Aukcja nr 22

USD/PLN: 4.630 | EUR/PLN: 3.960 | data: 28-10-2000
28-10-2000
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Węgierski Instytut Kultury
ul. Marszałkowska 80
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 360, wartość szacunkowa pozycji: 1 056 815 zł