Aukcja nr 26

USD/PLN: 4.050 | EUR/PLN: 3.700 | data: 18-05-2002
Jesteś w: A26  ŚREDNIOWIECZE  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
78 POLSKA
obol krzyżowy, Aw: Pastorał, Rw: Krzyż, CNP 988, 0.44 g
II-
EF-
100 zł
79 POLSKA / Władysław Herman 1081-1102
denar, Aw: Głowa z długimi włosami w lewo, napis VLADISLAVS, Rw: Brama z trzema wieżami i napis C..OV, Str. 35, ładnie zachowany
II+
EF+
300 zł
740 zł
80 POLSKA / Władysław Herman 1081-1102
denar, Aw: Głowa z długimi włosami w lewo, napis VLADISLAVS, Rw: Brama z trzema wieżami i napis CPA..., Str. 35, lekko niedobity
III
VF
200 zł
520 zł
81 POLSKA / Bolesław III Krzywousty 1107-1138
denar, Aw: Rycerz przebija włócznią leżącego smoka, Rw: Krzyżyk kulkowy, w polu kulki, Str. 39
III+
VF+
400 zł
520 zł
82 POLSKA / Bolesław III Krzywousty 1107-1138
denar, Aw: Rycerz przebija włócznią leżącego smoka, Rw: Krzyżyk kulkowy, w polu kulki, Str. 39, ciemna patyna
III
VF
300 zł
300 zł
83 POLSKA / Bolesław III Krzywousty 1107-1138
denar, Aw: Książę na tronie z mieczem i wzniesioną prawicą, napis w otoku: DVCLS BIBEZA.., Rw: Krzyż, w polu kulki, napis DENA.., Str. 37
II-
EF-
400 zł
720 zł
84 POLSKA / Władysław Wygnaniec 1138-1146
denar, Aw: Rycerz z mieczem nad siedzącym jeńcem, Rw: Orzeł trzymający w szponach zająca, Str. 43, Gum. 87, patyna
II
EF
500 zł
600 zł
85 POLSKA / Władysław Wygnaniec 1138-1146
denar, Aw: Rycerz z mieczem nad siedzącym jeńcem, Rw: Orzeł trzymający w szponach zająca, Str. 43, Gum. 87, patyna
II
EF
400 zł
540 zł
86 POLSKA / Władysław Wygnaniec 1138-1146
denar, Aw: Rycerz z mieczem nad siedzącym jeńcem, Rw: Orzeł trzymający w szponach zająca, Str. 43, Gum. 87
II-
EF-
350 zł
420 zł
87 POLSKA / Bolesław Kędzierzawy 1146-1173
denar, Aw: Rycerz z tarczą i chorągwią, Rw: Dwaj książęta za stołem razem jabłko trzymający, Str. 59
III
VF
400 zł
360 zł
88 POLSKA / Bolesław Kędzierzawy 1146-1173
denar, Aw: Książę na tronie z mieczem na kolanach, napis w polu nieregularnie ułożony BOLEZLAVS, Rw: Głowa w kwadracie i napis wspak ADALBERTVS SC, Str. 51, Gum. 88
III
VF
400 zł
490 zł
89 POLSKA / Mieszko III Stary 1173- 1202
brakteat hebrajski; Książę z liściem palmy na wprost, z lewej napis hebrajski, Str. T115a, GumH.198, patyna, rzadki
III+
VF+
1 200 zł
1 500 zł
90 POLSKA / Mieszko III Stary 1173- 1202
brakteat hebrajski; Książę z liściem palmy na wprost, z lewej napis hebrajski, Str. T115b, GumH.197 rzadki, lekko pęknięty
III
VF
1 000 zł
91 POLSKA / Mieszko III Stary 1173- 1202
brakteat; Rycerz na koniu w prawo, Str. T103f, Gum. 103
III+
VF+
500 zł
510 zł
92 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat ; Biskup w półpostaci w prawo, w otoku z prawej DVX, od lewej wstecznie .AZIMIRVS, 15.3 mm, 0.09 g, lekko wykruszony, piękny egzemplarz
III+
VF+
3 000 zł
2 400 zł
93 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat; Orzeł heraldyczny w prawo, wokół pierścienie, 15.1mm, 0.17 g, patyna
III+
VF+
2 000 zł
94 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat; Stojący książę na wprost, w dłoniach miecz i włócznia z proporcem, po lewej wieżyczka, nad nią krzyżyk z pierścieniem, 17.0 mm, 0.16 g, patyna, lekko pęknięty
III+
VF+
2 000 zł
95 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227; atrybucja tymczasowa
brakteat; Trzy wieże z bramą i krzyżem, 16.3 mm, 0.12 g, patyna
III
VF
2 000 zł
96 POLSKA / Henryk I Brodaty lub Henryk II Pobożny 1201-1241
brakteat ratajski; Półpostać władcy w niewyraźnym hełmie na wprost, w prawej dłoni miecz lub palma, w lewej chorągiew, Fbg 61(521), skarb Rataje (77 egz.), 16.9 mm, 0..
III
VF
250 zł
320 zł
97 POLSKA / Henryk I Brodaty lub Henryk II Pobożny 1201-1241
brakteat ratajski; Głowa pod półłukiem, powyżej kwiat (krzyż), po bokach wieżyczki, Fbg 47(517), Gum. 183, 17 mm
III
VF
350 zł
310 zł