Aukcja nr 73

USD/PLN: 3.850 | EUR/PLN: 4.250 | data: 16-11-2019
Jesteś w: A73  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
431 Polska / Zygmunt III Waza 1587-1632
medal ze szwedzkiej serii królewskiej (nr 47), bez daty (1734), poświęcony Zygmuntowi Wazie, autorstwa J. K. Hedlingera; Aw: Popiersie króla w prawo, bez nakrycia gł..
II+
EF+
800 zł
1 250 zł
432 Polska / Zygmunt III Waza 1587-1632
medal magnacki Krzysztofa Radziwiłła, 1626, autorstwa Hanusza Trylnera; Aw: Popiersie w prawo, w bogato zdobionej zbroi, CHRI RADZIWIL.DG:BIRZA:ET:DVBIN:DVX•M•D•L•CA..
III+
VF+
1 500 zł
0 zł
433 Polska / Zygmunt III Waza 1587-1632
medal pamiątkowy z okazji 10. rocznicy piastowania urzędu biskupa wileńskiego Eustachego Wołłowicza, 1626, autorstwa Jana Engelharta; Aw: Popiersie biskupa 1/3 w pra..
II-
EF-
800 zł
1 500 zł
434 Polska / Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673
medal zaślubinowy wagi 4 dukatów, bez daty (1670), autorstwa Jana Buchheima; Aw: Popiersie Michała w prawo, MICHAEL D.G•REX POL•M•D•LIT.RUS.PR.; Rw: Popiersie Eleono..
III
VF
25 000 zł
0 zł
435 Polska / Jan III Sobieski 1674-1696
medal dwudukatowy wybity z okazji koronacji Jana Sobieskiego, bez daty (1674), nieznanego autora; Aw: Popiersie władcy w prawo, w wieńcu laurowym, IOAN.III D.G• - RE..
I
UNC
30 000 zł
37 000 zł
436 Polska / Jan III Sobieski 1674-1696
medal wybity dla upamiętnienia przymierza i oswobodzenia Wiednia z oblężenia tureckiego, 1683, autorstwa Hansa Jacoba Worlaba (medaliera z Ratyzbony); Aw: Czterech m..
II-
EF-
10 000 zł
19 000 zł
437 Polska / August III Sas 1733-1763
medal, 1733, autorstwa Heinricha Paula Groskurta; Aw: Popiersie Augusta III w prawo, w zbroi, w dolnej części sygnatura H•P•GROSKVRT•, D•G•FRID•AVGVST•PR•R•P•&•L•DVX..
II
EF
7 500 zł
9 500 zł
438 Polska / August III Sas 1733-1763
medal na pamiątkę ślubu Maksymiliana III Józefa Wittelsbacha z córką króla Augusta III Marią Anną, bez daty (1747), autorstwa Franza Andreasa Schega; Aw: Popiersie M..
II+
EF+
2 500 zł
0 zł
439 Polska / August III Sas 1733-1763
medal wybity z okazji urodzin syna Fryderyka Christiana, 1750, autorstwa Fryderyka Wilhelma Du But’a; Aw: Popiersie króla w prawo, niżej sygnatura FR. G. DU BUT F., ..
I-
UNC-
20 000 zł
0 zł
440 Polska / August III Sas 1733-1763
medal wybity z okazji święta Orderu Orła Białego, 1752, projektu Christiana Siegmunda Wermutha; Aw: Popiersie władcy w prawo, w dolnej części sygnatura WERMUTH•F•, w..
II+
EF+
5 000 zł
6 750 zł
441 Polska / August III Sas 1733-1763
medal upamiętniający zaślubiny Maksymiliana Józefa elektora bawarskiego i Marii Anny córki Augusta III, bez daty (1763), autorstwa Franza Andreasa Schega; Aw: Popier..
I-
UNC-
7 500 zł
0 zł
442 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal pamiątkowy - Florian Straszewski, 1838, medal autorstwa Józefa Daniela Boehm’a; Aw: Popiersie w lewo, w dolnej części sygnatura I•D•BOEHM•F•, FLORIANOWI STRASZ..
I-
UNC-
2 500 zł
2 800 zł
443 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal wybity dla uczczenia pamięci Tadeusza Reytana oraz na sejm berliński dla członków Koła Polskiego, 1860, medal autorstwa Fryderyka Wilhelma Belowa; Aw: Popiersi..
I-/II+
UNC-/EF+
1 500 zł
2 600 zł
444 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal wybity dla uczczenia pamięci Tadeusza Reytana oraz na sejm berliński dla członków Koła Polskiego, 1860, medal autorstwa Fryderyka Wilhelma Belowa; Aw: Popiersi..
II
EF
500 zł
650 zł
445 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal na pamiątkę Wystawy Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie, 1877, projektu Karola Radnitzky’ego; Aw: Popiersie w prawo, w dolnej części sygnatura C.RADNITZKI, WŁOD..
I
UNC
1 250 zł
3 000 zł
446 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal na pamiątkę srebrnego wesela, 1878; Aw: W wieńcu monogram A D W, ✶ PAMIĄTKA SREBRNEGO WESELA 1853-1878; Rw: Oko opatrzności, z boków dwa anioły, DAJ / BOZE / D..
I-
UNC-
500 zł
0 zł
447 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal na 250-lecie fundacji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1911, projektu Tadeusza Błotnickiego; Aw: Popiersie Jana Kazimierza w prawo, w zbroi i wieńcu lau..
I
UNC
750 zł
850 zł
448 Polska / Polska pod zaborami 1795-1918
medal na 250-lecie fundacji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1911, projektu Tadeusza Błotnickiego; Aw: Popiersie Jana Kazimierza w prawo, w zbroi i wieńcu lau..
I-
UNC-
500 zł
600 zł
449 Polska / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal poświęcony Jerzemu Bajanowi, 1934, Warszawa, projektu Rudolfa Mękickiego; Aw: Śmigło, niżej +JERZEMU+ / +BAJANOWI+ / +ZWYCIĘZCY+ / W MIĘDZYNARODOWYM / +TURNIEJ..
I-
UNC-
600 zł
1 500 zł
450 ŚLĄSK
Krzysztof Curtius - lekarz żagański, medal z 1577 r.; Aw: Półpostać na wprost z głową zwróconą w prawo, trzymająca w rękach księgę, z boków głowy 15-77, •CHRISTOPHOR..
III
VF
2 500 zł
2 600 zł