Aukcja nr 44

USD/PLN: 2.860 | EUR/PLN: 3.920 | data: 13-11-2010
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
303 Gdańsk w oblężeniu 1577
grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta \bez kawki\" wybita w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl
III+
VF+
2 000 zł
1 600 zł
304 Gdańsk w oblężeniu 1577
grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, moneta \bez kawki\" wybita w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl
III+
VF+
1 250 zł
1 000 zł
305 Gdańsk w oblężeniu 1577
grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana \z kawką\" na awersie i rewersie wybity w czasie
III
VF
1 250 zł
2 200 zł
306 Gdańsk w oblężeniu 1577
grosz 1534 Królewiec z kontrasygnatą miasta Gdańska wybitą w czasie oblężenia miasta w 1577 przez wojska króla Stefana Batorego, Bahr. podobny 8123, moneta z 21 aukcj..
III
VF
1 250 zł
5 000 zł