Aukcja nr 26

USD/PLN: 4.050 | EUR/PLN: 3.700 | data: 18-05-2002
18-05-2002
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Węgierski Instytut Kultury
ul. Marszałkowska 80
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 301, wartość szacunkowa pozycji: 997 760 zł