Aukcja nr 46

USD/PLN: 2.730 | EUR/PLN: 3.930 | data: 11-06-2011
Jesteś w: A46  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
891 XIX-wieczna kopia litograficzna nieznanej z oryginału akcji z 1778 roku na 1200 dukatów Königl. Polsk. Privilegirte Tobaks- Fabriquen Societe /Związek Fabryk Tabaczan.. III
VF
500 zł
550 zł
892 Aktien-Zuckerfabrik-Liessau /Cukrownia Lisewo Malborskie/, akcja na 600 marek (200 talarów) 1.11.1873, bez kuponów, oprawiona w ładną ramkę z linką do zawieszenia, ci.. III+
VF+
500 zł
1 350 zł
893 Bank Gospodarstwa Krajowego, 7% obligacja komunalna w złocie na 1.000 franków francuskich = 349.247 złotych, 2 emisja, 1.04.1930 r, piękna dekoracyjna grafika Zofii S.. II-
EF-
450 zł
894 Bergindustrielle Aktiengesellschaft \DOBIESZOWICE\" /Spółka Akcyjna Przemysłu Górniczego \"DOBIESZOWICE\"/ III+
VF+
600 zł
560 zł
895 Cesarsko Królewskie Uprzywilejowane Towarzystwo Kolei Lwów - Czerniowce - Jassy, 1 akcja na 200 złotych reńskich w srebrze = 200 guldenów w srebrze = 20 funtów szterl.. II+
EF+
150 zł
190 zł
896 Danziger Glashütte Aktiengesellschaft, akcja na 1.000 marek, Gdańsk 26.06.1922, przedruk z 17.06.1924 w kolorze niebieskim na kwotę 40 guldenów, bez kuponów, całość w.. II
EF
300 zł
897 Danziger Glashütte Aktiengesellschaft, akcja na 1.000 marek, Gdańsk 26.06.1922, przedruk z 17.06.1924 w kolorze czerwonym na kwotę 40 guldenów, bez kuponów, całość w .. II
EF
300 zł
898 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna, 1 akcja na 100 złotych, Warszawa /1933/, z kuponami na lata 1941-1943, pieczęć rejestracji w 1948 r, pięknie zachowana I
UNC
125 zł
180 zł
899 Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie Spółka Akcyjna, akcja na 1.000 marek polskich, Lwów 18.12.1920 z kuponami na lata 1923-1941, pieczęcie, ciekawa a.. II+
EF+
600 zł
500 zł
900 Generalgouvernement /Generalna Gubernia/, 3 1/2 % bilet skarbowy na 10.000 złotych, IX emisja, Kraków 15.05.1943, seria Y, bez kuponów II
EF
600 zł
901 Generalgouvernement /Generalna Gubernia/, 3 1/2 % bilet skarbowy na 10.000 złotych, X emisja, Kraków 15.11.1943, seria EE, bez kuponów II
EF
600 zł
902 \KSIĄŻNICA - ATLAS\" Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Spółka Akcyjna II
EF
200 zł
160 zł
903 Len w Toruniu Towarzystwo Akcyjne, akcja na 10.000 marek polskich, emisja II, Toruń - Mokre 5.02.1924, komplet kuponów na lata 1924-1933, pięknie zachowana I-
UNC-
150 zł
160 zł
904 Municipality of Danzig /Magistrat Gdańska/, 7% pożyczka na 100 funtów, Londyn 1.09.1925, z 10 kuponami, bardzo rzadka, z ładnym widokiem Gdańska II-
EF-
1 000 zł
900 zł
905 Polska Centrala Importu Kawy Spółka Akcyjna, akcja na okaziciela na 500 złotych, Gdynia 30.12.1933, z kuponami na lata 1935-1939 i 1944-1952 I
UNC
125 zł
130 zł
906 Sierszańskie Zakłady Górnicze Spółka Akcyjna, akcja na 100 złotych, emisja VI, Siersza 18.05.1929, ze stemplami, z kuponami na lata 1929-1946 II
EF
150 zł
160 zł
907 Spółka Akcyjna \KRAJ\" - Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych dawn. Alfred Vaedtke w Kutnie I-
UNC-
125 zł
130 zł
908 Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu (Spółka Akcyjna), akcja imienna na 50 talarów pruskich, seria A, bez kuponów, bardzo rzadka, nie spotykana na rynku kole.. III+
VF+
7 000 zł
6 400 zł
909 TEHATE - Towarzystwo Dla Handlu, Przemysłu I Rolnictwa Spółka Akcyjna w Warszawie, akcja na 1.000 marek Warszawa 6.06.1921, z kuponami na lata 1924-1930, efektowna i .. I-
UNC-
400 zł
450 zł
910 Towarzystwo akcyjne \BIELIZNA\" w Poznaniu II+
EF+
125 zł
130 zł