Aukcja nr 5

USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
120 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa na 100 złotych nr A.8328 z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S4
I
UNC
100 zł
80 zł
121 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa na 500 złotych nr B.2715 z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S5
I
UNC
100 zł
130 zł
122 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa na 500 złotych nr B.3087 z pieczęcią Wydziału Skarbowego, Moczydł.S5
I
UNC
100 zł
115 zł
123 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacje tymczasowe na 500 złotych, 2 sztuki, nr B.1012 i B.1013 podklejonez opisem w języku rosyjskim o ich pochodzeniu przez adiutanta namiestnika,pieczęcie Rządu ..
II-
EF-
300 zł
124 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa na 1.000 złotych nr C.3415 z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S6
II-
EF-
60 zł
125 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa na 5.000 złotych nr D.639 z pieczęcią Wydziału Skarbowego i Rządu Narodowego na rewersie, Moczydł.S7
I-
UNC-
100 zł
80 zł
126 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa na 10.000 złotych nr E.150, z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S8
II
EF
200 zł
310 zł
127 POWSTANIE STYCZNIOWE
papier do druku banknotu 50 złotowego w kolorze kremowym ze znakami wodnymi: MONETA NARODOWA POLSKA ZŁOTYCH POLSKICH 50
I-
UNC-
500 zł
400 zł
128 POWSTANIE STYCZNIOWE
kwitariusz podatku narodowego jednorazowego uchwalonego dekretem z 8.04.1863, łącznie z przywieszką 3 części nr 70 901, pieczęciami Komitetu Centralnego Narodowego i ..
II
EF
100 zł
null image
129 POWSTANIE STYCZNIOWE
kwitariusz podatku narodowego jednorazowego, j.w., nr 54 531 na nazwisko Katarzyny Berthier- właścicielki szynku, druk w kolorze czarnym i niebieskim,Moczydł.S1
II
EF
100 zł
null image
130 POWSTANIE STYCZNIOWE
kwit podwójny podatku narodowego jednorazowego nr 61 381 z trzema pieczęciami na rewersie na nazwisko Jana Gębickiego-doktora, druk w kolorze czarnymi niebieskim, Moc..
II
EF
80 zł
null image
131 POWSTANIE STYCZNIOWE
kwit pojedynczy podatku narodowego jednorazowego nr 5 z dnia 14.07.1863 z dwoma pieczęciami, nazwisko nieczytelne, druk w kolorach czarnym i wrzosowym, Moczydł.S1
I-
UNC-
40 zł
32 zł
null image
132 POWSTANIE STYCZNIOWE
kwit pojedynczy podatku narodowego jednorazowego nr 11 506 z 1.07.1863 na nazwisko Żarnowskiej, druk w kolorze czarnym i wrzosowym, Moczydł.S1
II
EF
40 zł
null image
133 POWSTANIE STYCZNIOWE
kwit pojedynczy podatku narodowego jednorazowego nr 19 273 z 23.05.1863 na nazwisko Antoniego Siekierskiego-szewca, druk w kolorze czarnym i wrzosowym,Moczydł.S1
I-
UNC-
40 zł
null image
134 POWSTANIE STYCZNIOWE
podwójny kwitariusz podatku narodowego jednorazowego, druk w kolorze czarnym i niebieskim, bez napisów i pieczęci, Moczydł.S1
I
UNC
200 zł
135 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja Pożyczki Ogólnonarodowej Polskiej wartości 100 złotych nr A.03 096 na nazwisko Jana Łuniewskiego, suche pieczęcie i faksymile podpisów Czartoryskiego, Ordęg..
I-
UNC-
500 zł
400 zł
136 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja Pożyczki Narodowej Polskiej wartości 500 złotych nr B.03 604 na nazwisko Stanisława Kosteckiego, suche pieczęcie i facsimile podpisów, papier koloru szarobł..
I-
UNC-
500 zł
580 zł
137 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja Pożyczki Narodowej Polskiej wartości 1.000 złotych nr C.01 729 na nazwisko Ignacego Popławskiego, suche pieczęcie i facsimile podpisów, papier koloru kremow..
II-
EF-
600 zł
480 zł
138 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja Pożyczki Narodowej Polskiej wartości 10.000 złotych nr E.380 na nazwisko Zygmunta Warszawskiego, suche pieczęcie i facsimile podpisów, papier szarozielony, ..
III-
VF-
800 zł
980 zł
139 POWSTANIE STYCZNIOWE
obligacja tymczasowa Pożyczki Ogólnej Narodowej wartości 20 złotych 1863, nr A.15 289, odręczne podpisy i suche pieczęcie, szary papier, Moczydł.S19
III
VF
200 zł
310 zł