Aukcja nr 15

USD/PLN: 3.390 | EUR/PLN: 3.736 | data: 23-05-1998
Jesteś w: A15  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
837 POLSKA
medal z okazji zaślubin pary królewskiej 1670 r., Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowym i napis: MICHAEL DG REX POLO M D L RVS PRVS, Rw: Popiersie Eleonory Marii z ma..
II/III
EF/VF
4 500 zł
838 POLSKA
medal autorstwa Martina Brunnera (Norymberga) wybity z okazji powstania koalicji antytureckiej 1684 r., Aw: Na trzech liściach stoją Jan III Sobieski, cesarz Leopold ..
III+
VF+
1 500 zł
1 200 zł
839 POLSKA
medal Jana III Sobieskiego autorstwa J. Höhna-jun., 1685 r., Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis: IOAN. III.D.G. REX POLONIARUM, u dołu litery I.H., Rw: W..
II
EF
750 zł
600 zł
null image
840 POLSKA
żeton Augusta III, bez daty, Aw: Popiersie króla w prawo i napis: AVG.III.D.G.POL.REX, Rw: Popiersie królowej w lewo i napis: MARIA IOSEPHA, pod popiersiem R.A.I.A.D...
III
VF
80 zł
841 POLSKA
medal nagrodowy Towarzystwa Jabłonowskich za dobre wyniki w nauce historii, niedatowany, Aw: Popiersie księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego i napis wokół, Rw: Tar..
I
UNC
3 000 zł
842 POLSKA
medal autorstwa J. F. Holzhaeussera wybity dla uczczenia zasług marszałka Stanisława Lubomirskiego, 1771 r., Aw: Półpostać marszałka w zbroi, płaszczu z laską w dłoni..
III+
VF+
2 000 zł
843 POLSKA
Gdańsk- żeton Banku Trzech Świętych Króli 1771 r., Aw: Trzy korony, pomiędzy nimi gwiazdki, Rw: Data 1771, u góry i dołu ozdobniki, H-Cz.7881 R4, brąz 31.5 mm, 10.43 ..
III+
VF+
800 zł
1 600 zł
844 POLSKA
medalik Marii Czapskiej (1723-1774) autorstwa Holzhaeussera, Aw: Herb Leliwa pod koroną szlachecką (!) i na- pis: NAT.IN.NOWA WIEŚ.., Rw: Napis poziomy: ORA PRO MARIA..
I-
UNC-
150 zł
260 zł
845 POLSKA
medalik autorstwa G. Majnerta, 1789 r. Aw: Popiersie Stanisława Augusta i napis: STANISŁAW AUGUST z B. Ł. K. POL. W.X.L, Rw: Poziomy napis: ADAM RZEWUSKI POSEŁ DO DAN..
I-
UNC-
150 zł
210 zł
846 POLSKA
medal autorstwa Holtzheya wybity z okazji uchwalenia Konstytucji 3-Maja, 1791 r., Aw: Popiersie króla w wieńcu z liści dębowych w prawo; pod ramieniem order Orła Biał..
I
UNC
3 000 zł
3 850 zł
847 POLSKA
Fryderyk Wilhelm II 1786-1797, medal autorstwa Abramsona wybity z okazji przysięgi wierności tzw. Prus Połud- niowych 1793 r., Aw: Popiersie Fryderyka Wilhelma w zbro..
II-
EF-
150 zł
140 zł
848 POLSKA
medal autorstwa Baerenda wybity w 1818 r., z okazji wizyty matki Aleksandra I w Królestwie Polskim, Aw: Półpos- tać cesarzowej w lewo i napis: MARYA MATKA ALEKSANDRA ..
I-
UNC-
300 zł
400 zł
849 POLSKA
medal z okazji śmierci Aleksandra I 1826 r., niesygnowany, Aw: Popiersie cara w wieńcu w prawo i napis: ALEX- ANDER I WSKRZESICIEL KRÓLESTW: POLSK: 1815, Rw: W wieńcu..
I-
UNC-
150 zł
300 zł
850 POLSKA
Aleksander Fredro- medal autorstwa A. Barre’ a, 1864 r., Aw: Głowa poety w lewo i napis: ALEXANDER FREDRO POETA DRAMATYCZNY, poniżej A. BARRE, Rw: W wieńcu napis: DOB..
II
EF
400 zł
410 zł
null image
851 POLSKA
jubileusz Matki Boskiej Częstochowskiej 1882 r., Aw: Obraz podtrzymywany przez dwa anioły, niżej data 1882 i napis w otoku: NA PAMIĄTKĘ PIĘCIO-WIEKOWEGO ISTNIENIA.., ..
II
EF
100 zł
80 zł
852 POLSKA
medal Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Nowym Sączu 1882 r., Aw: Napis w otoku: TOWARZYSTWO ROL- NICZE OKRĘGOWE 1882; poziomo: NOWY SĄCZ, Rw: Snop, grabie, cep i si..
I-
UNC-
120 zł
210 zł
853 POLSKA
Franciszek Duchiński- medal autrorstwa W.A. Malinowskiego 1885 r., Aw: Popiersie historyka w lewo i napis w oto- ku: FRANCISZEK H. DUCHIŃSKI KIJOWIANIN, pod ramieniem..
I
UNC
250 zł
440 zł
null image
854 POLSKA
medal F. Witkowskiego z okazji Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie 1885 r., Aw: Dwie stojące postacie (personifikacje Przemysłu i Rolnictwa) stojące nad kowadłe..
I-
UNC-
120 zł
855 POLSKA
medal sygnowany L. Pyrowicz poświęcony Lucjanowi Wrotnowskiemu, Aw: Popiersie w lewo i wklęsły napis w otoku: LUCYANOWI WROTNOWSKIEMU Twórcy Osobnego Oddziału Sztuki ..
II
EF
500 zł
520 zł
856 POLSKA
Jan Dekert- prezydent miasta Warszawy- medal autorstwa Lauera (Norymberga) 1891 r., Aw: Popiersie na wprost i napis: JAN DEKERT PREZYDENT M. WARSZAWY, Rw: Tarcza herb..
I
UNC
200 zł
260 zł