Aukcja nr 46

USD/PLN: 2.730 | EUR/PLN: 3.930 | data: 11-06-2011
Jesteś w: A46  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
922 POLSKA
Władysław IV, -medal talarowy bez daty i niesygnowany Aw: Popiersie królewicza w prawo i napis wokoło WLADIS SIGIS PRIN POLO ET SVE EL M D MOS, Rw: Obelisk z rycerzem..
II
EF
20 000 zł
85 000 zł
923 POLSKA
Władysław IV Waza, -medal sygnowany S.D. (Sebastian Dadler) wybity w 1636 r. dla upamiętnienia uwolnienia Smoleńska z oblężenia Moskali, zawarcia pokoju z Turcją w 16..
II-
EF-
30 000 zł
65 000 zł
924 POLSKA
Jan III Sobieski, -medal autorstwa Jana Höhna jun. wybity z okazji koronacji Jana III i małżonki w 1676 r., Aw: Popiersia zwrócone w prawo, na ramieniu sygn. I.H., Rw..
II
EF
100 000 zł
150 000 zł
925 POLSKA
Jan III Sobieski i Maria Kazimiera, -medal autorstwa Jana Höhna jun. wybity z okazji wizyty pary królewskiej w Gdańsku w 1677 r, Aw: Popiersia w prawo i napis, Rw: Pa..
III+
VF+
35 000 zł
52 000 zł
926 POLSKA
Jan III Sobieski, -medal autorstwa Jana Höhna jun. wybity z okazji utworzenia przez Polskę, Austrię, Rosję i Wenecję, koalicji antytureckiej w 1684 r., Aw: Popiersie ..
III+
VF+
10 000 zł
8 000 zł
927 POLSKA
Ludwik XV i Maria Leszczyńska, -medal autorsrwa Vestner’a z okazji zaślubin króla z Marią Leszczyńską, 1725, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło LUDOVICUS XV D G FR ..
II
EF
1 000 zł
800 zł
928 POLSKA
Maria Leszczyńska królowa Francji, -żeton 1737, sygnowany DU VIVIER F, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis MARIA D G FR. ET NAV. REGINA, Rw: Ogród kwietny nad wodą, w..
II
EF
300 zł
600 zł
929 POLSKA
Stanisław Leszczyński, -medaal autorstwa Anny Marii St.-Urbain, ofiarowany przez miasto Nancy Stanisławowi Leszczyńskiemu i Ludwikowi XV z okazji wzniesienia w 1755 r..
II+
EF+
500 zł
500 zł
930 POLSKA
Józef II i Maria Teresa, -medal autorstwa Krafta, hołd Galicji 1773 r, Aw: Popiersia w prawo i napis w półkolu IOSEPHVS II M THERESIA AVGG, Rw: Klęcząca Galicja skład..
II
EF
1 250 zł
1 400 zł
931 POLSKA
Szymon Bogumił Zug, -medal wybity z okazji poświecenia kościoła ewangelickiego w Warszawie, autorstwa J.F.Holzhaeussera 1781/84 r., Aw: Popiersie architekta w prawo i..
I
UNC
10 000 zł
15 500 zł
932 POLSKA
medal na pamiątkę narodzin syna Fryderyka Alojzego Brühla autorstwa J.F.Holzhaeussera 1781 r, Aw: Żołnierz w stroju rzymskim prezentuje niemowlę królowi w antycznej z..
II
EF
1 500 zł
1 900 zł
933 POLSKA
medal autorstwa K. Stuckharta na założenie Uniwersytetu Warszawskiego wybity w 1818 roku, Aw: Popiersia Aleksandra I i Minerwy zwrócone do siebie, u góry napis CAESAR..
II+
EF+
1 000 zł
1 700 zł
934 POLSKA
medal pamiątkowy autorstwa Baerenda poświęcony generałowi Stanisławowi Mokronowskiemu 1821 r., Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku STANISŁAW MOKRONOWSKI JENERAŁ WOY..
I-
UNC-
600 zł
480 zł
935 POLSKA
Adam Czartoryski,- medal autorstwa C. Baerendta, 1824 r, Aw: Popiersie w lewo i sygnatura na ramieniu, Rw: Napisy w poziomie ADAMO PRINCIPI / CZARTORYSKI / SCHOLAE MI..
II-
EF-
500 zł
400 zł
936 POLSKA
Aleksander I, -medal 1826 r, Aw: Popiersie cara w prawo i napis, Rw: W wieńcu oliwnym napis DOBROCZYŃCĘ SWOIEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, srebro 9.43 g, 26 mm, H-Cz. 36..
III+
VF+
150 zł
500 zł
937 POLSKA
Florian Straszewski, -medal autorstwa I.D Boehm’a z 1838 r., Aw: Popiersie w lewo, poniżej napis ZA OFIARĘ I TRUDY W UPIĘKNIENIU MIASTA, Rw: Wieniec, powyżej herb Kra..
II-
EF-
600 zł
1 150 zł
938 POLSKA
Aleksander II, -medal z uszkiem sygnowany H KOЗЙH P na urządzenia (uwłaszczenie) włościan 19 lutego 2 marca 1864 roku, cynk, 36.5 mm, H-Cz.6757, Diakow 724.1, wyśmien..
I-
UNC-
300 zł
320 zł
939 POLSKA
hr. Seweryn Mielżyński, -medal pośmiertny 1871 r., Aw: Napis poziomy SEWERYN HR MIELŻYŃSKI. Rw: W wieńcu dębowo-laurowym napis poziomy CNOCIE CZEŚĆ, brąz 40 mm, H-Cz...
I-
UNC-
150 zł
120 zł
940 POLSKA
medal autorstwa M. Kurnatowskiego, Aw: I Zjazd Artystów i Literatów w Krakowie 14,15,16 września 1883, Rw: W wieńcu laurowym sprzęty artystów i pisarzy, powyżej popie..
II+
EF+
500 zł
941 POLSKA
medal nagrodowy Komitetu Wystawy w Krakowie 1887, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku napis WYSTAWA KRAJOWA ROLNICZA I..
II-
EF-
750 zł