sobie ręce, Rw: Herb Warszaw..
III
VF
125 zł
100 zł
1323 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal niesygnowany, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIĄTKĘ WYSTAWY ..., Rw: W wieńcu data 1885 i..
I
UNC
200 zł
160 zł
1324 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal niesygnowany, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIĄT. WYSTAW...., Rw: W wieńcu data 1885 i w..
I-
UNC-
125 zł
100 zł
1325 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal Zakładu Pieczętarskiego R. Kropiwnickiego, Aw: Herb Warszawy i data, w otoku napisy po polsku i r..
II
EF
200 zł
160 zł
1326 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowa obrączka z napisem PAM z WYST.ROL- PRZEM. w WARSZ. 1885, dwie punce nieczytelne, srebro złocone 2.45 g
III
VF
150 zł
1327 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Krakowie 1887 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku ..
II
EF
500 zł
520 zł
1328 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Krakowie 1887 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku n..
III+
VF+
350 zł
1329 Kolekcja medali wystawowych
Wystawa w Krakowie 1887 r., medal niesygnowany, Aw: Herb Krakowa, w otoku napis i data, Rw: Orzeł, w otoku napis Majdan Górny - Huta Szkła, szkło mleczno-błękitne 46 ..
II
EF
150 zł
240 zł