Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Seaby - IV 80 zł 08-10-2004
denar, Rw: Pudicitia, Seaby 380 IV 70 zł 08-10-2004
2 złote 1823, Warszawa IV 80 zł 08-10-2004
ort 1625, Królewiec, rzadszy rocznik III 200 zł 08-10-2004
dolar 1884, Filadelfia II- 65 zł 08-10-2004
dolar 1890, Filadelfia III+ 60 zł 08-10-2004
ort 1623, Bydgoszcz III+ 120 zł 08-10-2004
szóstak 1625, Kraków III 50 zł 08-10-2004
szóstak 1623, Kraków III 60 zł 08-10-2004
półgrosz 1549, Wilno II- 55 zł 08-10-2004
półgrosz 1548, Wilno II 80 zł 08-10-2004
półgrosz 1547, Wilno II+ 100 zł 08-10-2004
trojak 1583, Wilno II 220 zł 08-10-2004
ort 1616, Gdańsk, moneta niecentrycznie wybita, ale w menniczym stanie zachowania I 550 zł 08-10-2004
szeląg, Królewiec, patyna III+ 90 zł 08-10-2004
antoninian, Rw: Antylopa w prawo DIANAE CONS AVG, Seaby 2952 III 60 zł 08-10-2004
denar 118 p.n.e., Seaby Pomponia 7 IV 80 zł 08-10-2004
talar 1628, cyzelowane tło monety, Davenport 3499 III- 320 zł 08-10-2004
ort 1623, Bydgoszcz, na rewersie resztki innej monety III+ 100 zł 08-10-2004
20 groszy 28.04.1924, Miłczak 45 III+ 50 zł 08-10-2004
20 marek 1876, złoto 7.94 g, Jaeger 262 III+ 700 zł 08-10-2004
10 marek 1875/A, złoto 3.92 g, Jaeger 245.a III 270 zł 08-10-2004
10 marek 1906/E, złoto 3.97 g, Jaeger 267 II- 1 000 zł 08-10-2004
10 marek 1876/A, złoto 3.94 g, Jaeger 216 III 750 zł 08-10-2004
20 franków 1886, złoto 6.45 g II+ 380 zł 08-10-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583