Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 296 680

W naszym archiwum jest obecnie 296 680 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
1/2 guldena 1932, Kam. 38. III 36 zł 23-11-1991
null image
1 gulden 1932, Kam. 40. II+ 38 zł 23-11-1991
null image
2 guldeny 1923, Kam. 41. III+ 60 zł 23-11-1991
20 groszy 1957, Kam. 65a. Kurp. 5.2.A. I 37 zł 23-11-1991
null image
1 złoty 1949, Kam. 68b. Kurp. 7.1.B (Aluminium). I 14 zł 23-11-1991
null image
1 złoty 1957, Kam. 69a. Kurp. 7.2.A. I 24 zł 23-11-1991
null image
1 złoty 1967, Kam. 69d, Kurp. 7.2.D. I 20 zł 23-11-1991
null image
1 złoty 1968, Kam. 69e, Kurp. 7.2.C. I 25 zł 23-11-1991
null image
2 złote 1958, Kam. 70a, Kurp. 8.1.A. I 7 zł 23-11-1991
null image
2 złote 1959, Kam. 70b, Kurp. 8.1.B. I 13 zł 23-11-1991
null image
2 złote 1960, Kam. 70c, Kurp. 8.1.C I 7 zł 23-11-1991
null image
2 złote 1970, Kam. 70d, Kurp. 8.1.D. I 7 zł 23-11-1991
null image
2 złote 1971, Kam. 70e, Kurp. 8.1.E. I 6 zł 23-11-1991
null image
2 złote 1972, Kam. 70f, Kurp. 8.1.F. I 5 zł 23-11-1991
null image
5 złotych 1958, Kam. 72a, Kurp. 9.1.A. I 16 zł 23-11-1991
null image
5 złotych 1959, Kam. 72b, Kurp. 9.1.B. I 5 zł 23-11-1991
null image
5 złotych 1960, Kam. 72c, Kurp. 9.1.C. I 7 zł 23-11-1991
null image
5 złotych 1971, Kam. 72d, Kurp. 9.1.D. I 14 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1977, Żubr, Kurp. 13.9. St. Lustrz. 17 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1978, Łoś, Kurp. 13.14. St. Lustrz. 15 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1978, Bóbr, Kurp. 13.16. St. Lustrz. 15 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1979, Ryś, Kurp. 13.19. St. Lustrz. 19 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1979, Kozica, Kurp. 13.20. St. Lustrz. 21 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1980, Kochanowski, Kurp. 13.22. St. Lustrz. 26 zł 23-11-1991
null image
100 złotych 1980, Głuszec, Kurp. 13.23. St. Lustrz. 19 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583