Aukcja nr 75

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 14-11-2020
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
360 Księstwo szczecińskie / Jan Fryderyk (1569–1600)
Szeląg, 1594, Szczecin; Hildisch 13, Olding 31, Slg Hahn 1067, Slg Pogge 871; krążek wycięty z końcówki blaszki, delikatnie pęknięty na obrzeżu, ale bardzo rzadki i ł..
III+/II-
VF+/EF-
1 000 zł
3 200 zł
361 Księstwo szczecińskie / Filip II (1606–1618)
Talar, 1613, Szczecin; Aw: Popiersie księcia zwrócone w prawo i napis wokoło V G G - PHI - LIPS - H Z S - POM przerywany herbami; Rw: Gryf z mieczem i księgą, wokoło ..
III
VF
25 000 zł
26 000 zł
362 Księstwo szczecińskie / Bogusław XIV (1620–1625–1637)
Dukat, 1633, Szczecin; Aw: Postać księcia w prawo, data po bokach, napis wokoło BOGISL XIV D G D ST PO; Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło MO NO AVREA; złoto 3.43 g; F..
III
VF
15 000 zł
16 000 zł
363 Księstwo szczecińskie / Bogusław XIV (1620–1625–1637)
Talar, 1628, Szczecin; Aw: Popiersie księcia w prawo i napis: „znak menniczy haki” BOGISLAVS XIV D G DVX STET POM CASSVB ET VAN; Rw: Gryf w tarczy herbowej i napis wo..
III/III+
VF/VF+
5 000 zł
11 000 zł
364 Księstwo szczecińskie / Bogusław XIV (1620–1625–1637)
Talar, 1631, Szczecin; Aw: Popiersie księcia w zbroi zwrócone w lewo, wokoło napis BOGISLAVS XIV D G DVX STE PO CAS E V P R; Rw: Dziesięciopolowa tarcza herbowa podtr..
II
EF
8 000 zł
11 000 zł
365 Księstwo szczecińskie / Bogusław XIV (1620–1625–1637)
Talar, 1631, Szczecin; Aw: Popiersie księcia zwrócone w prawo i napis BOGISLAVS XIV D G DVX STE PO CAS E V P R; Rw: Gryf z mieczem w owalnej tarczy, wokoło EP CAM CO ..
III
VF
7 500 zł
0 zł
366 Księstwo szczecińskie / Bogusław XIV (1620–1625–1637)
Talar, 1636, Szczecin; Aw: Popiersie księcia zwrócone w prawo, napis wokoło BOGISLAVS XIV D G DVX S P C E V P R; Rw: Tarcza herbowa podtrzymywana przez dwóch ludzi, p..
II
EF
7 500 zł
7 000 zł
367 Pomorze pod zwierzchnictwem szwedzkim / Adolf Fryderyk (1751–1771)
2/3 talara (gulden), 1763, Szczecin; inicjały IH–L (mincmistrz Johan Henrik Loeve) pomiędzy nominałem w okrągłym kartuszu, na rewersie wariant z napisem „dem”; Dav. 7..
I-
UNC-
3 000 zł
0 zł
368 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach (1578–1603)
Dukat, 1587, Królewiec; Aw: Postać elektora i księcia pruskiego w pełnej zbroi i napis wokoło; Rw: Orzeł Prus Książęcych i napis wokoło zakończony znakiem menniczym -..
II-
EF-
4 000 zł
8 750 zł
369 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach (1578–1603)
Grosz, 1595, Królewiec; Henckel 3172a, Slg Marienburg 1304, v. Schrötter 1295, Voss. 1454; minimalnie gięty, ale bardzo dużo połysku menniczego, rzadki.
II-
EF-
800 zł
850 zł
370 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm (1619–1640)
Ort, 1623, Królewiec; popiersie w płaszczu elektorskim i mitrze książęcej, odmiana bez znaku mennicy; Olding 41c, Shatalin GW23-2, Slg Marienburg 1442; moneta w pudeł..
I/I-
UNC/UNC-
400 zł
1 000 zł
371 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm (1619–1640)
Ort, 1624, Królewiec; popiersie księcia w płaszczu elektorskim, znak menniczy na awersie, końcówka BRAN; Olding 41a, Shatalin GW24-1, Slg Marinburg 1448; moneta w pud..
I
UNC
500 zł
1 700 zł
372 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jan Krystian Brzeski i Jerzy Rudolf Legnicki (1602–1621)
Talar, 1611, Złoty Stok; Aw: Popiersie Jana Krystiana Brzeskiego zwrócone w prawo, wokoło napis D G IO - HANN CHRISTI - AN ET wraz z dwiema tarczami herbowymi i znaki..
III+
VF+
5 000 zł
12 000 zł
373 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski (1639–1663)
Dukat, 1660, Brzeg; Aw: Półpostacie trzech braci i napis wokoło D G GEORGIUS LUDOVICUS & CHRISTIAN FRAT; Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło DUCES SILESIÆ LIG - N BREG ..
II+
EF+
12 500 zł
15 000 zł
374 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski (1639–1663)
Półdukat, 1656, Brzeg; Aw: Półpostacie trzech braci i napis wokoło D G GEORG LVDOV & CHRIS FRATR; Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło DVCES SILESI LIG BRE & WOLAVIE; Fr..
II+
EF+
10 000 zł
18 000 zł
375 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Ludwika Anhalcka (regentka) (1672–1675)
1/4 dukata, 1674, Brzeg; Aw: Popiersie lekko zwrócone w prawo i napis wokoło LOVISE D G DVC SIL LIG BREG E WOLAVI; Rw: Dwie tarcze herbowe pod koroną i napis wokoło N..
I-
UNC-
15 000 zł
33 000 zł
376 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy Wilhelm (1672–1675)
6 krajcarów, 1674, Brzeg; odmiana z dużą głową księcia; E.-M. 33 (R2), F.u.S. 1960, Kop. 5511 (R2); miejscowy nalot na awersie, ale bardzo ładnie zachowane.
II
EF
500 zł
700 zł
377 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy Wilhelm (1672–1675)
6 krajcarów, 1674, Brzeg; odmiana z dużą głową księcia; E.-M. 33 (R2), F.u.S. 1960, Kop. 5511 (R2); bardzo ładne.
II
EF
500 zł
850 zł
378 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy Wilhelm (1672–1675)
3 krajcary, 1675, Brzeg; na awersie końcówka SI; E.-M. 267 (R2), F.u.S. 1971, Kop. 5510 (R2); rzadszy rocznik w pięknym stanie zachowania.
I-
UNC-
200 zł
700 zł
379 Księstwo Oleśnickie - dynastia wirtemberska / Sylwiusz Fryderyk (1668–1697)
15 krajcarów, 1675, Oleśnica; litery S-P (mincerza Samuela Pfatlera) przy Orle, bardzo rzadka odmiana z nieprzedzieloną datą na końcu napisu otokowego; E.-M. 135 (R3)..
II+
EF+
600 zł
1 500 zł