Aukcja nr 48 (47-48)

USD/PLN: 3.130 | EUR/PLN: 4.330 | data: 05-11-2011
Jesteś w: A48  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1271 Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, 4% list zastawny na 5.000 koron. Lwów 1.01.1907, seria IV, z kuponami II-
EF-
400 zł
420 zł
1272 Elektrownia Okręgowa na Sanie S.A. w Warszawie, 5 akcji łącznej wartości 5.000 marek polskich, III emisja, Warszawa 1923, z kuponami, rzadsza emisja, bardzo ładnie za.. I-
UNC-
200 zł
220 zł
1273 Fabryka Obuwia Mechanicznego \Słoń\" dawniej \"Bracia Kipper\" S.A. w Warszawie II
EF
200 zł
160 zł
1274 Fabryka Produktów Chemicznych Liban S.A., akcja na 100 złotych, Kraków 1.01.1925, talon z kuponami, bardzo dekoracyjna i efektowna II
EF
400 zł
420 zł
1275 Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze, akcja na 200 koron, Siersza 4.05.1918, z kuponami II-
EF-
400 zł
340 zł
1276 Galicyjsko-Bukowińskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku, akcja na 1.000 koron, Przeworsk 20.11.1901, z odręcznymi podpisami m.in. A. Lubomirsk.. I-
UNC-
500 zł
400 zł
1277 Kabel Polski Towarzystwo Akcyjne, akcja na 100 złotych, Bydgoszcz 1927, bez kuponów II
EF
300 zł
260 zł
1278 Polski Bank Przemysłowy S.A., akcja na 100 złotych, Lwów 29.12.1926, z kuponami I-
UNC-
125 zł
130 zł
1279 Polski Przemysł Korkowy S.A., 10 akcji po 500 marek polskich = 5.000 marek polskich, Warszawa 1922, z kuponami I-
UNC-
200 zł
200 zł
1280 Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski w Krakowie, Lwowie i Sanoku S.A., akcja na 100 złotych, Kraków 1.10.1926, z kuponami III+
VF+
250 zł
200 zł
1281 Poznańska Spółka Drzewna Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu, akcja na 1.000 marek, Poznań 9.06.1923, VII emisja, z kuponami II
EF
150 zł
140 zł
1282 S.A. J. Gorecki, W. Kucharski i Ska Fabryka Wyrobów Metalowych w Krakowie, akcja na 1.000 koron, Kraków 3.01.1921, II emisja, bez kuponów, ciekawa akcja firmy- wykona.. II+
EF+
200 zł
240 zł
1283 S.A. Połączonych Krajowych Hodowli Nasion Selekcyjnych \Granum, akcja na 1.000 marek polskich 1920 I-
UNC-
300 zł
280 zł
1284 Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, obligacja na 500 franków = 125 rubli srebrem, 1.03.1860, seria I, bez kuponów II-
EF-
150 zł
140 zł
1285 Towarzystwo Wyrobów Zbożowych, akcja na 100 złotych, Warszawa 1.07.1825, bez kuponów, pieczęcie wypłat dywidendy i podpisy, na odwrocie odręczny zapis przeniesienia w.. III+
VF+
3 500 zł
3 100 zł
1286 Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blecharni \Zawiercie\" S.A. I/I-
UNC/UNC-
1 000 zł
960 zł
1287 UNIA Zjednoczone Fabryki Maszyn, dawn. A. Ventzki, Blumwe i Peters S.A Grudziądz, 1 akcja na 100 złotych, Grudziądz 20.10.1927, z 6 kuponami, ładna grafika I
UNC
200 zł
210 zł
1288 Warszawa - magistrat miasta, obligacja 7-ej. pożyczki na 300 rubli, Warszawa 1.10.1903, z kuponami, bardzo rzadka i efektowna II
EF
750 zł
680 zł
1289 Warszawa - magistrat miasta, obligacja III serii \Pożyczki Inwestycyjnej Szkolnej M. St. Warszawy 1925 R\" na 500 złotych w złocie II
EF
600 zł
580 zł
1290 Warszawska S.A. Budowy Parowozów, akcja na 500 marek polskich, Warszawa 1.04.1921, II emisja, II seria, z kuponami, piękna grafika z wizerunkiem parowozu w tle II-
EF-
500 zł
480 zł