Aukcja nr 5

USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
Jesteś w: A5  BANKNOTY POLSKIE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
301 RZECZPOSPOLITA POLSKA
50 złotych 28.08.1925, Ser.AW. 8694173, Kow.109b, Pick 64
II-
EF-
80 zł
null image
302 RZECZPOSPOLITA POLSKA
50 złotych 28.08.1925, Ser.J. 5052176, Kow.109a, Pick 64
III+
VF+
50 zł
303 RZECZPOSPOLITA POLSKA
50 złotych 28.08.1925, (na awersie i rewersie czerwone nadruki: poziomo WZÓRi pionowo BEZ WARTOŚCI), Ser.A. 0245678, Kow.109a, Pick 64
I
UNC
100 zł
304 RZECZPOSPOLITA POLSKA
jednostronne druki rewersu banknotu 50 złotowego (Pick 64 j.w.) na cienkimi grubym papierze w różnych kolorach, razem 2 sztuki
I
UNC
80 zł
305 RZECZPOSPOLITA POLSKA
20 złotych 1.03.1926, Ser.G 0245678, (na awersie i rewersie czerwone na-druki: poziomo WZÓR i pionowo BEZ WARTOŚCI), Kow.110, Pick 65
I
UNC
120 zł
100 zł
null image
306 RZECZPOSPOLITA POLSKA
próbne druki jednobarwne awersu i rewersu banknotu 20 złotowego emisji 1.03.1926, powiększenie ponad 2-krotne, (255 x 190 mm), na awersie w dolnymmarginesie opis: ZYG..
I
UNC
400 zł
null image
307 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 złotych 20.07.1926, Ser.CP 8290031, Kow.111c, Pick 66
IV
F
20 zł
null image
308 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 złotych 20.07.1926, Ser.CH 4696028, Kow.111c, Pick 66
III-
VF-
40 zł
309 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 złotych 20.07.1926, Ser.S 0245678, (na awersie i rewersie czerwony napisWZÓR, BEZ WARTOŚCI i perforowany napis SPECIMEN), Kow.111a, Pick 66
I
UNC
250 zł
200 zł
310 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 złotych 20.07.1926, Ser.S. 0245678, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i BEZ WARTOŚCI), Kow.111a, Pick 66
I
UNC
250 zł
200 zł
311 RZECZPOSPOLITA POLSKA
5 złotych 25.10.1926, Ser.A. 9442016, Kow.112, Pick 49
I
UNC
100 zł
290 zł
312 RZECZPOSPOLITA POLSKA
5 złotych 25.10.1926, Ser.A. 0245678, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i Bez wartości), Kow.112, Pick 49
I
UNC
80 zł
50 zł
313 RZECZPOSPOLITA POLSKA
5 złotych 25.10.1926, Ser.B 6556244, (ukośny perforowany napis FAŁSZYWY),Kow.112, Pick 49
I-
UNC-
20 zł
16 zł
314 RZECZPOSPOLITA POLSKA
projekt banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927, rysunek farbami akwarelowymina kartonie, karton zalany i naddarty
III
VF
380 zł
320 zł
315 RZECZPOSPOLITA POLSKA
projekt rewersu banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927, rysunek farbami ak-warelowymi na kartonie, karton zalany u góry i naddarty w kilku miejscach
III
VF
380 zł
320 zł
316 RZECZPOSPOLITA POLSKA
projekt awersu banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927, rysunek farbami ak-warelowymi na kartonie
I
UNC
380 zł
320 zł
317 RZECZPOSPOLITA POLSKA
projekt rewersu banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927 (?), rysunek farbamiakwarelowymi na kartonie, karton naddarty u góry i częściowo uszkodzony rysunek
III
VF
380 zł
320 zł
318 RZECZPOSPOLITA POLSKA
projekt awersu banknotu 5 złotowego emisji 10.07.1927, rysunek farbami ak-warelowymi na kartonie
I
UNC
380 zł
320 zł
319 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 złotych 2.01.1928, nr W*977018, Kow.N3, Pick 67
I
UNC
500 zł
610 zł
320 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 złotych 2.01.1928, nr A*123467, (na awersie i rewersie czerwony nadrukWZÓR), Kow.N3, Pick 67
I
UNC
500 zł
490 zł