Aukcja nr 5

USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
Jesteś w: A5  BANKNOTY POLSKIE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
241 RZECZPOSPOLITA POLSKA
250.000 marek polskich 25.04.1923 nr A 123456 (na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR), Kow.84, Pick 34
I
UNC
50 zł
105 zł
242 RZECZPOSPOLITA POLSKA
100.000 marek polskich 30.08.1923, a/ nr B 0487784, b/ nr F 1602720, razem2 banknoty, Kow.86, Pick 35
I-
UNC-
20 zł
28 zł
243 RZECZPOSPOLITA POLSKA
100.000 marek polskich 30.08.1923, nr A0012345, A6789000 (na awersie i rewer-sie czerwony nadruk WZÓR oraz Bez wartości), Kow.86, Pick 35
I
UNC
70 zł
56 zł
244 RZECZPOSPOLITA POLSKA
500.000 marek polskich 30.08.1923, a/ nr F 9829935, b/ nr T 3457047, c/ nr AP 4257779, razem 3 banknoty, Kow.87, Pick 36
II/III
EF/VF
40 zł
245 RZECZPOSPOLITA POLSKA
500.000 marek polskich 30.08.1923, a/ D No 001234, No 567890 (na awersiei rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), b/ K 123456, K 789000, (naawersie i rewersie..
I-
UNC-
80 zł
125 zł
null image
246 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, a/ nr A 5136987, b/ nr B 1641520, c/ nrC 3612003, d/ nr D 9131413, razem 4 banknoty, Kow.88b, Pick 37
I-
UNC-
60 zł
70 zł
null image
247 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, nr F 3940346, (na rewersie brak fragmentu druku w prawym górnym rogu), Kow.88, Pick 37
III
VF
60 zł
248 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, nr A 0012345, A 6789000, (na awersie i rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości, perforowany), Kow.88, Pick 37
I
UNC
80 zł
64 zł
249 RZECZPOSPOLITA POLSKA
5.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr D 4948855, Kow.89, Pick 38
I
UNC
80 zł
155 zł
250 RZECZPOSPOLITA POLSKA
5.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr A 1234500, A 6789000, (na awersie i rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości, perforowany), Kow.89, Pick 38
I
UNC
100 zł
80 zł
251 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr U 315671, Kow.90, Pick 39
I
UNC
100 zł
165 zł
252 RZECZPOSPOLITA POLSKA
10.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr B 123456, B 789000 (na awersiei rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), Kow.90, Pick 39
I
UNC
100 zł
253 RZECZPOSPOLITA POLSKA
przekaz na 50 000.000 marek polskich 20.11.1923 No 0306191, (czerwone nadrukiWZÓR i Bez wartości, perforowany), Pick 40
I-
UNC-
200 zł
190 zł
254 RZECZPOSPOLITA POLSKA
przekaz na 100 000.000 marek polskich 20.11.1923 No 0160056, (czerwonenadruki WZÓR i Bez wartości, perforowany), Pick 40
I-
UNC-
200 zł
370 zł
255 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1 grosz 28.04.1924 nadruki na lewej i prawej połówce banknotu 500.000 marek polskich (Kow.87) nr H 4284012 i nr H 4646086, razem 2 banknoty, Kow.91,Pick 42
I-
UNC-
30 zł
null image
256 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1 grosz 28.04.1924 j.w., nr CN 0338616 i nr CN 0040403
I-
UNC-
30 zł
null image
257 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1 grosz 28.04.1924 j.w., nr AY 2864522 i nr AY 3736089
I-
UNC-
30 zł
null image
258 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1 grosz 28.04.1924 j.w., nr CO 726159 i nr CU 083732 (duże cyfry i na końcugwiazdka)
I-
UNC-
30 zł
24 zł
null image
259 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1 grosz 28.04.1924 lewa połówka nr W 6666813, Kow.91b, Pick 42a
I-
UNC-
15 zł
40 zł
null image
260 RZECZPOSPOLITA POLSKA
1 grosz 28.04.1924 prawa połówka nr BH 579884 (duże cyfry i gwiazdka),Kow.91a, Pick 42b
I-
UNC-
15 zł