Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 ruble = 20 złotych 1834, Petersburg, złoto 3.89 g, Plage 299, Bitkin 1075 (R) III+ 4 256 zł 08-11-2014
3 ruble = 20 złotych 1834, Petersburg, złoto 3.91 g, Plage 299, Bitkin 1075 (R), ślad po zawieszce III+ 5 600 zł 08-11-2014
3 ruble = 20 złotych 1835, Petersburg, złoto 3.92 g, Plage 301, Bitkin 1076 (R), drobne rysy w tle, ale ładnie zachowane II- 5 880 zł 08-11-2014
3 ruble = 20 złotych 1836, Petersburg, złoto 3.86 g, Plage 303, Bitkin 1077 (R), uszkodzone obrzeże III/III+ 3 600 zł 08-11-2014
3 ruble = 20 złotych 1837, Petersburg, złoto 3.90 g, Plage 305, Bitkin 1078 (R) II- 4 800 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, Plage 313, Bitkin 1084 -korona wysoka, bardzo ładne II/II- 1 344 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, Plage 313, Bitkin 1083 -korona szeroka, lekko zacięte na rancie, mennicza wada bicia, ale bardzo ładny egzemplarz II/II- 952 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, Plage 313, Bitkin 1083 -korona szeroka, ładnie zachowane II+/II- 1 792 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, Plage 313, Bitkin 1084 -korona szeroka, mennicza wada na awersie II+/II- 896 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1834, Petersburg, Plage 318 -po 1 i 7 kępce liści 2 jagody, Bitkin 1085 (R) -korona wysoka, patyna, rzadszy rocznik III+ 1 568 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Petersburg, Plage 323 -po 4 kępce liści 2 jagody, Bitkin 1087 -korona szeroka, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS63, piękne I/I- 10 080 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1835/3, Petersburg, przebitka daty, Plage 322, Bitkin 1087 II- 1 456 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Warszawa, Plage 320, Bitkin 1131 (R), patyna, rzadkie II- 1 904 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Petersburg, Plage 321 -po 3 i 4 kępce liści 1 jagódka, Bitkin 1087 -korona szeroka, patyna II-/III+ 840 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Petersburg, Plage 323 -po 4 kępce liści 2 jagody, Bitkin 1087 -korona szeroka II- 717 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1836, Petersburg, Plage 325 -po 3 i 4 kępce liści 1 jagoda, Bitkin 1089 -korona szeroka, ładna patyna, piękny blask menniczy II+/I- 2 016 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1836, Petersburg, Plage 326 -po 3 i 4 kępce liści po 2 jagódki, Bitkin 1089 -korona szeroka, patyna, na obrzeżu mennicza wada krążka, bardzo ładne II/II+ 1 680 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1836, Warszawa, Plage 328 -po 3 i 4 kępce liści po 2 jagódki, Bitkin 1132 II- 1 568 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1836, Petersburg, Plage 327 -po 3 i 4 kępce liści 1 jagódka, Bitkin 1090 -korona wysoka, moneta lekko wypukła II- 1 344 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1837, Warszawa, Plage 333 -duże cyfry daty, Bitkin 1133, moneta z ładnym blaskiem menniczym i bardzo ładnie zachowana II+ 2 240 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1837, Warszawa, Plage 333 -duże cyfry daty, Bitkin 1133 III+ 1 344 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1837, Warszawa, Plage 333 -duże cyfry daty, Bitkin 1133, wyczyszczone II 1 792 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1838, Warszawa, Plage 335, Bitkin 1134 (R2), Berezowski 50 zł., patyna, rzadkie III+ 6 160 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1839, Warszawa, Plage 337, Bitkin 1135 (R1), Berezowski 30 zł., rzadkie III+ 4 032 zł 08-11-2014
1 1/2 rubla = 10 złotych 1840, Warszawa, Plage 339, Bitkin 1136 (R), patyna III+/II- 1 568 zł 08-11-2014

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583