Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 241 674

W naszym archiwum jest obecnie 241 674 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
500 marek 31.10.1922, Miłczak G2 I- 726 zł 06-12-2003
1.000 marek 31.10.1922, Miłczak G3 II 770 zł 06-12-2003
1.000 marek 15.03.1923, Miłczak G4 II 638 zł 06-12-2003
10.000 marek 26.06.1923, Miłczak G8 I 792 zł 06-12-2003
1.000.000 marek 8.08.1923, Miłczak G11c I- 616 zł 06-12-2003
1 fenig 22.10.1923, Miłczak G20, Ros. 811 II+ 231 zł 06-12-2003
2 fenigi 22.10.1923, Miłczak G21, Ros. 812, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I 825 zł 06-12-2003
10 fenigów 22.10.1923, Miłczak G23b, Ros. 814b, na odwrocie nadruk \Ungültig!/ Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I 946 zł 06-12-2003
50 fenigów 22.10.1923, Miłczak G25b, Ros. 816b, na odwrocie nadruk \Ungültig!/ Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I 1 705 zł 06-12-2003
2 guldeny 22.10.1923, Miłczak G27b, Ros. 818b, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" II 2 035 zł 06-12-2003
10 guldenów 22.10.1923, Miłczak G29, Ros. 820, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" II+ 6 820 zł 06-12-2003
25 guldenów 22.10.1923, Miłczak G30, Ros. 821, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I- 13 750 zł 06-12-2003
1 fenig 1.11.1923, Miłczak G31, Ros. 822, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I- 528 zł 06-12-2003
5 fenigów 1.11.1923, Miłczak G33, Ros. 824, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I 1 034 zł 06-12-2003
25 fenigów 1.11.1923, Miłczak G35, Ros. 826, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I 2 255 zł 06-12-2003
1 gulden 1.11.1923, Miłczak G37, Ros. 828, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I 4 675 zł 06-12-2003
5 guldenów 1.11.1923, Miłczak G39, Ros. 830, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" I- 6 820 zł 06-12-2003
50 guldenów 1.11.1923, Miłczak G40, Ros. 831, na odwrocie nadruk \Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\"" II+ 17 050 zł 06-12-2003
100 guldenów 1.11.1923, Miłczak G41, Ros. 832, na odwrocie nadruk Ungültig! / Nicht zugelassen / im Zahlungs= / verkehr.\",II,1 II 19 800 zł 06-12-2003
25 guldenów 1.10.1928, Miłczak G47, Ros. 838, bez oznaczeń serii i numeracji, dwukrotnie perforowany i napis perforowany CANCELLED I 4 510 zł 06-12-2003
10 guldenów 1.07.1930, Miłczak G48, Ros. 839, bez oznaczenia serii i numeracji, dwukrotnie perforowany i nadruk SPECIMEN I 3 685 zł 06-12-2003
25 guldenów 2.01.1931, Miłczak G49, Ros. 840, bez oznaczenia serii i numeracji, dwukrotnie perforowany, nadruk SPECIMEN I 4 180 zł 06-12-2003
20 guldenów 2.02.1932, Miłczak G51, Ros. 842.a, perforowany napis CANCELLED, na obu stronach banknotu nadruk MUSTER, seria C000,000 I 5 610 zł 06-12-2003
50 guldenów 5.02.1937, Miłczak G52, Ros. 843, perforowany napis CANCELLED, napis MUSTER na obu stronach banknotu, seria H000,000 I 4 510 zł 06-12-2003
20 guldenów 1.11.1937, Miłczak G53a, Ros. 844a, perforowany napis CANCELLED, napis MUSTER na obu stronach banknotu, seria K000,000 I 4 565 zł 06-12-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583