Aukcja nr 32

USD/PLN: 3.300 | EUR/PLN: 4.000 | data: 11-06-2005
Jesteś w: A32  Starożytność  CESARSTWO RZYMSKIE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
14 CESARSTWO RZYMSKIE
Germanik 15 pne-19 ne, dupondius bity za panowania Kaliguli, Aw: Germanik w tryumfalnej kwadrydze z berłem w dłoni w prawo, u góry napis GERMANICVS CAESAR, Rw: German..
II-
EF-
3 500 zł
3 250 zł
15 CESARSTWO RZYMSKIE
Germanik 15 pne- 19 ne, as bity za panowania Kaliguli, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku GERMA- NICVS CAESAR TI AVGVST F DIVI AVG N, Rw: Napis w otoku CAESAR AVG ..
II
EF
1 000 zł
1 150 zł
16 CESARSTWO RZYMSKIE
Klaudiusz 41-53, sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP, Rw: Spes z kwiatem w dłoni i napis w otoku SPES AVGVSTA, niżej S ..
III
VF
3 000 zł
17 CESARSTWO RZYMSKIE
Neron 54-68, aureus, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku NERO CAESAR AVGVSTVS, Rw: Świątynia Vesty, u góry napis VESTA, Sear ME 1946, RIC 62, złoto 7.25, ładna i rz..
III+
VF+
8 000 zł
8 600 zł
18 CESARSTWO RZYMSKIE
Wespazjan 69-79. sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku IMP CAES VESPAS AVG P M TR P PP COS III, Rw: Mars w zbroi z trophaionem i wieńcem kroczący w ..
II-
EF-
7 500 zł
7 100 zł
19 CESARSTWO RZYMSKIE
Domicjan 81-96, denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P VIIII, Rw: Minerwa stojąca w lewo z włócznią i piorunem w dłoniach, Sea..
II+
EF+
350 zł
280 zł
20 CESARSTWO RZYMSKIE
Trajan 98-117, sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P COS VI PP, Rw: Felicitas stojąca w lewo z kadu..
II-
EF-
5 000 zł
5 500 zł
21 CESARSTWO RZYMSKIE
Faustyna II, żona Marka Aureliusza, as, Aw: Popiersie w prawo i napis FAVSTINA AVG PII AVG FIL, Rw: Junona z paterą w dłoni siedząca w lewo, obok paw, napis IVNO SC, ..
II
EF
400 zł
320 zł
22 CESARSTWO RZYMSKIE
Julia Domna żona Septymiusz Sewera i Geta, denar, Aw: Popiersie w prawo i napis IVLIA AVGVSTA, Rw: Popiersie w prawo i napis P SEPT GETA CAES PONT, Sear-Silver 1, 3.4..
II+
EF+
600 zł
1 450 zł
23 CESARSTWO RZYMSKIE
MOESIA INFERIOR- Nikopolis, Diadumenian 218, AE-26, Aw; Popiersie w prawo i napis., Rw: Stojąca w prawo Nike z gałązką palmową i wieńcem, napis, Imhoof-Blumer 1801, 1..
II+
EF+
450 zł
700 zł
24 CESARSTWO RZYMSKIE
Maksymus 235-238, sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Cesarz w zbroi, z włócznią i berłem w dłoniach, za nim dwa sztandary wojskowe, napis PRINCIPI IVVENTVTIS..
II
EF
1 000 zł
1 250 zł
25 CESARSTWO RZYMSKIE
Balbinus 238, sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG, Rw: Balbinus, Pupienus i Gordian III siedzący w lewo na podium, po..
III+
VF+
2 500 zł
2 950 zł
26 CESARSTWO RZYMSKIE
Karus 282-283, antoninian pośmiertny, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis DIVO CARO PARTHICO, Rw: Duży ołtarz i napis CONSECRATIO AVG, w odcinku SNS XXI..
II
EF
125 zł
260 zł
27 CESARSTWO RZYMSKIE
Dioklecjan 284-305, argenteus, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis DIOCLETIANVS AVG, Rw: Dioklecjan, Maksymian, Konstancjusz i Galeriusz składają ofiarę na ołtarzu..
I-
UNC-
1 500 zł
1 750 zł
28 CESARSTWO RZYMSKIE
Maksymian 286-305, argenteus, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis MAXIMIANVS AVG, Rw: Dioklecjan, Maksymian, Konstancjusz i Galeriusz składają ofiarę na ołtarzu pr..
I-
UNC-
1 500 zł
1 550 zł
29 CESARSTWO RZYMSKIE
Konstancjusz I Chlorus 293-306, argenteus, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis CONSTANTIVS CAES, Rw: Dioklecjan, Maksymian, Konstancjusz i Galeriusz składają ofiar..
I
UNC
1 250 zł
1 550 zł
30 CESARSTWO RZYMSKIE
Licyniusz 308-324, AE-17, Tessaloniki, Aw: Popiersie w zbroi i diademie w prawo, napis IMP LICINIVS AVG, Rw: W wieńcu napis poziomy VOT XX MVLT XXX TSA, Kampmann 132...
II+
EF+
100 zł
130 zł
31 CESARSTWO RZYMSKIE
Konstantyn II 337-340, AE-18, Trewir, Aw: Popiersie w koronie radialnej w lewo, napis w otoku CONSTANTIVS IVN NC, Rw: Dwaj jeńcy siedzący po bokach trophaionu, napis ..
II
EF
100 zł
160 zł
32 CESARSTWO RZYMSKIE
Konstantyn II 337-340, AE-18, Kartagina, Aw: Popiersie w diademie w prawo i napis CONSTANTINVS AVG, Rw: Brama obozowa i napis PROVIDANTIAE AVGG, w odcinku SMKA, Sear ..
II+
EF+
100 zł
210 zł
33 CESARSTWO RZYMSKIE
Konstancjusz II 337-361, AE-19, Heraklea, Aw: Popiersie w diademie i zbroi w lewo, napis w otoku FL IVL CONSTANTIVS NOB C, Rw: Brama obozowa i napis w otoku PROVIDENT..
II+
EF+
100 zł