Aukcja nr 5

USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
Jesteś w: A5  BANKNOTY POLSKIE  GENERALNA GUBERNIA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
389 GENERALNA GUBERNIA
100 złotych 2.06.1932, czerwony nadruk niemieckich władz okupacyjnych, razem4 banknoty, Pick 89
I/III
60 zł
75 zł
390 GENERALNA GUBERNIA
100 złotych 9.11.1934, czerwony nadruk niemieckich władz okupacyjnych, razem2 banknoty, Pick 90
I-
UNC-
60 zł
165 zł
391 GENERALNA GUBERNIA
projekt banknotu 5 złotowego 1.03.1940 nr B 1522615, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, miejsce na podpisy prezydenta i zastępcyprezydenta, UNIKAT
I
UNC
500 zł
560 zł
392 GENERALNA GUBERNIA
projekt rewersu banknotu 50 złotowego tej samej emisji co porzednio No 1102515,rysunek na grubym kartonie, UNIKAT
I
UNC
300 zł
240 zł
393 GENERALNA GUBERNIA
projekt rewersu banknotu 100 złotowego No 4747953, rysunek ołówkiem nagrubym kredowym kartonie, UNIKAT
I-
UNC-
300 zł
394 GENERALNA GUBERNIA
projekt banknotu 100 złotowego 1.03.1940 No 1102341, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, UNIKAT
I
UNC
500 zł
400 zł
395 GENERALNA GUBERNIA
1 złoty 1.03.1940 nr A 3983883 i nr A 0000000, (perforowany napis WZÓR), razem2 banknoty, Kow.GG2, Pick 91
I
UNC
50 zł
85 zł
396 GENERALNA GUBERNIA
1 złoty 1.03.1940 nr D 0000000, Kow.GG2, Pick 91
I
UNC
50 zł
55 zł
397 GENERALNA GUBERNIA
2 złote 1.03.1940 nr B 2988425 i nr D 0000000 (perforowany napis WZÓR),Kow.GG3, Pick 92
I
UNC
50 zł
55 zł
398 GENERALNA GUBERNIA
2 złote 1.03.1940 nr B 0000000, Kow.GG3, Pick 92
I
UNC
50 zł
40 zł
399 GENERALNA GUBERNIA
5 złotych 1.03.1940, a/ Ser.A 4612496, b/ Ser.B 4505115, c/ Ser.C 3052814, razem3 banknoty, Kow.GG4, Pick 93
I
UNC
60 zł
110 zł
400 GENERALNA GUBERNIA
5 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG4, Pick 93
I
UNC
80 zł
85 zł
null image
401 GENERALNA GUBERNIA
próbny druk awersu i rewersu banknotu 5 złotowego 1.03.1940, nr 0000
I
UNC
50 zł
40 zł
null image
402 GENERALNA GUBERNIA
10 złotych 1.03.1940, a/ Ser.G 1901809, b/ Ser.H 2662784, c/ Ser.H 9896774, d/Ser.J 0394369, e/ Ser.L 7532244, f/ Ser.M 9613758, razem 6 banknotów,Kow.GG5, Pick 94
I
UNC
15 zł
403 GENERALNA GUBERNIA
10 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG5, Pick 94
I
UNC
100 zł
80 zł
null image
404 GENERALNA GUBERNIA
20 złotych 1.03.1940, a/ nr G 7469627, b/ nr H 1330491, c/ nr K 5067181, d/ nrL 3190666, e/ nr O 0302128, f/ bez numeru, g/ podwójna odbitka rewersu banknotu,jedna z ..
I
UNC
30 zł
405 GENERALNA GUBERNIA
50 złotych 1.03.1940, a/ nr A 0817050, b/ nr B 3750595, c/ nr D 3554249 (dużelitery i cyfry), razem 3 banknoty, Kow.GG7, Pick 96
I/II
UNC/EF
60 zł
110 zł
406 GENERALNA GUBERNIA
50 złotych 1.03.1940, nr A 0000000, Kow.GG7, Pick 96
I
UNC
100 zł
80 zł
null image
407 GENERALNA GUBERNIA
próbna odbitka awersu i rewersu banknotu 50 złotowego emisji 1.03.1940, 2 sztuki,Kow.GG7, Pick 96
I
UNC
60 zł
null image
408 GENERALNA GUBERNIA
próbna odbitka banknotu 50 złotowego emisji 1.03.1940, bez numerów, awersi rewers obrócony i przesunięty, cienki kremowy papier, Kow.GG7, Pick 96
I
UNC
20 zł
55 zł