Aukcja nr 75

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 14-11-2020
Jesteś w: A75  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
470 POLSKA / Jan III Sobieski (1674–1696)
Medal na pamiątkę koronacji pary królewskiej, 1676, autorstwa Jana Höhna młodszego, Gdańsk; Aw: Popiersia Jana III i Marii Kazimiery w prawo, na odcięciu ramienia Jan..
II
EF
175 000 zł
240 000 zł
471 POLSKA / Jan III Sobieski (1674–1696)
Medal na pamiątkę koronacji pary królewskiej, 1676, autorstwa Jana Höhna młodszego, Gdańsk; Aw: Popiersia Jana III i Marii Kazimiery w prawo, na odcięciu ramienia Jan..
II+
EF+
12 500 zł
30 000 zł
472 Medale polskie z okresu zaborów / Królestwo Polskie, Aleksander I (1801–1825)
Medal na pamiątkę utworzenia Królestwa Polskiego, 1815, projektu Karola Baerenda, Warszawa; Aw: Głowa Aleksandra w prawo, na odcięciu szyi sygnatura BAEREND, ALEXAND..
II+
EF+
1 000 zł
2 400 zł
473 Medale polskie z okresu zaborów / Królestwo Polskie, Aleksander I (1801–1825)
Medal na pamiątkę przeniesienia Akademii z Zamościa do Szczebrzeszyna, 1822, projektu Edouarda Gatteauxa, Paryż; Aw: Popiersie Jana Zamojskiego w lewo, niżej sygnatur..
I/I-
UNC/UNC-
1 500 zł
1 800 zł
474 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal upamiętniający sir Dudleya C. Stuarta, wiernego przyjaciela Polski, 1859, projektu Antoine’a Bovy’ego, Paryż; Aw: Głowa w prawo, niżej sygnatura A. BOVY, DVDLEY..
II
EF
1 000 zł
1 600 zł
475 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 25. rocznicy narodzin przemysłu naftowego, 1878, projektu Artura W. Malinowskiego, Monachium; Aw: Popiersie 1/3 w prawo, z lewej sygnatura W. A. MAL..
I
UNC
800 zł
1 400 zł
476 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 400. rocznicy śmierci Jana Długosza, 1880, projektu Augusta lub Aleksandra Szyndlera, Kraków; Aw: Popiersie Jana Długosza w lewo, niżej sygnatura A...
I-
UNC-
1 500 zł
3 600 zł
477 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 200. rocznicy bitwy pod Wiedniem, 1883, projektu Józefa Tautenhayna, Wiedeń; Aw: Popiersie Jana Sobieskiego w prawo, w zbroi i płaszczu gronostajowy..
I
UNC
1 250 zł
3 400 zł
478 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę „rzezi kroskiej”, 1893, projektu Juliusza Kossaka; Aw: Alegoryczna postać kobiety siedzącej na chmurach, lewa ręka oparta na kotwicy, prawą wskazuje..
I/I-
UNC/UNC-
1 500 zł
2 400 zł
479 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja, 1891, Norymberga; Aw: W wieńcu W STULETNIĄ ROCZNICĘ / KONSTYTUCYI / 3 MAJA 1791. / MDCCCXCI., w otoku ..
I/I-
UNC/UNC-
1 250 zł
2 700 zł
480 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę jubileuszu 25 lat działalności redaktorskiej i publicystycznej Michała Nowodworskiego, 1888, Norymberga; Aw: Popiersie w lewo, na odcięciu ramienia ..
II+
EF+
500 zł
400 zł
481 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pośmiertny Jerzego Lubomirskiego, 1894; Aw: Herb Szreniawa bez Krzyża, PAMIĘCI / JERZEGO / LUBOMIRSKIEGO / 1865–1894; Rw: Orzeł / WIERZYŁ w OJCZYZNĘ / i / KOŚCI..
II+
EF+
3 000 zł
6 000 zł
482 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal nagrodowy Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie, 1894, projektu Cypriana Godebskiego, Paryż (?); Aw: Gałązka palmowa, obok POWSZECHNA WYSTAWA / KRAJOWA / 1894;..
I-
UNC-
1 000 zł
2 400 zł
483 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal nagrodowy Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie, 1894, projektu Cypriana Godebskiego, Paryż (?); Aw: Gałązka palmowa, obok POWSZECHNA WYSTAWA / KRAJOWA / 1894;..
I
UNC
800 zł
1 300 zł
484 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy dedykowany Jadwidze „Deotymie” Łuszczewskiej, 1897, projektu Władysława Wojciechowskiego, Kraków; Aw: Popiersie w prawo, JADWIGA ŁUSZCZYŃSKA - DEOTYM..
I-
UNC-
1 500 zł
1 600 zł
485 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie, projektu Karla Radnitzky’ego, Wiedeń; Aw: Pole, na którym chłop siejący zboże, obok drugi, orzący pole..
II
EF
1 500 zł
1 800 zł
486 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal nagrodowy Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, projektu Karla Radnitzky’ego, Wiedeń; Aw: Płyta kamienna z napisem TOWARZYSTWO / GOSPODARSKIE, oparta o ul, w..
II+
EF+
1 500 zł
1 900 zł
487 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal nagrodowy Wystawy Przemysłowej w Pleszewie, 1912; Aw: Gałązka palmowa, obok WYSTAWA / PRZEMYSŁOWA / W PLESZEWIE / 1912; Rw: Nagi mężczyzna, siedzący na kowadle,..
I
UNC
600 zł
2 800 zł
488 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal na pamiątkę wyboru Aleksandra Kakowskiego arcybiskupem warszawskim, 1913, projektu Czesława Makowskiego, Warszawa; Aw: Popiersie w lewo, z lewej sygnatura C.Mak..
I
UNC
400 zł
500 zł
489 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów
Medal pamiątkowy Akcji Niepodległościowej w Krakowie, 1914, projektu Józefa Wilka, Wiedeń; Aw: W wieńcu z cierni i wawrzynu widok Wawelu z wschodzącym słońcem w tle, ..
II+
EF+
400 zł
2 600 zł