Aukcja nr 61

USD/PLN: 3.770 | EUR/PLN: 4.120 | data: 12-09-2015
Jesteś w: A61  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
864 POLSKA
medal autorstwa Jana Höhna starszego, wybity około 1642 r. z okazji rozejmu w Sztumskiej Wsi i Błogosławieństwa Pokoju, Aw: Dwie personifikacje - Wiara z tarczą słone..
II
EF
5 000 zł
7 000 zł
865 POLSKA
medal autorstwa J. Höhna wybity z okazji przybycia króla Jana Kazimierza do Gdańska w 1653 roku, Aw: Panorama Gdańska w oddali widoczne morze z żeglującymi statkami, ..
II
EF
15 000 zł
16 000 zł
866 POLSKA
medal autorstwa J. Höhna. na Pokój w Oliwie 1660 r, Aw: Klasztor Oliwski na tle rozległej panoramy, powyżej dwa anioły w obłokach trzymają cztery połączone serca i go..
II+
EF+
20 000 zł
20 000 zł
867 POLSKA
August II - medal 1730, sygnowany VESTNER F, wybity dla upamiętnienia bitwy w 1547 r. na polach Muhlbergu pomiędzy armią katolicką dowodzoną przez cesarza Karola V i ..
II+
EF+
500 zł
950 zł
868 POLSKA
Stanisław Leszczyński - medal sygnowany A.M.SV. z 1755 r., ofiarowany przez miasto Nancy Stanisławowi Leszczyńskiemu i Ludwikowi XV z okazji wzniesienia w 1755 r. pom..
I-
UNC-
200 zł
550 zł
869 POLSKA
żeton z 1773 roku z okazji przyłączenia Galicji i Lodomerii do Austrii po I rozbiorze, Aw: Popiersia Józefa II i Marii Teresy w prawo i napis IOSEPHVS II M THERESIA A..
II+
EF+
400 zł
600 zł
870 POLSKA
żeton z 1773 roku z okazji przyłączenia Galicji i Lodomerii do Cesarstwa Austriackiego, Aw: Ukoronowana tarcza herbowa Galicji, Lodomerii i Oświęcimia, Rw: W wieńcu n..
I/I-
UNC/UNC-
300 zł
440 zł
871 POLSKA
ks. Antoni Fijałkowski metropolita warszawski - medal na pamiątkę śmierci w 1861 r., Aw: Popiersie w lewo i napis wokół, Rw: Ozdobny kartusz na tle oznak godności arc..
II+
EF+
400 zł
872 POLSKA
Aleksander II, - medal z uszkiem sygnowany na awersie H KOЗЙH P i na rewersie Соч. Пименовъ, P. Чукмасовъ Na urządzenia (uwłaszczenie) włościan 19 lutego 2 marca 1864..
III+
VF+
150 zł
155 zł
873 POLSKA
Aleksander hrabia Fredro 1864, medal autorstwa Barre’a, Aw: Głowa pisarza w lewo i napis wokoło ALEKSANDER FREDRO POETA DRAMATYCZNY, Rw: W wieńcu laurowym napis DOBRZ..
I
UNC
500 zł
900 zł
874 POLSKA
Mikołaj Kopernik, medal na 400-lecie urodzin, 1873 r., Aw: Popiersie astronoma trzy-czwarte w prawo, w otoku napis WSTRZYMAŁ SŁOŃCE WZRUSZYŁ ZIEMIĘ POLSKIE WYDAŁO GO ..
III+
VF+
400 zł
600 zł
875 POLSKA
Jan Matejko - medal 1875, autorstwa Barre’a, upamiętniający działalność artysty, Av: Popiersie w prawo, napis: JAN MATEJKO, Rw.: Napis otokowy: MALARZOWI HISTORYCZNE..
II
EF
300 zł
950 zł
876 POLSKA
Włodzimierz hrabia Dzieduszycki - medal medal sygnowany O.Radnitzki, Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r., Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku WŁODZIMIE..
II
EF
750 zł
750 zł
877 POLSKA
Włodzimierz hrabia Dzieduszycki - medal medal sygnowany O.Radnitzki, Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r., Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku WŁODZIMIE..
II
EF
400 zł
460 zł
878 POLSKA
medal autorstwa W. A. Malinowskiego na 50 rocznicę Powstania Listopadowego, 1880 r., Aw: Stojąca Polonia w kolczudze, z mieczem i sztandarem, napis w otoku USQUE AD F..
II-
EF-
300 zł
800 zł
879 POLSKA
medal bez daty, Aw: Postać Matki Boskiej stojącej na globie ziemskim i depczącej węża, wokół gotycki napis O Maria Seine Libe concepta ora pro nobis. Rw: Monogram i g..
II
EF
250 zł
440 zł
880 POLSKA
Jan III Sobieski - medal na pamiątkę 200. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r, Aw: Popiersie króla w lewo w wieńcu laurowym, sygnatura F WOJTYCH KRAKÓW i napis w oto..
II+
EF+
200 zł
260 zł
881 POLSKA
Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal autorstwa F. Witkowskiego wybity nakładem M Drasch’a, Aw: Postacie chłopki i robotnika podające s..
I-
UNC-
200 zł
380 zł
882 POLSKA
Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Krakowie 1887 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku n..
III+
VF+
250 zł
450 zł
883 POLSKA
Michał Nowodworski - medal autorstwa Ignacego Łopieńskiego wybity w 1888 r. z okazji 25-lecia pracy redaktorskiej w Przeglądzie Katolickim, Aw: Popiersie kanonika w l..
II+
EF+
250 zł
460 zł