Aukcja nr 12

USD/PLN: 2.800 | EUR/PLN: 3.620 | data: 23-11-1996
Jesteś w: A12  STAROŻYTNOŚĆ
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1 GRECJA
Peloponez- Sikyon, hemidrachma (430-390 p.n.e.), Aw: Chimera w lewo, Rw: Lecący gołąb w lewo, w polu litera, Sear2767, BMC 10.76, 2.77 g.
III
VF
200 zł
2 GRECJA
PELOPONEZ- Argolis, tetrobol lub hemidrachma (300-200 p.n.e.), Aw: Przednia część wilka (protom), Rw: Dużalitera A we wklęsłym kwadracie, u góry literki: ¶ i P, na do..
II-
EF-
220 zł
175 zł
3 GRECJA
KRÓLESTWO MACEDONII- Odessos, tetradrachma (336-323 p.n.e.). Aw: Głowa Aleksandra Wielkiego w prawo,Rw: Siedzący Zeus z orłem w dłoni, i napisy pionowo: BA™I§Eø™ A§E•..
III
VF
300 zł
240 zł
4 GRECJA
KRÓLESTWO MACEDONII- Lizymach 297-281 p.n.e., tetradrachma, Aw: Głowa Aleksandra Wielkiego z rogamiAmmona w prawo, Rw: Siedząca Atena z Nike w dłoni, z boku tarcza; p..
II-
EF-
600 zł
700 zł
5 GRECJA
MACEDONIA jako prowincja rzymska, tetradrachma (164-149 p.n.e.), Aw: Tarcza macedońska z biustem Artemidyw prawo, Rw: W wieńcu z liści dębowych poziomo maczuga i napi..
III
VF
600 zł
740 zł
6 GRECJA
MYZJA- Pergamon, cystofor, Aw: Cista Mystica, Rw: Kosz pomiędzy wężami i monogram; ¶E, Sear 3948, 12.19 g.
III
VF
200 zł
300 zł
7 REPUBLIKA RZYMSKA
Cn. Lentulus Clodianus (88 p.n.e.), quinar, Aw: Głowa Jupitera w prawo, Rw: Victoria wieńcząca trophaion; w odcinkunapis: CN.LENTV. Sear Cornelia 5la, Craw.345/2
II
EF
200 zł
210 zł
8 CESARSTWO RZYMSKIE / August 27 p.n.e.-14
denar. Aw: Głowa w prawo i napis w otoku ..STVS CAESAR, Rw: Okrągła tarcza z literami CLV, wokół SPQR, dwasztandary i napis: SIGNIS RECEPTIS, Sear 265, RIC 305, monet..
III
VF
250 zł
260 zł
9 CESARSTWO RZYMSKIE / August 27 p.n.e.-14
dupondius, Aw: Popiersie w koronie radialnej w lewo i napis: DIVVS AVGVSTVS PATER, Rw: Uskrzydlony pioruni litery S C, Coh.249, BMC 157
II
EF
200 zł
160 zł
10 CESARSTWO RZYMSKIE / Klaudiusz 41-54
as, Aw: Głowa cesarza w lewo i napis: ..AVDIVS CAESAR AVG PM, Rw: Minerwa z tarczą w prawo i litery S C,Sear 539, Coh.84, RIC 66
II-
EF-
250 zł
200 zł
11 CESARSTWO RZYMSKIE / Tytus 79-81
sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis: CAESAR VESPASIANVS IMP III PONT TR PIII COSII, Rw: Jeździec walczyz leżącym żołnierzem, Coh.237, ładna zielona patyna
III
VF
400 zł
320 zł
12 CESARSTWO RZYMSKIE / Antonin Pius 138-161
sesterc, Aw: Popiersie Antonina Piusa i napis: ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COSIII, Rw: Popiersie MarkaAureliusza w lewo i napis: AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS, Seaby 1..
III+
VF+
400 zł
420 zł
13 CESARSTWO RZYMSKIE / Antonin Pius 138-161
sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym na głowie i napis: IMP...ANTONINVS.., Rw: Stojąca Fortuna ze steremi rogiem obfitości, Napis: TR P COS II, Coh.859, 12.01 g.
III
VF
120 zł
95 zł
14 CESARSTWO RZYMSKIE / Marek Aureliusz 161-180
sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku: DIVVS M ANTONINVS PIVS, Rw: Orzeł stojący na globie i napis:CONSECRATIO; po bokach litery S C, Sear 1424, Coh.28
III
VF
200 zł
260 zł
15 CESARSTWO RZYMSKIE / Lucilla- żona Lucjusza Werusa
sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis: LVCILLA AVGVSTA, Rw: Stojąca Junona z berłem, obok paw i napis: IVNOREGINA, Coh.43
II-
EF-
350 zł
280 zł
16 CESARSTWO RZYMSKIE / Kommodus 177-192
denar, Aw: Głowa cesarza w skórze lwa i napis: AEL AVREL COMMA..., Rw: Pionowa maczuga i napis poziomy:HER-CVL..ROM-AN..AV-GV.., Sear 190, BMC 339
II-
EF-
200 zł
190 zł
17 CESARSTWO RZYMSKIE / Gordian III 238-244
denar, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Securitas siedząca w lewoi napis: SECVRITAS PVBLICA, Sear 340, RIC 130
II
EF
150 zł
140 zł
18 CESARSTWO RZYMSKIE / Otacilla Severa- żona Filipa I
antoninian, Aw: Popiersie na półksiężycu w prawo i napis: OTACIL SEVERA AVG, Rw: Pietas stojąca w lewoz uniesioną prawą ręką i napis w otoku: PIETAS AVGVSTAE, Sear 43..
II
EF
180 zł
145 zł
19 CESARSTWO RZYMSKIE / Trebonianus Gallus 251-253
antoninian, Aw: Popiersie cesarza w koronie radialnej na głowie i napis: IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG, Rw:Aeternitas stojąca w lewo z uniesioną suknią i z feniksem n..
II
EF
150 zł
150 zł
20 BIZANCJUM
Andronik II Paleolog 1282-1295, bilonowy tornese, Aw: Andronik trzymający berło i akakię, Rw: Krzyż i napis:KOMNNHOC o ¶A§EO§O°OC, Grierson 1313
II-
EF-
60 zł
160 zł