Aukcja nr 61

USD/PLN: 3.770 | EUR/PLN: 4.120 | data: 12-09-2015
Jesteś w: A61  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
839 POLSKA / OBLIGACJE PAŃSTWOWE
obligacja na 1.000 złotych 5% państwowej pożyczki konwersyjnej z r. 1924, Warszawa 1.09.1926; numeracja 4088345; Moczydłowski 59 (600 zł)
I-
UNC-
100 zł
160 zł
840 POLSKA / OBLIGACJE PAŃSTWOWE
obligacja na 2.000 złotych 5% państwowej pożyczki konwersyjnej z r. 1924, Warszawa 1.09.1926; numeracja 4083691; Moczydłowski 60 (800 zł)
I-
UNC-
100 zł
240 zł
841 POLSKA / OBLIGACJE PAŃSTWOWE
obligacja 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej z roku 1926 na 1.200 złotych, Warszawa 30.10.1926; numeracja 0000941; Moczydłowski 68 (1200 zł)
III
VF
100 zł
360 zł
842 POLSKA / OBLIGACJE PAŃSTWOWE
obligacja I-ej serii 4% Państwowej Renty Złotej na 10.000 złotych w złocie, Warszawa 1.04.1936; numeracja 002060, z talonem i półrocznymi kuponami 8-30 (na lata 1940-..
I
UNC
1 000 zł
843 POLSKA / OBLIGACJE PAŃSTWOWE
obligacja II-ej serii 4 % państwowej renty złotej na 10.000 złotych w złocie, Warszawa 1.06.1937; numeracja 001784, z talonem i półrocznymi kuponami 5-30 (na lata 193..
I
UNC
1 000 zł
1 600 zł
844 POLSKA / AKCJE
Bank Gospodarstwa Krajowego; 8% list zastawny na 1.000 złotych w złocie, Warszawa 1.01.1927; numeracja 003433, ze stemplem konwersji na 5 1/2 %, dołączony talon z kup..
II
EF
150 zł
460 zł
845 POLSKA / AKCJE
Bank Handlowy w Łodzi; akcja na 250 rubli; I emisja 1872 r., Łódź 18.09.1874, numeracja 00770, dołączony talon z 4 kuponami na lata 1920-1923; Niegrzybowski I-E-20; b..
III+
VF+
7 500 zł
6 000 zł
846 POLSKA / AKCJE
Bank Przemysłowców Polskich S.A.; akcja na 1.000 marek polskich; I emisja, numeracja 2709, z talonem i kuponami 3-10 (na lata 1923-1930); Niegrzybowski I-E-35; rzadka
I-
UNC-
400 zł
650 zł
847 POLSKA / AKCJE
Fabryka Papy Dachowej i Produktów Smołowcowych \Gospodarz\" S.A. w Sieradzu; blankiet akcji na 100 złotych 1933; I emisja
I-
UNC-
200 zł
420 zł
848 POLSKA / AKCJE
Parowa Cegielnia w Piaskach S.A.; akcja na 1.000 marek, Poznań 10.07.1923; I emisja, numeracja 000110, z talonem i kompletem kuponów na lata 1924-1933; Niegrzybowski ..
II+
EF+
150 zł
849 POLSKA / AKCJE
Poznańska Spółka Drzewna Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu; akcja na 10.000 marek polskich, Poznań 9.06.1923; VII emisja, seria A, numeracja 136968, dołączony talon z ku..
I-
UNC-
150 zł
160 zł
850 POLSKA / AKCJE
Spółka Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady w Krakowie; akcja na 100 złotych oraz akcja zbiorowa 5 sztuk po 100 złotych = 500 złotych, Kraków 1.01.1933; numeracje 0..
I-
UNC-
100 zł
80 zł
851 POLSKA / AKCJE
Spółka Akcyjna \Dźwignia\"; 20 akcji na okaziciela wartości nominalnej 100.000 marek polskich
II-
EF-
150 zł
850 zł
852 POLSKA / AKCJE
Spółka Akcyjna Kresowe Towarzystwo Rybne w Wilnie; 25 akcji po 5.000 marek polskich = 125.000 marek polskich, Wilno 5.04.1922; II emisja, numeracja 11626-11650, z tal..
I
UNC
150 zł
420 zł
853 POLSKA / AKCJE
Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń \PIAST\" w Warszawie; akcja na 100 złotych
I-
UNC-
100 zł
150 zł
854 POLSKA / AKCJE
Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń \PORT\"; 10 akcji po 10 złotych = 100 złotych
I-
UNC-
150 zł
855 POLSKA / AKCJE
Śląski Bank Eskontowy w Bielsku; 100 akcji po 280 marek polskich = 28.000 marek polskich, Bielsko 15.08.1923; VIII emisja, numeracja 1080059-1080158, bez talonu ani k..
II+
EF+
200 zł
856 POLSKA / AKCJE
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie; 4 1/2 % list zastawny na 500 złotych, Lwów 1.07.1934; okres umorzenia do końca 1987 r., numeracja 0005986, dołączone do teg..
I-
UNC-
150 zł
145 zł
857 POLSKA / AKCJE
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie; 4 1/2 % list zastawny na 1.000 złotych, Lwów 1.07.1934; okres umorzenia do końca 1987 r., numeracja 0013743, dołączony do te..
I-
UNC-
150 zł
120 zł
858 POLSKA / AKCJE
Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe \Wielkopolanin\" S.A.; akcja na 500 marek
I
UNC
150 zł
420 zł