Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 230 980

W naszym archiwum jest obecnie 230 980 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 złotych 1944 \obowiązkowe\" seria Ak I 165 zł 09-06-2001
500 złotych 15.07.1947, seria Y, Pick 132, Miłczak 132a I 440 zł 09-06-2001
500 złotych 15.07.1947, Seria P4, Pick 132, Miłczak 132b I 451 zł 09-06-2001
20 złotych 1.07.1948 seria CE, Pick 137, Miłczak 137c I- 110 zł 09-06-2001
50 złotych 1.07.1948, seria BB, Pick 138, Miłczak 138d I- 132 zł 09-06-2001
100 złotych 1.07.1948, seria CK, Pick 138, Miłczak 139b I- 132 zł 09-06-2001
100 złotych 1.07.1948, seria DU, Miłczak 139b I 341 zł 09-06-2001
100 złotych 1.07.1948, seria GR (bez ramki wokół 100-ki), Pick 139b, Miłczak 139e I- 198 zł 09-06-2001
200 złotych 25.03.1994, seria AN, Pick 177, Miłczak 200, błąd druku- na stronie odwrotnej nieskończony druk I 280 zł 09-06-2001
20 złotych 7.05.1987, Bank NZS z portretem Staszka Pyjasa I 60 zł 09-06-2001
100 jaruzelów 13.12.1981, Naczelny Bank WRON I 60 zł 09-06-2001
200 złotych 16.06.1983, Niezależny Bank Polski, Rzeczpospolita Solidarna z portretem papieża Jana Pawła II-go I 88 zł 09-06-2001
100 złotych 31.08.1983, Narodowy bank Polski z portretem Lecha Wałęsy- noblisty 1983 roku i 5.000 złotych 21.08.1980, Rzeczpospolita Polska z portretem Zbigniewa Bujaka, łącznie 2 sztuki I 88 zł 09-06-2001
30 srebrników 31.12.1981, Narodowy Bank Polski z portretem gen. Jaruzelskiego i 50 srebrników 22.07.1984 z napisem rosyjskim i portretem gen. Jaruzelskiego, łącznie 2 sztuki I 88 zł 09-06-2001
Bochnia - 1 korona emitowana przez Magistrat, 1 korona emitowana przez Zarząd Żup Solnych, 2 korony J. Michnika; Jabł.14, 18, -, łącznie trzy sztuki z pieczęciami i podpisami, 2-koronówka nienotowana II 165 zł 09-06-2001
Częstochowa- 5 i 10 złotych emitowane przez PSS \Jedność, Jabł. - I/II 143 zł 09-06-2001
Lublin- 1 złoty= 15 kopiejek 1863, emitowane przez Dom Zleceń Rolników Nadwiślańskich Lubelsko-Sando- mierskich, seria II, bon nie wypełniony bez numeracji III+ 132 zł 09-06-2001
Różanystok, 20 groszy bez daty, emitowane przez Salezjańskie Gimnazjum im. Piusa XI, Jabł. - III+ 264 zł 09-06-2001
Wieluń, 5 kopiejek bez roku, na odwrocie okrągły stempel z napisem rosyjskim, Jabł. - II 121 zł 09-06-2001
Włocławek, 5, 10, 20, 50 kopiejek 3.08.1914 emitowane przez Komitet Obywatelski Włocławka, Jabł. 1869- 1872, łącznie 4 sztuki, bardzo rzadkie II/III 480 zł 09-06-2001
Toruń, 1 złoty 5.09.1939, emitowane przez Miasto, Jabł. 4266, bardzo rzadkie I 176 zł 09-06-2001
Branice, 5 groszy i 5 złotych, Jabł. 4195, 4200, łącznie 2 sztuki I/II 80 zł 09-06-2001
Kobierzyn, 5, 20 i 50 groszy, Jabł. -, łącznie 3 sztuki I 220 zł 09-06-2001
Stronie Śląskie, Świecie nad Wisłą i Choroszcz: 50 groszy- Stronie Śląskie, 50 groszy- Świecie, 2 złote Choroszcz, Jabł. -, 4252, -, łącznie 3 sztuki II/III 100 zł 09-06-2001
5 guldenów = pięć ryńskich 1806, Pick A 38 IV 176 zł 09-06-2001

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583