Aukcja nr 26

USD/PLN: 4.050 | EUR/PLN: 3.700 | data: 18-05-2002
Jesteś w: A26  MEDALE I PLAKIETY
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
959 POLSKA
medalik- zaślubiny Władysława IV z Cecylią Renatą 1637 r., Aw: Monogramy młodej pary i napis w otoku: IN MEMORIAM REGIARVM NVPTIARVM, Rw: W kartuszach herby Polski i ..
III-
VF-
250 zł
200 zł
960 POLSKA
medal zaślubinowy Władysława IV i Ludwiki Marii, autorstwa Jan Höhna sen. wybity w Gdańsku w 1646 r., Aw: Król i królowa siedzący na tle ozdobnego baldachimu, u góry ..
II-
EF-
27 000 zł
21 600 zł
961 POLSKA
medal autorstwa Krzysztofa Jana Leherra wybity z okazji nadania Janowi III francuskich orderów Św. Ducha i Św. Michała w 1675 r, Aw: Popiersie króla w prawo i napis, ..
II
EF
250 zł
450 zł
962 POLSKA
medal autorstwa Jana Höhna jun. wybity z okazji koronacji Jana III i małżonki w 1676 r., Aw: Popiersia zwró- cone w prawo, na ramieniu sygn. I.H., Rw: Palma z koroną ..
II
EF
35 000 zł
28 000 zł
963 POLSKA
medalik koronacyjny Jana III Sobieskiego wybity w 1676 r., Aw: Popiersie króla w zbroi karacenowej w prawo i napis w otoku oraz data koronacji, Rw: Wychodząca z obłok..
III+
VF+
400 zł
420 zł
964 POLSKA
medal Klementyny i Jakuba III autorstwa Otto Hammeraniego wybity dla przypomnienia pretensji do tronu angielskiego wnoszonych przez Jakuba III Stuarta i syna Klementy..
III
VF
1 600 zł
965 POLSKA
medalik koronacyjny Augusta II, autorstwa J. Kocha wybity w 1697 r., Aw: Popiersie króla w zbroi i płaszczu futrzanym w prawo i napis w otoku, Rw: Korona na tle skrzy..
II-
EF-
400 zł
320 zł
966 POLSKA
medal autorstwa P. P. Wernera i D. Sieverta wybity przez miasto Gdańsk dla upamiętnienia śmierci Augusta II w 1733 r, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i welonie; niżej..
III
VF
2 500 zł
3 050 zł
967 POLSKA
Karol Wyrwicz-rektor Collegium Nobilium, medal autorstwa J. F. Holzhaeussera wybity z polecenia Stanis- ława Augusta w 1772 r, Aw: Popiersie rektora w sutannie w praw..
II
EF
400 zł
920 zł
968 POLSKA
medal za długoletnią służbę autorstwa J. F. Holzhaeussera około 1772 r., Aw: Pod koroną królewską napis poziomy STANISLAW AUGUST KROL, Rw: Napis poziomy ZA DOSŁUŻONE ..
II
EF
2 000 zł
969 POLSKA
medal za długoletnią służbę autorstwa J. F. Holzhaeussera około 1772 r., Aw: Pod koroną królewską napis poziomy STANISLAW AUGUST KROL, Rw: Napis poziomy ZA DOSŁUŻONE ..
III
VF
2 000 zł
1 600 zł
970 POLSKA
Tadeusz Czacki- medal autorstwa Meissnera, Gassa i Tołstoja ofiarowany uczonemu przez ziemiaństwo Podo- la i Wołynia w 1809 r., Aw: Popiersie Czackiego w lewo, wokół ..
II+
EF+
700 zł
700 zł
971 POLSKA
Józef Maksymilian Ossoliński, medal autorstwa J. Langa wybity z okazji przekazania społeczeństwu Galicji wspaniałej biblioteki wraz z funduszami na jej utrzymanie 181..
II
EF
150 zł
260 zł
972 POLSKA
założenie Uniwersytetu Warszawskiego w 1816 r.- medal autorstwa K. Stuckharta wybity w 1818 r., Aw: Po- piersia Aleksandra I i Minerwy zwrócone do siebie, u góry napi..
III+
VF+
100 zł
973 POLSKA
Karol Kurpiński- medal autorstwa C. Baerendta 1819 r., Aw: Popiersie w lewo i napis, Rw: Instrumenty mu- zyczne nuty i wieniec, w odcinku napis ZA PIĘKNE TWORY HARMON..
III+
VF+
250 zł
974 POLSKA
Jan Zamoyski- medal autorstwa E. Gatteaux wybity z okazji przeniesienia Akademii Zamojskiej do Szcze- brzeszyna w 1822 r., Aw: Popiersie Zamoyskiego w lewo i napis w ..
III+
VF+
100 zł
975 POLSKA
Robert Fergusson- medal autorstwa Wł. Oleszczyńskiego wybity staraniem Komitetu Paryskiego w 1832 r., Aw: Popiersie w lewo i napis, u dołu sygn., Rw: W wieńcu z liści..
II
EF
150 zł
120 zł
976 POLSKA
Florian Straszewski - medal autorstwa Johanna Daniela Boehma wybity w 1838 r., Aw: Popiersie w lewo i napis u dołu ZA OFIARĘ I TRUDY W UPIĘKSZANIU MIASTA, Rw: Ukorono..
II-
EF-
250 zł
310 zł
977 POLSKA
Iwan Paskiewiczem- medal autorstwa J.Minheymera wybity w 1850 r. z okazji 50-lecia kariery oficerskiej feldmarszałka, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: Napis ..
II+
EF+
1 000 zł
800 zł
978 POLSKA
Ignacy Fonberg- medal autorstwa Kullricha i Wappensteina wybity w 1861 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: Siedząca kobieta na tle budynków Uniwersytetu Wil..
I
UNC
125 zł
180 zł