Aukcja nr 75

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 14-11-2020
Jesteś w: A75  BANKNOTY
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
410 Powstanie Styczniowe (1863–1864) / Kassa Główna Rządu Narodowego
Blankiet kwitu odbioru podatku narodowego na rok 186.; seria IV, dział I, litera D, numeracja 1648, bez wpisanej kwoty oraz bez pieczęci, z nieodciętym kuponem kontro..
Certyfikat
II+
EF+
800 zł
1 200 zł
411 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1/2 marki polskiej, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 0717608; Lucow 251 (R2), Miłczak 1a, Ros. 439.a; dwie minimalne zagniotki na prawy marginesie, ale piękni..
I
UNC
400 zł
900 zł
412 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1 marka polska, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 7028941; Lucow 254 (R2), Miłczak 2a, Ros. 440.a; piękny egzemplarz.
I
UNC
500 zł
3 200 zł
413 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
2 marki polskie, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 6896412; Lucow 257 (R5), Miłczak 3a, Ros. 441; minimalnie zaokrąglone rogi, ale pięknie zachowane.
I
UNC
800 zł
3 200 zł
414 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
20 marek polskich, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 3227767; Lucow 260 (R4), Miłczak 4, Ros. 444; ugięcie na dolnym marginesie i na prawych dolnych rożkach, m..
I-
UNC-
1 500 zł
4 600 zł
415 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
50 marek polskich, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 1719391; Lucow 262 (R4), Miłczak 5, Ros. 445; małe ugięcia na dolnym i lewym marginesie, zagniotka na górn..
I-
UNC-
4 000 zł
15 000 zł
416 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
5 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, „Biletów”, seria A, numeracja 1966621; Lucow 280 (R4), Miłczak 10, Ros. 447; złamany w pionie, ale rzadki.
II
EF
400 zł
1 500 zł
417 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
5 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, „biletów”, seria A, numeracja 9918828; Lucow 284 (R3), Miłczak 11a, Ros. 452a; minimalne zmarszczenie papieru na dolnym margin..
I
UNC
1 000 zł
4 400 zł
418 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
10 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, „biletów”, seria A, numeracja 5305132; Lucow 292 (R3), Miłczak 13b, Ros. 453; przegięte w pionie, zagniecenia na górnym i dol..
II+
EF+
400 zł
700 zł
419 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
100 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, seria A, numeracja 2727244; Lucow 302 (R4), Miłczak 15, Ros. 455; złamane w pionie, złamany prawy dolny i lewy górny róg, ma..
II
EF
400 zł
1 700 zł
420 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1.000 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, seria A, numeracja 291486; Lucow 307 (R5), Miłczak 16, Ros. 456; przegięte w pionie, ugięcia, zagniecenia i zmarszczenia p..
II
EF
4 000 zł
11 000 zł
421 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
100 marek polskich, 15.02.1919; znak wodny - „plaster miodu”, seria H, numeracja 125194; Lucow 316 (R3), Miłczak 18a; ugięte rożki, prawy górny złamany, zagniotka na ..
I-
UNC-
1 000 zł
4 800 zł
422 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1 marka polska, 17.05.1919; seria PH, numeracja 718081; Lucow 324 (R1), Miłczak 19a; lewy dolny rożek minimalnie ugięty, ale pięknie zachowana, rzadsza dwuliterowa se..
I
UNC
250 zł
700 zł
423 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1 marka polska, 17.05.1919; seria IAU, numeracja 372917; Lucow 325 (R0), Miłczak 19b; piękna.
I
UNC
200 zł
700 zł
424 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
5 marek polskich, 17.05.1919; seria S, numeracja 204775; Lucow 328 (R2), Miłczak 20b; złamane prawe rogi, po subtelnej konserwacji.
I-
UNC-
500 zł
775 zł
425 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
20 marek polskich, 17.05.1919; seria H, numeracja 0223536; Lucow 334 (R3), Miłczak 21c; złamane w pionie, ugięty na lewym marginesie, drobne zmarszczenia papieru.
II
EF
500 zł
1 100 zł
426 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1.000 marek polskich, 17.05.1919; znak wodny - „Orły i litery BP”, seria ZX, numeracja 496364*; Lucow 351 (R3), Miłczak 22g1/g3; ślad po złamaniu prawego górnego i le..
I-
UNC-
600 zł
700 zł
427 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1.000 marek polskich, 23.08.1919; seria I-DP, numeracja 841690; Lucow 404 (R1), Miłczak 29b; zagniotka na lewym marginesie, ale piękne.
I
UNC
150 zł
170 zł
428 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
5.000 marek polskich, 7.02.1920; seria III-I, numeracja 835570; Lucow 418 (R2), Miłczak 31c; leciutko zaokrąglone dolne rogi, ale rzadkie w tak pięknym stanie zachowa..
I
UNC
500 zł
440 zł
429 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / Emisje przed reformą Władysława Grabskiego
10.000 marek polskich, 11.03.1922; seria H, numeracja 8528730; Lucow 422 (R3), Miłczak 32; zmarszczenie papieru za numeracją banknotu, piękny stan zachowania.
I
UNC
400 zł
1 400 zł