Aukcja nr 22

USD/PLN: 4.630 | EUR/PLN: 3.960 | data: 28-10-2000
Jesteś w: A22  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1031 KOLEKCJA MEDALI I ODZNAK ZWIĄZANYCH Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA
medal autorstwa J. Knedlera wybity z okazji 125 rocznicy Konstytucji 3 Maja i odrodzenia Uniwersytetu Warszawskiego w 1916 r., Aw: Orzeł uniwersytecki i napisy w otok..
I
UNC
75 zł
160 zł
1032 KOLEKCJA MEDALI I ODZNAK ZWIĄZANYCH Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA
jednostronny medalik na zawieszce wybity w 1916 r. z okazji 125-lecia Konstytucji 3 Maja; W ozdobnej tarczy Orzeł i napisy OBCHÓD KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791..., biały me..
I
UNC
75 zł
140 zł
1033 KOLEKCJA MEDALI I ODZNAK ZWIĄZANYCH Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA
odznaka w kształcie proporczyka z napisem PAM OBCH.KONS.3 MAJA 1791-1916, niesygnowana, wyko- nał Jan Knedler w Warszawie, Dubrowska 141, biały metal, 30 x 20 mm
I
UNC
75 zł
60 zł