Aukcja nr 22

USD/PLN: 4.630 | EUR/PLN: 3.960 | data: 28-10-2000
Jesteś w: A22  ŚREDNIOWIECZE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
85a POLSKA / Bolesław Pobożny 1239- 1279
brakteat, Popiersie księcia na murze z dwoma wieżami, nad bramą napis BOL, Str.188a, 0.20 g, bardzo wyraźnie wybity, rzadka odmiana z napisem BOL
II
EF
1 500 zł
wycofane
86 POLSKA / Bolesław Wstydliwy 1228- 1279
brakteat, Popiersie biskupa w infule z krzyżem i pastorałem w rękach, w otoku napis DVX BOLEZLAVS Str.186c, 0.14 g, mimo małego wykruszenia krążka bardzo efektowna mo..
II-
EF-
1 000 zł
1 500 zł
87 POLSKA / Mazowsze lub Kujawy
brakteat, Rycerz z mieczem i tarczą, Str.XX.20.b, 0.12 g, dawniej uważana za monetę Odona 1177-1194, obecnie przypisywana jest nieznanemu władcy z Mazowsza lub Kujaw ..
III+
VF+
700 zł
560 zł
88 POLSKA / Kazimierz Wielki 1333- 1370
półgrosz, Kraków, Aw: Siedzący król na tronie, w otoku napis, Rw: Orzeł piastowski, w otoku napis, Str.tabl.XXV.o, Gum.360, rzadki
III-
VF-
800 zł
640 zł
89 POLSKA / Kazimierz Wielki 1333- 1370
denar, Kraków, Aw: Głowa, Rw: Orzeł, Str.tabl.XXVI.mm, Gum.355, na awersie i rewersie napis KASIMIR
III
VF
125 zł
310 zł
90 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz koronny, Aw: Korona, poniżej litera n, Rw: Orzeł, Str.tabl.XXIX.p, Gum.416, wyraźnie i ładnie wybity
III+
VF+
150 zł
190 zł
91 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz koronny, Aw: Korona, poniżej litery AS, w toku napis MONE*WLADISLEA!!, Rw: Orzeł, w otoku napis, Str.tabl.XXIX.g- odmiana, Gum.416
III
VF
100 zł
100 zł
92 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz koronny, Aw: Korona, poniżej litera P, Rw: Orzeł, Str.tabl.XXIX.o, Gum.416
III+
VF+
100 zł
110 zł
93 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
kwartnik lwowski, Aw: Orzeł i napis w otoku WLADISLAVS REX, Rw: Lew i napis w otoku MONETA LEMBVR, Str.tabl.XXXI.c, Gum.422, rzadki
III+
VF+
300 zł
430 zł
94 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
kwartnik lwowski, Aw: Orzeł i napis w otoku, Rw: Lew i napis w otoku, Str.tabl.XXXI.c, Gum.422
III
VF
250 zł
310 zł
95 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Elbląg, Aw: Orzeł na tarczy i napis KASIMRVS:R:POLONI, Rw: Herb miasta i napis MONETA CIVIT ELVI, Bahrfeldt 9203, Gum.464, ładny egzemplarz
III+
VF+
350 zł
560 zł
96 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Elbląg, Aw: Orzeł na tarczy i napis KASIMIRVS.R.POLON, Rw: Herb miasta i napis MONETA. CIVIT.ELV, Bahrfeldt 9196, Gum.464, ładny egzemplarz
II-
EF-
250 zł
700 zł
97 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Gdańsk, Aw: Orzeł na tarczy, w otoku napis KASIMIRVS.REX, Rw: Herb miasta i napis MONO\\\\ ET.DO, Bahrfeldt-, Gum.458, ładny egzemplarz
II
EF
200 zł
160 zł
98 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Gdańsk, Aw: Orzeł w tarczy, nad nim korona i napis w otoku KASIMIRVS R POLONI, Rw: Herb Gdańska i napis w otoku MONETA CIVIT DANCZ, Bahrfeldt 7856, Voss.223
III+
VF+
125 zł
140 zł
99 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Gdańsk, Aw: Orzeł w tarczy i napis KASIMIRVS.R.POLO, Rw: Herb Gdańska i napis MONETA. CIVIT.DANC, Bahrfeldt 7839, Gum.459
III+
VF+
100 zł
120 zł
100 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Gdańsk, Aw: Orzeł w tarczy i napis KASIMIRVS.R.PO.., Rw: Herb Gdańska i napis MONETA CIVIT DANC, Bahrfeldt 7839 ?, Gum.459
III
VF
80 zł
120 zł
101 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Gdańsk, Aw: Polski orzeł w tarczy, nad tarczą korona i napis w otoku KASIMIRVS*R*POLONI, Rw: Herb Gdańska i napis w otoku MONETA*CIVIT*DANCZI, Bahrfeldt 7859,..
III
VF
75 zł
270 zł
102 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Toruń, Aw: Podwójny krzyż w tarczy i napis w otoku KASIMIER.DG.R POLONIE, Rw: Orzeł Ziem Pruskich w tarczy i napis w otoku KASIMIR DG R:POLONIE, Bahrfeldt 893..
III+
VF+
400 zł
460 zł
103 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Toruń, Aw: Podwójny krzyż w tarczy i napis w otoku KASIMIR DGR POLONIE, Rw: Orzeł Ziem Pruskich w tarczy i napis w otoku MONETA TORVNENSIS, Bahrfeldt 8904, Gu..
III
VF
125 zł
104 POLSKA / Kazimierz Jagiellończyk 1446- 1492
szeląg, Toruń, Aw: Podwójny krzyż w tarczy i napis w otoku KASIMIR DGR POLONI, Rw: Orzeł Ziem Pruskich i napis MONETA TORVNENSIS, Bahrfeldt 8949, Gum.456
III
VF
80 zł
110 zł