Aukcja nr 73

USD/PLN: 3.850 | EUR/PLN: 4.250 | data: 16-11-2019
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
289 Kurlandia / Wilhelm Kettler 1587-1616
trojak 1598, Mitawa; skrócona data u dołu monety na rewersie; Iger KuW.98.1.c (R2), K.-G. 2.16 (nie notuje tej interpunkcji); bardzo ładny z widocznym połyskiem menn..
II
EF
1 500 zł
1 700 zł
290 Kurlandia / Fryderyk Kettler 1587-1642
trojak 1596, Mitawa; skrócona data u dołu monety na rewersie; Iger KuF.96.2.b (R3), K.-G. 2.10.2.2; subtelna patyna, rzadki
III
VF
1 500 zł
1 600 zł
291 Kurlandia / Fryderyk Kettler 1587-1642
trojak 1598, Mitawa; skrócona data po bokach Orła i Pogoni; Iger KuF.98.1.b (R6), Gerbaszewski 2.12.2.1; bardzo rzadki i w ładnym stanie zachowania
II-
EF-
3 000 zł
3 000 zł
292 Biskupstwo kamieńskie / Franciszek I 1602-1620
półtorak (Reichsgroschen) 1616, Koszalin; odmiana z nominałem 3 pod popiersiem i Z jako cyfra 2 w jabłku królewskim; Hildish 237, Olding 148, Slg. Hahn 1246; subteln..
II+
EF+
500 zł
950 zł
293 Zjednoczone księstwo pomorskie / Bogusław XIV 1625-1637
talar 1633, Szczecin; Aw: Popiersie zwrócone w prawo, wokoło BOGISLAVS XIV D G DVX S P C ET V P R; Rw: Tarcze herbowe, wokoło EP CAM CO GVTZK TER PEOB ET BV DOM; Dav..
II-
EF-
5 000 zł
11 000 zł
294 Pomorze pod zwierzchnictwem szwedzkim / Krystyna 1637-1654
talar 1641, Szczecin; Aw: Półpostać zwrócona w lewo i napis w otoku CHRISTINA D G SVE CO GOT VAND Q DES REGINA, odmiana z dużymi regaliami władczyni; Rw: Wielopolowa..
III
VF
5 000 zł
4 000 zł
295 Pomorze pod zwierzchnictwem szwedzkim / Karol XI 1660-1697
2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin; odmiana napisu CAROLUS XI - D G...; Dav. 767, SB 114b; srebro 17.40 g; dwie minimalne wady blachy na obrzeżu, szlachetna patyna, ..
II+
EF+
1 500 zł
1 600 zł
296 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albert Hohenzollern 1525-1568
trojak 1538, Królewiec; wariant z końcówką napisu PRVS; Iger Pr.38.1.a (R), Slg. Marienburg 1165, Voss. 1354; bardzo ładny z połyskiem menniczym
II
EF
600 zł
1 800 zł
297 Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki, Krystian Wołowsko-Oławski 1639-1663
talar 1658, Brzeg; Aw: Trzy popiersie książąt i napis wokoło D G GEORGIVS LVDVICVS ET CHRISTIANVS FRAT; Rw: Czteropolowa tarcza książąt legnicko-brzeskich i napis wo..
II-
EF-
12 500 zł
18 000 zł
298 Księstwo oleśnickie, dynastia Württemberg-Weiltingen / Sylwiusz Fryderyk 1664-1697
15 krajcarów 1675, Oleśnica; litery S-P (mincerza Samuela Pfatlera) przy Orle; F.u.S. 2302, E.-M. 148 (R) - podobny; delikatne wygięcie monety, charakterystyczne dla..
I-
UNC-
800 zł
2 200 zł
299 Księstwo nyskie biskupów wrocławskich / Karol Ferdynand Waza 1625-1655
1/2 talara (klipa ośmiokątna) 1632, Nysa; Aw: Popiersie zwrócone w prawo i napis CAR FERDINAND D G PR POL ET SVEC; Rw: Dwie tarcze herbowe i napis EPISCOPVS WRATISLA..
III+
VF+
10 000 zł
8 000 zł
300 Księstwo bielskie / Fryderyk Kazimierz 1563-1571
grosz 1570, Bielsko; F.u.S. 2977, Kop. 4889 (R5); wyjątkowo ładnie zachowany jak na ten rzadki typ monety, widoczne lustro mennicze
III+
VF+
2 000 zł
4 200 zł
301 Księstwo karniowskie / Joachim Fryderyk 1603-1606
talar 1606, Karniów; Aw: Półpostać księcia zwrócona w prawo, po bokach rozdzielona data 1 - 606 i napis wokoło IOACHIM FRIDERIC D G MARCHIO BRANDE SAC; Rw: Wielopolo..
III+
VF+
12 500 zł
16 500 zł
302 Księstwo karniowskie / Jan Jerzy 1606-1621
talar 1611, Karniów; Aw: Półpostać zwrócona w prawo, poniżej w odcinku data i napis wokoło IOHAN GEORG D G MARCHI BRAND; Rw: Wielopolowa tarcza herbowa i napis wokoł..
III+
VF+
9 000 zł
15 000 zł
303 ŚLĄSK / Stany Śląskie
3 talary 1621, Oława; klipa jednostronna - Orzeł z datą 1621 po bokach i napis w otoku * MONETA ARGENTEA SILESIAE III TALERO; F.u.S 83, Kop. 7018 (R3); srebro 12.11 ..
II-
EF-
1 500 zł
1 200 zł
304 Śląsk pod panowaniem habsburskim / Leopold I 1658-1705
dukat 1694 MMW, Wrocław; Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis wokoło LEOPOLDVS D G R I S A G H E B R; Rw: Dwugłowy orzeł cesarski, u dołu pod ogonem oznaczenie men..
II/II+
EF/EF+
10 000 zł
22 000 zł
305 Śląsk pod panowaniem habsburskim / Karol VI 1711-1740
dukat 1740, Wrocław; Aw: Popiersie władcy w prawo i napis wokoło CAROL VI D G R I S A - GE HI HU BO REX; Rw: Dwugłowy orzeł cesarski i napis wokoło ARCHID AUST DUX B..
II-
EF-
3 500 zł
4 000 zł
306 Śląsk pod panowaniem pruskim / Fryderyk II 1740-1786
ort 1755 B, Wrocław; z tytulaturą FRIDERICUS BORUSSORUM REX i herbami prowincji pruskich - Orły, Lew i Gryf; Olding 295, Schrötter 1470; fałszerstwo Fryderyka II mon..
I-
UNC-
2 500 zł
2 800 zł
307 TREWIR - arcybiskupstwo / Klemens Wacław 1768-1802 (syn Augusta III)
talar 1769, Koblencja; Aw: Popiersie królewicza zwrócone w lewo i napis wokoło D G CLEM WENC A EP TREV S R I P GAL & R AR E L A CANC & P EL EP AUG ADM PRVM P P ✶; Rw..
II
EF
5 000 zł
4 000 zł