Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 765

W naszym archiwum jest obecnie 247 765 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
antoninian, Rw: VIRTVS AVG, Sear 3439 III/IV 90 zł 19-11-2004
2 złote 1831, Warszawa III 260 zł 19-11-2004
rubel 1892, Petersburg III 160 zł 19-11-2004
trojak 1767/G III- 60 zł 19-11-2004
szeląg 1768/ G III+ 120 zł 19-11-2004
rubel 1913, 300-lecie Romanowów, wybite płytkim stemplem II- 120 zł 19-11-2004
rubel 1913, 300-lecie Romanowów, stempel głęboki II- 120 zł 19-11-2004
2 marki 1906, Jaeger 102 III 50 zł 19-11-2004
grosz 1788/EB, Warszawa III 50 zł 19-11-2004
grosz 1789/EB, Warszawa III- 35 zł 19-11-2004
1 floren 1861/A, Wiedeń III+ 30 zł 19-11-2004
1 floren 1887, Wiedeń III 30 zł 19-11-2004
1 floren 1889, Wiedeń II 40 zł 19-11-2004
5 koron 1900/KB, Krzemnica III 50 zł 19-11-2004
2 marki 1900/A, Berlin III 45 zł 19-11-2004
2 marki 1913, Jaeger 109 III 50 zł 19-11-2004
3 marki 1913, 100-lecie Wojny Wyzwoleńczej, Jaeger 110 II- 70 zł 19-11-2004
trojak 1598, Bydgoszcz II- 140 zł 19-11-2004
2 szylingi 1925, Karl Lueger I- 90 zł 19-11-2004
1 dolar 1890, Filadelfia II- 65 zł 19-11-2004
grosz brak daty wynika z podwójnego bicia rewersu, Toruń III 60 zł 19-11-2004
denar, Rw: Minerwa na dziobie okrętu, Sear 262 III+ 140 zł 19-11-2004
talar 1853, Thun 184 III- 100 zł 19-11-2004
talar 1843, Thun 325 III- 90 zł 19-11-2004
talar 1871, Thun 348 III 100 zł 19-11-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583