Aukcja nr 12

USD/PLN: 2.800 | EUR/PLN: 3.620 | data: 23-11-1996
Jesteś w: A12  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
728 Polska
Rozejm w Sztumskiej Wsi 1635- medal autorstwa S. Dadlera i J. Höhna sen., Aw: Alegorie Wiary z tarczą słonecznąi Pobożności z gałązką na tle panoramy Gdańska; u góry ..
III
VF
600 zł
860 zł
729 Polska
medal sygn. IH (Jan Höhn sen.) wybity w 1637 r. na pamiątkę wojen prowadzonych z Moskwą, Turcją i Szwecją przezkróla Władysława IV, Aw: Nagi Herkules z maczugą w lewe..
I
UNC
30 000 zł
24 000 zł
730 Polska
medal Władysława IV z 1639 r., autorstwa S. Dadlera, Aw: Popiersie króla Władysława IV na wprost i napis wokół,Rw: Król stojący przy obelisku; wokół napis: HONOR VIRT..
III
VF
1 000 zł
920 zł
731 Polska
medal elekcyjny Jana III Sobieskiego b.d. (1674 r) autorstwa J. Höhna jun., Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowymi zbroi; w otoku napis, Rw: Orzeł z z herbem Sobieski..
I-
UNC-
4 000 zł
5 900 zł
732 Polska
medalik autorstwa C.J. Leherra wybity prawdopodobnie w 1683 r. z okazji Zwycięstwa Wiedeńskiego, Aw: Popiersiekróla i napis: IOH III REX POL, Rw: Korona królewska z d..
II
EF
200 zł
260 zł
733 Polska
medalik koronacyjny Augusta II Sasa, sygn. CW (Christian Wermuth), wybity w 1697 r., Aw: Popiersie króla i napiswokół, Rw: Lecący orzeł z insygniami koronacyjnymi w d..
II+
EF+
200 zł
390 zł
734 Polska
koronacyjny Augusta II Sasa, sygnowany GH (Georg Hautsch), wybity w 1697 r. w Norymberdze, Aw: Popiersiekróla w ozdobnej zbroi i płaszczu i napis wokół, Rw: Król prze..
I
UNC
2 000 zł
2 900 zł
735 Polska
medal koronacyjny Augusta II Sasa, wybity w 1697 r., sygn. MO (Martin Heinrich Omeis- medalier drezdeński), Aw:Popiersie króla w ozdobnej zbroi i napis wokół, Rw: Okr..
I-
UNC-
2 400 zł
3 000 zł
736 Polska
medal sygnowany HF WERMUTH F, wybity w 1736 r., na pamiątkę jedynego udanego Sejmu za panowania AugustaIII, Aw: Popiersie króla w ozdobnej zbroi i napis: AUGUSTUS III..
I-
UNC-
650 zł
920 zł
737 Polska
medal wybity z okazji zaślubin Fryderyka Christiana syna Augusta III z Antoinettą córką Karola VII bawarskiego, Aw:Popiersie Augusta III i napis wokół, Rw: Popiersia ..
III
VF
600 zł
480 zł
738 Polska
żeton koronacyjny, wybity w Toruniu w 1764 r., Aw: Korona królewska i napis wokół: HANC IVSSIT FORTVNAMERERI, Rw: Napis w ośmiu wierszach: STANISLAVS.., H-Cz.3030, sr..
II
EF
200 zł
200 zł
739 Polska
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1774 r. na pamiątkę przekazania w 1773 r. przez księstwokurlandzkie skarbowi Rzeczypospolitej sumy 50.000 talar..
III
VF
600 zł
700 zł
740 Polska
medal sygnowany P Holzhaeusser F, wybity w 1780 r. dla upamiętnienia zasług biskupa warmińskiego IgnacegoKrasickiego, Aw: Popiersie Krasickiego i napis wokół, Rw: W w..
I-
UNC-
200 zł
250 zł
741 Polska
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1781 r., na zlecenie korpusu artylerii wojsk polskich ku czcigen. Alojzego Fryderyka Brühla z okazji urodzin je..
I-
UNC-
200 zł
420 zł
742 Polska
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1787 r. w uznaniu zasług księdza Michała Ossowskiego-twórcy handlu czarnomorskiego, Aw: Popiersie księdza i nap..
II
EF
4 700 zł
743 Polska
medal sygnowany FL (Friedrich Loos- medalier berliński) wybity w 1789 r. ofiarowany królowi przez posła pruskiegoLuchesiniego dla upamiętnienia sejmu, który uchwalił ..
II+
EF+
200 zł
340 zł
744 Polska
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity 1790 roku dla uczczenia zasług marszałka SejmuCzteroletniego Stanisława Małachowskiego, Aw: Popiersie marszałka i..
II
EF
1 000 zł
2 050 zł
745 Polska
medal sygnowany IPH (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1792 roku na pamiątkę położenia kamienia węgielnego podbudowę kościoła św. Opatrzności w Warszawie symbolu Konst..
I
UNC
1 000 zł
1 400 zł
746 Polska
medal nagrodowy b.d., sygn. IPH (Jan Filip Holzhaeusser), Aw: Głowa króla i napis w otoku: STANISLAUS.., Rw:Tarcza herbowe Polski i Litwy z herbem Ciołek pośrodku, po..
II+
EF+
900 zł
1 050 zł
747 Polska
medal j.w., brąz 40.5 mm. 38.73 g., piękna ciemna patyna
I
UNC
300 zł
520 zł