Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 299 356

W naszym archiwum jest obecnie 299 356 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Denar, 214, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, ANTONINVS PIVS AVG GERM; Rw: Serapis stojący w lewo, z wyciągnietą prawicą, trzymający berło, P M TR P XVII COS IIII P P; C. 241, RIC 244; srebro.. I- 280 zł 13-11-2021
Denar, 213–217, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, ANTONINVS PIVS AVG GERM; Rw: Mars kroczący w lewo, trzymający berło oraz trofeum, MARTI PROPVGNATORI; C 152, RIC 307; srebro, 19.8 mm, 3.25 g. II+ 280 zł 13-11-2021
Denar, 202, Rzym; Aw: Popiersie cesarzowej w prawo, PLAVTILLAE AVGVSTAE; Rw: Plautilla i Karakalla stojący naprzeciw siebie, uściskujący sobie dłonie, CONCORDIAE AETERNAE; C. 10, RIC 361; srebro, 18.7 mm, 2.9.. II- 280 zł 13-11-2021
Denar, 217, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP C M OPEL SEV MACRINVS AVG; Rw: Felicitas stojąca w lewo, trzymająca długi kaduceusz i berło, FELICITAS TEMPORVM; C. 15, RIC 60; srebro, 1.. II 800 zł 13-11-2021
Denar, 218, Rzym; Aw: Popiersie cezara w prawo, M OPEL ANT DIADVMENIANVS CAES; Rw: Diadumenian stojący w lewo, z głową skierowaną w prawą stronę, trzymający berło i sztandar, za nim dwa sztandary, PRINC IVVEN.. III+/II- 1 200 zł 13-11-2021
Denar, 221, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP ANTONINVS PIVS AVG; Rw: Wiktoria lecąca w lewo, trzymająca w obu dłoniach diadem, po bokach małe tarcze, z prawej gwiazda, P M TR P IIII .. I- 280 zł 13-11-2021
Denar, 223, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG; Rw: Salus siedząca na tronie w lewo, karmiąca z patery węża wijącego się wokół ołtarza, P M TR P II COS P P; C. .. I- 200 zł 13-11-2021
Denar, 228–231, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP SEV ALEXAND AVG; Rw: Jowisz stojący w lewo, trzymajacy wiązkę piorunów nad imperatorem oraz berło, IOVI CONSERVATORI; C. 73, RIC 200; sre.. I- 200 zł 13-11-2021
Sestercja, 231–235, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP ALEXANDER PIVS AVG; Rw: Spes krocząca w lewo, trzymająca kwiat i unosząca rąbek sukni, SPES PVBLICA, po bokach S - C; C. 547, RIC 648.. II- 520 zł 13-11-2021
Dupondius, 231–235, Rzym; Aw: Głowa cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP ALEXANDER PIVS AVG; Rw: Jowisz kroczący w lewo, patrzący za siebie, trzymający wiązkę piorunów oraz orła, IOVI PROPVGNATORI, po bok.. II-/III+ 400 zł 13-11-2021
As, 229, Rzym; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP SEV ALEXANDER AVG; Rw: Cesarz w kwadrydze w prawo, trzymający berło zakończone figurą orła, P M TR P VIIII COS III P P, w odcinku SC; C. 378, RI.. II-/III+ 320 zł 13-11-2021
Denar, 235–236, Rzym; Aw: Popiersie cezara w prawo, IVL VERVS MAXIMVS CAES; Rw: Przyrządy sakralne, PIETAS AVG; C. 1, RIC 1; srebro, 19.7 mm, 3.62 g; bardzo rzadki i ładnie zachowany. II 1 600 zł 13-11-2021
Antoninian, 238, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP CAES D CAEL BALBINVS AVG; Rw: Uściśnięte dłonie, CONCORDIA AVGG; C. 3, RIC 10; srebro, 22.8 mm, 3.28 g; bardzo rzadki. II- 1 000 zł 13-11-2021
Sestercja, 238, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAES M CLOD PVPIENVS AVG; Rw: Wiktoria stojąca na wprost, trzymająca wieniec oraz gałązkę palmową, VICTORIA AVGG; C. 38, RIC 23a; brą.. III+ 1 200 zł 13-11-2021
Antoninian, 238–239, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG; Rw: Jowisz stojący w lewo, trzymający wiązkę piorunów oraz berło, z lewej Gordian, IOVI CONSERVATORI.. I- 200 zł 13-11-2021
Antoninian, 238–239, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG; Rw: Wiktoria krocząca w lewo, trzymająca wieniec i gałązkę palmową, VICTORIA AVG; C. 357, RIC 5; sre.. I- 200 zł 13-11-2021
Antoninian, 248, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP PHILIPPVS AVG; Rw: Filip I i Filip II, galopujący w prawo, z uniesionymi prawicami, VIRTVS AVGG, w odcinku Є; C. 241, RIC 10; sreb.. I-/II+ 240 zł 13-11-2021
Antoninian, 247–249, Rzym; Aw: Popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo, IMP PHILIPPVS AVG; Rw: Wieniec, w którym FELI / CITAS / IMPP; C. 39, RIC 60; srebro, 23.4 mm, 3.68 g; rzadszy typ rewersu. II+ 240 zł 13-11-2021
Antoninian bilonowy, 258–260, Antiochia; Aw: Popiersie cezara w koronie radialnej w prawo, P COR SAL VALERIANVS CAES; Rw: Cezar odbierający Wiktorię od stojącego z prawej strony Jowisza, który trzyma berło, D.. II+ 240 zł 13-11-2021
Antoninian bilonowy (pośmiertny), 270–271 (wybity za panowania Kwintyliusza lub Aureliana), Mediolan; Aw: Głowa zmarłego cesarza w koronie radialnej w prawo, DIVO CLAVDIO GOTHICO; Rw: Ołtarz, CONSECRATIO, w o.. I- 400 zł 13-11-2021
Argenteus bilonowy, 318–319, Trewir; Aw: Popiersie władcy w lewo, z wiązką piorunów w prawej i berłem w lewej dłoni, IMP LICINIVS AVG; Rw: Jowisz trzymający berło i wiązkę piorunów, siedzący na orle stojącym .. II 320 zł 13-11-2021
Follis, 318–319, Tesaloniki; Aw: Popiersie cezara w prawo, D N FL IVL CRISPVS NOB CAES; Rw: Wieniec, w którym VOT•V• / MVLT•X• / CAESS / TSE; RIC 36; brąz srebrzony, 19.4 mm, 3.50 g; pięknie zachowane srebrze.. I/I- 320 zł 13-11-2021
Silikwa, 360–363, Arles; Aw: Popiersie cesarza w prawo, D N CONSTANTIVS P F AVG; Rw: Wieniec, w którym inskrypcja VOTIS / XXX / MVLTIS / XXXX, w odcinku PCON; C. 343, RIC 261; srebro, 17.6 mm, 2.52 g. II 400 zł 13-11-2021
Silikwa, 367–375, Antiochia; Aw: Głowa cesarza w diademie w prawo, D N VALENS P F AVG; Rw: Wieniec, w którym inskrypcja VOT / X / MVLT / XX, w odcinku AN*; C. 96, RIC 34b; srebro, 18.4 mm, 1.98 g. II+ 400 zł 13-11-2021
Solidus, 430–440, Konstantynopol; Aw: Popiersie cesarza na wprost, D N THEODOSIVS P F AVG; Rw: Konstantynopolis siedząca na tronie w lewo, trzymająca glob z krzyżem i berło, z prawej gwiazda, VOT XXX MVLT XXX.. II 2 000 zł 13-11-2021

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583