Aukcja nr 26

USD/PLN: 4.050 | EUR/PLN: 3.700 | data: 18-05-2002
Jesteś w: A26  ŚREDNIOWIECZE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
89 POLSKA / Mieszko III Stary 1173- 1202
brakteat hebrajski; Książę z liściem palmy na wprost, z lewej napis hebrajski, Str. T115a, GumH.198, patyna, rzadki
III+
VF+
1 200 zł
1 500 zł
90 POLSKA / Mieszko III Stary 1173- 1202
brakteat hebrajski; Książę z liściem palmy na wprost, z lewej napis hebrajski, Str. T115b, GumH.197 rzadki, lekko pęknięty
III
VF
1 000 zł
91 POLSKA / Mieszko III Stary 1173- 1202
brakteat; Rycerz na koniu w prawo, Str. T103f, Gum. 103
III+
VF+
500 zł
510 zł
92 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat ; Biskup w półpostaci w prawo, w otoku z prawej DVX, od lewej wstecznie .AZIMIRVS, 15.3 mm, 0.09 g, lekko wykruszony, piękny egzemplarz
III+
VF+
3 000 zł
2 400 zł
93 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat; Orzeł heraldyczny w prawo, wokół pierścienie, 15.1mm, 0.17 g, patyna
III+
VF+
2 000 zł
94 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat; Stojący książę na wprost, w dłoniach miecz i włócznia z proporcem, po lewej wieżyczka, nad nią krzyżyk z pierścieniem, 17.0 mm, 0.16 g, patyna, lekko pęknięty
III+
VF+
2 000 zł
95 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat; Trzy wieże z bramą i krzyżem, 16.3 mm, 0.12 g, patyna
III
VF
2 000 zł
96 POLSKA / Henryk I Brodaty lub Henryk II Pobożny 1201-1241
brakteat ratajski; Półpostać władcy w niewyraźnym hełmie na wprost, w prawej dłoni miecz lub palma, w lewej chorągiew, Fbg 61(521), skarb Rataje (77 egz.), 16.9 mm, 0..
III
VF
250 zł
320 zł
97 POLSKA / Henryk I Brodaty lub Henryk II Pobożny 1201-1241
brakteat ratajski; Głowa pod półłukiem, powyżej kwiat (krzyż), po bokach wieżyczki, Fbg 47(517), Gum. 183, 17 mm
III
VF
350 zł
310 zł
98 POLSKA / Monety nieznanych władców
Małopolska 1 ćwierć XIII wieku, brakteat; W trzech wycinkach okręgu trzy główki; władcy, biskupa i rycerza, Str. XX 5b, Gum. 240, 17 mm, ładny egzemplarz
III+
VF+
800 zł
1 200 zł
99 POLSKA / Monety nieznanych władców
brakteat pocz, XIII wieku; Dwie postacie, jedna siedząca z prawej, druga stojąca trzymają wspólnie krzyż lub palmę, Str. XX 7b, 14 mm
II
EF
250 zł
840 zł
100 POLSKA / Wacław II 1300-1305
grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew czeski i napis w otoku, Str. XXIII, Smolik 2, ładny egzemplarz z ładną patyną
II
EF
150 zł
230 zł
101 POLSKA / Kazimierz Wielki 1333-1370
denar krakowski, Aw: Popiersie króla w koronie i napis: ..OLO., Rw: Orzeł .OLONI.., Str. XXVI 5b, 12 mm, ciemna patyna
III+
VF+
200 zł
310 zł
102 POLSKA / Kazimierz Wielki 1333-1370
denar, Aw: Głowa na wprost, Rw: Orzeł z głową zwróconą w lewo, Str. XXVI 5c, 11 mm
III-
VF-
100 zł
170 zł
103 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386-1434
kwartnik ruski, Aw: Orzeł z głową zwróconą w prawo i napis w otoku WLADISLAVS RE. lilia i krzyżyk, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku MONETA RVSSIE, lilia i krzy..
III
VF
1 200 zł
104 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386-1434
półgrosze, mennica Kraków, odmiany z literami N i AS pod koroną, Kubiak typ. II-7, Kubiak typ IV-19, razem 2 sztuki, patyna
III+
VF+
110 zł
105 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386-1434
denar koronny, Aw: Korona, Rw: Orzeł, Kubiak 90, bardzo wczesny typ monety wybitej w dobrym srebrze
III
VF
150 zł
120 zł
106 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492
półgrosz koronny, Kraków, Aw: Orzeł i napis, Rw: Korona i napis, Kubiak typ III (WN 165-166- 1998)
II
EF
100 zł
145 zł
107 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492
Elbląg, brakteat; Herb Elbląga w tarczy, Pfau 72
III
VF
125 zł
100 zł
108 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492
Elbląg, brakteat; Herb Elbląga w tarczy, Pfau 73 var.
III
VF
100 zł